Orszak Trzech Króli „Niech Prowadzi Nas Gwiazda”

Niech prowadzi nas gwiazda-Motto przewodnie Orszaku w 2023 roku

Już VII raz odbył się w Zgierzu Orszak Trzech Króli. Ideą Orszaku jest przypomnienie momentu przybycia Mędrców ze Wschodu do stajenki w Betlejem i złożenie pokłonu nowonarodzonemu Jezusowi.

Organizatorem Orszak był Parafialny Oddział Akcji Katolickiej i Parafia Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu ,Ks. Dziekan Dekanatu Zgierskiego i Księża posługujący w zgierskich parafiach. Pod patronatem Ks. Arcybiskupa Grzegorza Rysia –Metropolity Łódzkiego, Przemysława Staniszewskiego- Prezydenta Miasta Zgierza, Bogdana Jaroty -Starosty Zgierskiego i Ks. Andrzeja Chmielewskiego Dziekana Dekanatu Zgierskiego.

Motto przewodnie Orszaku ,,Niech prowadzi nas gwiazda” nawiązujące do Roku Mikołaja Kopernika w 2023 roku. Hasło zwraca uwagę na gwiazdę, która była znakiem i przewodnikiem dla Mędrców w drodze do Jezusa. – Każdy z nas potrzebuje na swojej drodze gwiazdy; potrzebuje dobrych przewodników, którzy będą wskazywali właściwy kierunek na drodze do Chrystusa.

Datę powiązano z rocznicą pięćset pięćdziesiątych urodzin i czterysta osiemdziesiątą rocznicą śmierci Mikołaja Kopernika.

Orszak rozpoczął się Msza Świętą pod przewodnictwem ks. Andrzeja Chmielewskiego- Dziekana Dekanatu Zgierskiego wspólnie z ks. Andrzejem Blewińskim proboszczem tutejszej parafii , ks. Wojciechem Jędrzejczakiem proboszczem pw. Chrystusa Króla Zgierzu. Obecny był tez ks. proboszcz Paweł Szubert z pw. N. M.P. Różańcowej. W homilii ks. A Blewinski powiedział – współcześnie Kościół nawiązuje do tej pięknej starożytnej tradycji i pragnie podkreślić prawdę o uniwersalizmie zbawienia, w postaciach Trzech Mędrców widzi nie tylko siebie, ale także całą rodzinę ludzką, która przychodzi z krańców świata. Pokłon Mędrców ze Wschodu złożony Dziecięciu Jezus stanowi symbol hołdu, jaki wszyscy ludzie, w tym także ówczesny świat pogański, oddał Bogu Wcielonemu-powiedział kaznodzieja .Na zakończenie ks. moderator pochodu ks. Krzysztof Burzyński zapoznał nas z organizacja Orszaku kto pełni funkcję króla- ks. Wojciech Jędrzejczak proboszcz z pw. Chrystusa Króla w Zgierzu, Przemysław Staniszewski –Prezydent Miasta Zgierza i Bogdan Jarota –Starosta Zgierski. Podczas Mszy świętej kolędy śpiewał Zespół Melodyjki a przemarszu chór z Zespołu Szkół Specjalnych z Ozorkowa pod przewodnictwem Kamila Muchy, chór z pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu i Krystian Lewandowski. Pan Wojtek Zamojski czuwał nad nagłośnieniem wraz z ekipą.

Uczestnicy Orszaku otrzymali korony rozprowadzane przez – Członków Akcji Katolickiej, Asysty Parafialnej, Kół Różańcowych, Chóru , młodzież ze Świetlicy Środowiskowej.

W pochodzie uczestniczyła tez grupa Roberta Schumana. R. Schuman – został uznany za jednego
z założycieli Unii Europejskiej i otrzymał zaszczytny tytuł Ojca Europy. 

W swojej działalności politycznej dążył do zjednoczenia państw europejskich, aby zbudować między nimi pokój, który oparty na współpracy, dialogu oraz szacunku dla każdego człowieka uwolniłby kontynent europejski od wojen.  19 czerwca 2021 roku papież Franciszek podpisał dekret o heroiczności cnót Roberta Schumana. Tym samym przysługuje mu tytuł Czcigodnego Sługi Bożego.

