XXX Piesza Zgierska Pielgrzymka na Jasną Górę

W dniach 20-27 sierpnia 2023 r. trwała 30 Piesza Zgierska Pielgrzymka na Jasną Górę.
Uroczystą Mszę Świętą rozpoczynającą to wydarzenie sprawował Biskup Ireneusz Pękalski