Błogosławieństwo przyborów szkolnych i plecaków – Msza Święta dla dzieci

Migawki z życia parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu.
Msza Święta dla dzieci godz. 11.30. Mszy świętej przewodniczy ks. Proboszcz Andrzej Blewiński.
Podczas Liturgii oprawę muzyczna i śpiew wykonuje ,, Zespól Muzyczny Melodyjki’’. Duszpasterze zapraszają dzieci ze swoimi rodzicami na godz. 11.30.
Przyjdźmy na Mszę świętą aby oddać hołd Panu Bogu Naszemu. Oddanie Panu i Bogu naszemu tej najwyższej i największej czci, jaka się Jemu, jako naszemu Stwórcy, jako naszemu Początkowi
i naszemu ostatecznemu Celowi i Końcowi od nas należy. Podczas Mszy św. możemy złożyć dziękczynienie za wszystkie łaski i dary otrzymane od Pana i Boga naszego; – ofiarowanie Mszy św. jest najmilszą podzięką od nas Panu Bogu złożoną.
Podczas Mszy Świętej możemy upraszać Pana Boga naszego o przebłaganie za liczne grzechy
i winy nasze, jak też i za kary przez nie zasłużone.
Możemy nie tylko składać hołd i dziękować Panu Bogu ale upraszać , tak sobie, jak i drugim, od Pana Boga łask tak duchownych, jak i doczesnych nam potrzebnych, do czego ofiarowanie Mszy św. jest środkiem najdzielniejszym.
Ponieważ Msza św. jest ze wszystkich czynności najpoważniejszą i najświętszą, więc jasno już z tego samego wynika, że wszyscy są obowiązani podczas niej zachować się z jak największą pobożnością,
z jak największym uszanowaniem, skromnością, powagą, zebraniem i skupieniem ducha, a zwłaszcza w milczeniu, i to tym bardziej, jeśli chcą ze Mszy świętej korzyść odnieść.

Zespól Melodyjki prowadzi nabór dzieci do zespołu. Zapraszają osoby chętne w każdą sobotę do Domu Duszpasterskiego w godz. 9.30-11.00. Bliższe informacje u Pani Beaty