Przy stajence obok Kościoła św. Katarzyny Aleksandryjskiej królowie pokłonili się Jezusowi nowonarodzonemu
i złożyli dary: mirę , kadzidło i złoto. Złożyli mieszkańcom życzenia życząc zdrowia, pokoju w sercu i na świecie. Podziękowali mieszkańcom za udział w uroczystości i pochodzie. Na zakończenie częstowali słodyczami.

Była prezentacja strojów dzieci i nagrody . Ks. dziekan poinformował trudno ocenić która szkoła dostała najgłośniejsze brawa. Zdecydowano wszystkie dzieci biorące udział w Orszaku zaprosić do kina w Starym Młynie w Zgierzu. Bilety ufundował Urząd Miasta i Starostwo Powiatu Zgierskiego. Dzieci nie kryły radości z otrzymanej nagrody. Wszyscy zostali poczęstowani słodyczami przez królów i mogli skorzystać z grochówki przygotowanej przez Stowarzyszenie Przemysława Staniszewskiego a ufundowanej przez posła. Podziękowano mediom które objęły patronat medialny nad Orszakiem, a były to Tygodnik Niedziela Łódzka –Radio Niepokalanów , Radio Plus w Łodzi ,Stowarzyszenie Telewizji Kablowej ,,Centrum” Zgierz, TVP 3 w Łodzi, Biuro Prasowe Archidiecezji Łódzkiej, TV-TOYA Sp. z o. o w Łodzi , Puls Powiatu, Radiowa Regionalna Rozgłośnia w Łodzi .
Ks. Dziekan Andrzej Chmielewski podziękował wszystkim dyrektorom placówek oświatowych, nauczycielom, dzieciom które uczestniczyły w Orszaku, Straży Miejskiej , Zgierskiej Policji Powiatowej która czuwała nad bezpieczeństwem Orszaku , pracownikom Urzędu Miasta za wsparcie w organizacji i Starostwu Powiatu Zgierskiego oraz Akcji Katolickiej działającej przy pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu za organizacje Orszaku w 2023 .

Dziękujemy Ks. Dziekanowi Andrzejowi Chmielewskiemu za pomoc w koordynacji działań w przygotowaniu
i prowadzeniu Orszaku oraz zakup stroi dla królów. Słowa wdzięczności składamy Bohdanowi Bączakowi
I zastępcy prezydenta Miasta Zgierza za pomoc w koordynacji przygotowania Orszaku, Ks. Andrzejowi Blewinskiemu proboszczowi pw. Matki Boskiej Dobrej Rady W Zgierzu za kontynuowanie i wspieranie działań Orszaku Trzech Króli. Ks. Krzysztofowi Burzyńskiemu za koordynację działań podczas przemarszu i koordynację zespołu śpiewającego.

Dziękujemy osobom obsługującym kuchnie : Mirkowi Kolędzie, Markowi Wietrzykowi, Agacie Makowczyńskiej- Grzelak.

Czeslawowi Wujcik za uszyte stroje dla osób prowadzących gwiazdę oraz niosących banery. Materiał zakupiła Akcja Katolicka

Gwiazdę w 2023 roku prowadził M. Matuszewski poseł, Karola Maliński i Tomasz Dziedzic.

Akcja Katolicka dziękuje wszystkim członkom i sympatykom organizacji , grupom parafialnym
i instytucjom za wspieranie działań przed i podczas organizacji Orszaku Trzech Króli.

Nie sposób wymienić wszystkie osoby zaangażowane w organizacje Orszaku Trzech Króli, świadczy to
o wspaniałej postawie mieszkańców Zgierza. Orszak jest wspaniałą okazją integracji rodzin, parafian, mieszkańców Zgierza. Fenomen Orszaku polega na tym że uruchamia tyle obywatelskiego działania rodziców, dzieci, szkół, ośrodków kultury czy parafii. Orszak rzeczywiście potrafi łączyć choćby tym, że nie idzie przeciw komukolwiek, tylko każdego zaprasza swoim zawołaniem: Do stajenki!  

Zdjęcia i relacje

Marianna Struginska-Felczyńska