Msza za Katyńczyków

Msza Święta w intencji Zgierzan –Katyńczyków w pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. Organizatorami byli Zgierski grupa KIK u oraz ks. proboszcz AB naszej parafii. Oprawa artystyczna liturgii- chór i zespól smyczkowy uczniów Społecznej Szkoły Muzycznej II stopnia Towarzystwa Przyjaciół Zgierza w Zgierzu. Zespół wokalny przygotowała -Ewelina Bień, zespół smyczkowy Marcin Kunicki, akompaniament-Maciej Zaforemski. Msza święta jako wspólnie oddany hołd pomordowanym i wspólna modlitwa nad ofiarami. Zbrodnia katyńska – zbrodnia wojenna, zbrodnia przeciwko ludzkości], zbrodnia przeciwko pokojowi], zbrodnia komunistyczna] i zbrodnia ludobójstwa, dokonana przez NKWD przez rozstrzelanie wiosną 1940 roku co najmniej 21 768 obywateli Polski . Egzekucji ofiar, uznanych za „wrogów władzy sowieckiej”, NKWD dokonywało przez strzał w tył głowy z broni krótkiej.Ofiarami zbrodni byli oficerowie, podoficerowie oraz szeregowi Wojska Polskiego, częściowo pochodzący z rezerwy , którzy po agresji ZSRR na Polskę, uzgodnionej przez ZSRR z III Rzeszą na podstawie paktu Ribbentrop-Mołotow, zostali po 17 września 1939 roku w różnych okolicznościach rozbrojeni i zatrzymani przez Armię Czerwoną na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jako jeńcy wojenni. Ofiary zbrodni katyńskiej pogrzebano w masowych grobach w Katyniu pod Smoleńskiem, Miednoje koło Tweru, Piatichatkach naprzedmieściu Charkowa, Bykowni koło Kijowa i w przypadku ok. 6–7 tys. ofiar w innych nieznanych miejscach . Rozstrzeliwań dokonywano w ścisłej tajemnicy, ale już w 1943 roku ujawniono zbiorowe groby w Katyniu koło Smoleńska. Wśród tych osób byli też zgierzanie. Ks. Andrzej podczas homilii przytoczył słowa śp Lecha Kaczyńskiego byłego prezydenta Polski które miały być wypowiedziane na uroczystości w Katyniu.,,Wszystkie okoliczności zbrodni katyńskiej muszą zostać do końca zbadane i wyjaśnione. Ważne jest, by została potwierdzona prawnie niewinność ofiar, by ujawnione zostały wszystkie dokumenty dotyczące tej zbrodni. Aby kłamstwo katyńskie zniknęło na zawsze z przestrzeni publicznej. Domagamy się tych działań przede wszystkim ze względu na pamięć ofiar i szacunek dla cierpienia ich rodzin. Ale domagamy się ich także w imię wspólnych wartości, które muszą tworzyć fundament zaufania i partnerstwa pomiędzy sąsiednimi narodami w całej Europie’’.