10 lat miesięcznika „Dobra Rada”

To już 10 lat obecności miesięcznika „Dobra Rada” Jesteśmy wdzięczni czytelnikom pisma ,,Dobra Rada’’ za 10 lat bycia z nami. Dziękujemy za zainteresowanie poruszanymi w piśmie tematami. Modlitwa dziękczynna za prowadzone dzieło odbyła się w środę 10 grudnia 2019 roku na Nowennie do Matki Boskiej Nieustającej Pomocy z inicjatywy ks. Proboszcza Andrzeja Blewińskiego. Wydaliśmy 121 numerów pisma Dobra Rada i sprzedano 46.700 sztuk egzemplarzy. Zebrano 110 wywiadów. Objętościowo jest różne od 8-16 stron, okładka jest kolorowa oraz zawiera liczne zdjęcia z wydarzeń w parafii i nie tylko. Ilość wydanych egzemplarzy Waha się od 150-600 egzemplarzy. Zamieszczana jest na stronie internetowej parafii. Gazeta parafialna ,,Dobra Rada” powstała z inicjatywy Księdza kan. dr Andrzeja Blewińskiego – proboszcza parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w 2009 roku. Jej tworzeniem od samego początku zajęli się członkowie i sympatycy Parafialnego Oddziału Akcji Katolickiej. Gazeta ukazuje się cyklicznie w każdą II niedzielę miesiąca. Osoby angażujące się w powstawanie parafialnego czasopisma to ludzie mający wiele pasji, którzy swój wolny czas poświęcają na opracowanie tematów, wykonywanie zdjęć z uroczystości lub innej imprezy , korektę artykułów, skład gazety i rozprowadzanie. Twórcami parafialnej gazety są zarówno kobiety jak i mężczyźni- czynni zawodowo nauczyciele , duchowni w Polsce i za granicą Niezastąpionymi są kapłani, ks. proboszcz lub wskazany przez niego Ks. wikariusz z parafii. Księża współtworzący gazetę pełnią role redaktorów naczelnych lub asystentów, troszcząc się o teologiczna poprawność wydawanego pisma. Gazeta jest na wysokim poziomie. Dziękujemy za bezinteresowna pracę w ramach wolontariatu przy tworzeniu gazety, za pracę nad kunsztem dziennikarstwa. Dziękujemy osobom współtworzącym bez doświadczenia dziennikarskiego za starania i pracę włożoną w opracowaniu materiałów na profesjonalnym poziomie. Nieoceniona jest pomoc osób zajmujących się dystrybucją, dzięki którym można nabyć miesięcznik Dobra Radę . Co prawda pismo parafialne nie przynosi korzyści finansowych ale samo się finansuje, dzięki ludziom dobrej woli , uważamy to za duży sukces. Praca wykonywana dotycząca pisma jest to forma dawania świadectwa i służenia wspólnocie parafialnej na miarę swoich sił i talentów Należy podkreślić ze redaktorzy katolickiego czasopisma wyróżniają się sposobem widzenia świata, wierzą że Bóg istnieje, pamiętają , ze Polska jest krajem katolickim, rozumieją tez że pewnych rzeczy po prostu nie wypada pisać. Zespół redakcyjny Dobrej Rady szukając sposobu , doskonalenia pisma, szuka sposobu doskonalenia siebie, uczestnicząc w weekendowych kursach, warsztatach umiejętności dziennikarskich. Na rolę czasopism katolickich parafialnych zwrócili uwagę Dostojnicy Kościoła. Wypowiedzi papieży na temat prasy lokalnej. Nie należy zaniedbać tworzenia lokalnych środków społecznego przekazu, nawet na szczeblu parafialnym pisał Jan Paweł II w adhortacji apostolskiej Ecclesia i Europa. Papież Benedykt XV do biskupów powiedział, ,,Nie można tez nie wspomnieć o ogólnopolskiej, diecezjalnej i parafialnej prasie katolickiej, która w ogromnym stopniu przyczynia się do szerzenia kultury prawdy, dobra i piękna”. Bp.Teodor Kubina powiedział że,, własna gazeta parafialna to dodatkowy ks. wikariusz, stale obecny w rodzinach, ambona