Abp Ryś: to jest moment przychodzącej łaski | Msza Św. Posłania

19 czerwca w łódzkiej katedrze metropolita łódzki wręczył nominacje nowym proboszczom i wikariuszom.

Podczas południowej Mszy św. abp Grzegorz Ryś wraz z biskupami pomocniczymi – bp. Ireneuszem Pękalskim i bp. Markiem Marczakiem modlił się w intencji księży, którzy rozpoczną pracę duszpasterską w nowych parafiach, a także tych, którzy odchodzą na emeryturę.

W homilii abp Ryś nawiązał do myśli św. Pawła, która zwraca uwagę na istotę chwili obecnej. – Teraz się dzieje. Nie zawsze nam się to prosto przeżywa. W każdym z nas jest taka skłonność do idealizowania przeszłości. Podobnie możemy uciekać od tego, co jest teraz w przyszłość, w marzenie, co będzie za 5 lat, a słowo koncentruje nas na tym, co jest teraz – powiedział homileta.

Duszpasterz podkreślił, że dzisiejsza liturgia wzywa do przeżycia każdego ważnego momentu bez względu na jego ciężar. – Ten moment jest dobry, żeby go przyjąć, żeby go zaakceptować. Dlaczego? Bo to jest moment zbawienia. Jednego jesteśmy pewni, ze niezależnie od tego, czy ktoś nas chwali, czy ktoś nas zna czy ktoś nas wypiera, czy mamy poczucie smutku czy radości, to ten moment, który przeżywamy, to moment przychodzącej łaski, zbawienia – podsumował metropolita łódzki.

Przed błogosławieństwem ksiądz arcybiskup Grzegorz Ryś wręczył nominacje nowym proboszczom i wikariuszom. Duchowni zmienią swoje dotychczasowe miejsca posługi z końcem sierpnia br., aby wraz z nowym rokiem szkolnym rozpocząć swoją pracę duszpasterską we wspólnotach, do których zostali posłani przez arcybiskupa łódzkiego.