Nabożeństwo Ekumeniczne

W parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu odbyło się zakończenie Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w Archidiecezji Łódzkiej. W 2019 roku odbyły się 23 spotkania ekumeniczne w terminie od 13 stycznia do6 lutego 2019 roku. W Zgierzu podczas Nabożeństwa Ekumenicznego przewodniczył biskup Ireneusz Pękalski. Wśród duchownych byli: 1. Ks. Semko Koroza -Kościół Ewangelicko-Reformowany, 2. Ks. Piotr Kowalczyk –Kościół Polskokatolicki, 3.Ks. Stanisław Bankiewicz- Kościół Starokatolicki Mariawitów Stryków, 4.Ks. Damian Czerwiński- Kościół Rzymskokatolicki ,pw. Chrystusa Króla w Zgierzu, 5.Ks. Eugeniusz Fiedorczuk- Parafia Prawosławna w Łodzi, 6. Ks. Prezbiter Leszek Wakulski- Kościół Chrześcijan Baptystów w Łodzi, 7.Ks. Michał Makula-Kościół Ewangelicko-Augsburski, 8.Ks. Arkadiusz Raszka –Kościół Ewangelicko-Augsburski, 9.Ks. Ryszard Zimoń-Kościół –Kościół Ewangelicko Metodystyczny, 10.Ks. Marcin Undas- Kościół Ewangelicko Augsburski, 11.Ks. Mariusz Lampa-Kościół Rzymskokatolicki, 12.Ks. Piotr Kochanowicz-Kościół Rzymskokatolicki, 13. Ks. Konrad Wojna- Kościół Rzymskokatolicki, 14.Ks.Stanisław Kaniewski- Kościół Rzymskokatolicki 15Ks.Andrzej Chmielewski- Kościół Rzymskokatolicki 16.Ks. Tadeusz Veber- Kościół Rzymskokatolicki Homilie wygłosił Ks. Semko Koroza z Kościoła Ewangelicko-Reformowanego. W swojej homilii nawiązał do Ewangelii czytanej podczas nabożeństwa oraz do wyjaśnienia znaczenia słów Królestwo Boże , wartości jakimi rządzi się w Królestwie Bożym, zachęcanie do budowania Królestwa Bożego w miłości jedności chrześcijan. Królestwo Boże to rząd utworzony przez Boga — rząd, na którego czele stoi wyznaczony przez Boga Król. Kto nim jest? Jezus Chrystus. Ten Władca, znacznie potężniejszy od wszelkich ludzkich władców, został nazwany „Królem królujących i Panem panującym. Dzięki swej mocy może wyświadczyć o wiele więcej dobra niż jakikolwiek, nawet najlepszy, człowiek będący u władzy. Kaznodzieja w homilii nawiązał do sprawowania władzy prze osoby które nie uznają Boga, gdzie panuje żądza władzy. Porównał sprawowanie władze do używania narkotyków którego nie potrafimy się wyzbyć, podobnie ze zdobyciem władzy przemocą , nakierowaną na zyski osób. W tych sytuacjach tytuł królewski zwykle wiąże się z władzą, mocą, bogactwem splendorem, sławą. Zachęcał do budowania Królestwa na ziemi wskazanego przez Jezusa który wskazuje na inne wartości: cichość, pokorę, miłosierdzie, przebaczenie, sprawiedliwość, pokój . Droga Jezusa, to droga Ewangelii, Królestwo Boże to nie honory, przywileje, kariera, zewnętrzny przepych, sukces, rzeczy spektakularne, ale uniżenie, pokora, prostota. W królestwie Jezusa nie chodzi jednak o wygodę, ale o życie w prawdzie. Kaznodzieja powiedział , że ,,Królestwo Boże jest pośród nas czyli w sercach poszczególnych ludzi , jest to Królestwo nie z tego świata’’. Każdy z nas ma królewską godność. Wypływa ona z relacji do Boga. W każdym z nas jest obraz i podobieństwo Boga. Każdy z nas jest piękny, bo nosi w sobie ślady Boga, jest ikoną Boga. I jest to dar, wartość, której nie może zniszczyć żaden człowiek Kaznodzieja określił -Królestwo Boże to miłość. Jest to szczególny rodzaj miłości, ponieważ w swym wyrazie ma ona zarówno charakter uniwersalny, jak i nieskończony. To odróżnia ją od miłości, jakiej zwykle doświadczamy, a która dąży do skoncentrowania się na jednej osobie. Poza tym, nasza uwaga zwykle nie skupia się na tych osobach, które są najbardziej spychane na margines. Miłość Królestwa Bożego nie opiera się na kategoriach, których uczy nas ten świat. Jest ona czymś radykalnie odmiennym. Jeśli mamy budować królestwo wspólnie zaświadczać o miłości sami musimy swoim postępowaniem dawać świadectwo budowania jedności chrześcijańskiej w miłości. Budowanie Królestwa ma na celu przekształcenie stosunków między ludźmi i urzeczywistnia się stopniowo, w miarę jak ludzie uczą się kochać, przebaczać i służyć sobie wzajemnie. Naturą Królestwa jest komunia wszystkich ludzi pomiędzy sobą i z Bogiem. Królestwo dotyczy wszystkich ludzi, społeczeństwa, całego świata. Pracować dla Królestwa znaczy uznawać i popierać Boży dynamizm, który jest obecny w ludzkiej historii i ją przekształca. Budować Królestwo znaczy pracować na rzecz wyzwolenia od zła we wszelkich jego formach. Aby wejść do niego, należy przyjąć słowo Jezusa, które jest niczym ziarno, które wsiewa się w rolę – ci, którzy słuchają go z wiarą otrzymają miejsce w Królestwie. Kaznodzieja powiedział -Chrystus wymaga dokonania jednoznacznego wyboru – aby osiągnąć Królestwo Boże, należy oddać wszystko. Nie wystarczą słowa, ponieważ najważniejsze są czyny. Opracowała M.Strugińska