Abp Ryś do uczniów: próbujcie patrzeć na swoje życie w kategoriach powołania tzn. pytać się siebie – dla kogo żyjesz?
Więcej…


W Styczniu odbył się Noworoczny Koncert Kolęd.
Więcej…


Wzorem lat ubiegłych będzie możliwość rozliczenia PIT z przeznaczeniem 1.5% na działalność Parafialnej Świetlicy Środowiskowej. Akcję rozpoczniemy 9 marca.


Sprawiedliwość w relacjach polega na miłosierdziu a nie surowości – mówił bp Ireneusz Pękalski w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. We wtorek, 17 stycznia, bp Pękalski mówił do wiernych i duchownych różnych wyznań na zakończenie nieszporów ekumenicznych, odprawianych w zgierskiej świątyni w ramach Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan
Bp Ireneusz Pękalski definiował Bożą sprawiedliwość jako miłosierdzie, przekładał to pojęcie na relacje między ludźmi i między Kościołami.

Więcej


8 stycznia 2023 roku podopieczni Koła Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualna w Zgierzu zaśpiewali kolędy.
Więcej


Już VII raz odbył się w Zgierzu Orszak Trzech Króli. Ideą Orszaku jest przypomnienie momentu przybycia Mędrców ze Wschodu do stajenki w Betlejem i złożenie pokłonu nowonarodzonemu Jezusowi.
Więcej


Już wznowiła działalność Świetlica Środowiskowo-Wychowawcza. Dzieci i młodzież zapraszamy od poniedziałku do czwartku w godzinach 15:00-18:00


e-Niedziela w wersji elektronicznej.
Więcej informacjiPOLECAMY