przeniesiona do Kościoła Domowego.” Przez wieki Kościół , wierny posłaniu Zbawiciela: Idźcie na cały świat i głoście Ewangelię wszelkiemu stworzeniu!, starał się wszystkimi dostępnymi środkami dotrzeć do wiernych. Słowu mówionemu towarzyszyło pisanie. Pojawienie się prasy stanowi otwarcie nowej niwy dla działalności ewangelizacyjnej Kościoła. Głównym celem jaki stawia sobie gazeta Dobra Rada jest ukazanie obrazu życia parafii oraz uświadomienie , że każdy jest odpowiedzialny za rozwój i umacnianie Kościoła lokalnego jakim jest parafia. Ukazuje cyklicznie artykuły przybliżające czytelnikom uroczystości roku liturgicznego, wydarzenia kulturalne,rocznicowe, okolicznościowe, wywiady z rekolekcjonistami, zaproszonymi gośćmi oraz informacje z kroniki parafialnej. Księża współpracujący z pismem,, Dobra Rada’’: ks.kan.dr Andrzej Blewiński –proboszcz oraz wyznaczeni przez ks. proboszcza ks. wikariusze: ks. Andrzej Jastrzembski, ks. Marcin Majda, ks. Piotr Skura, ks. Jacek Kucharski, ks. Stefan Bujak, ks. Tomasz Cyliński, ks. Piotr Kochanowicz, ks. Marek Sasiak Osoby świeckie związane z wydawaniem czasopisma od początku powstania: Marianna StrugińskaFelczyńska, Agnieszka Gajek, Katarzyna Wieczorek, Marek Cylke, , Elzbieta Hildt, Zofia Rumak Hanna Florczak. Składanie czasopisma: Daria Łabsz, Krzysztof Nieszwiec,Wieczorek Katarzyna, Agnieszka Paszkowska. Dystrybucja prasy: Marek Cylke, Zofia Rumak, Zenona Kalbarczyk, Danuta Jadczak, Hanna Florczak i Alina Leszczak, Felicja Olczyk. Stronę graficzna opracowała s. Agnieszka Wójt CSFN Artykuły pisali także: Bogdan Pietrzak, Barbara Musiał, Jarek Bień, Aneta Mikołajczyk, Bolesław Wąsowski, Krzysztof Nieszwiec, Jacek Sobierajski, Patryk Jarczak, Sławomir Bartczak, Małgorzata Lewandowska, Krzysztofa Polczyńska, ks. dr Marcin Undas, ks. Marcin Majda, Natalia Bień, Violetta Lach ,ks. Piotr Skura, ks. Piotr Kochanowicz, Jacek Krysztofiak, ks. prałat Stanisław Kaniewski, s. Agnieszka CSFN, ks. Tomasz Cyliński ,Maria Rogala ,Sylwester Sobiech, Przemysław Chrabałowski, śp.Lilianna Kukulska, Karina Łyszczak, Marzena Michel, Kinga i Krzysztof Cylke, Teresa Szczur, Joanna Kisiel, Barbara Musiał, Igor Krawczyk, Krzysztof Adamowicz, Janina Domańska, Emilia Dzika-Krawczyk, ks. Damian Czerwiński, Beata Pawłowska, Barbara Musiał, Józef Felczyński, Jacek Graczyk, Jadwiga Owczarczyk, Filip Styrzyński,Krystyna Mamińska, Helena Omietańska, Jacek Zaręba, Szymon Wieczorek, Anna Łodwig, Agata Jędrzejczak, Bogdan Czarnecki, śp. Jadwiga Bińczak, Daniela Michalak, Danuta Jadczak, i Mateusz Jadczak, Andrzej Kudaj, Joanna Kapusta, Magdalena Wierzbowska, Elżbieta Adamczyk ,Alina Pruszak ,Anna Pruszak, Andrzej Kalinowski i Marcelina Kalinowska, Bolesław Urbanowicz, ministranci. Nie sposób wymienić wszystkich osób, które pisały artykuły, ale wszystkim dziękujemy za zaangażowanie. Zespól Redakcyjny składa serdeczne podziękowanie Księżom za wsparcie, osobom piszącym artykuły, dystrybutorom, Wydawnictwu Muzycznemu i Poligraficznemu „Merakel” oraz Czytelnikom, którzy systematycznie czytają nasze czasopismo. Zachęcamy wszystkich Parafian do czytania Dobrej Rady a także zaangażowania się w jego redagowanie, bliższe informacje w kancelarii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. Tort urodzinowy był podczas spotkania Wigilijnego Akcji Katolickiej i PTSM oraz Zespołu Liturgicznego. Marianna Strugińska-Felczyńska w imieniu Zespołu Redakcyjnego