Pierwsza Komunia Święta i Biały Tydzień

Dzieci przystępowały do sakramentu pojedynczo lub w mniejszych grupach z powodu sytuacji spowodowanej Coronowirusem.

Komunia Święta to wielkie święto dla dziecka , całej rodziny i parafii. Tego dnia pierwszy raz dziecko przyjmuje do swojego serca Pana Jezusa pod postacią Eucharystii, czyli białego okrągłego płatka, który w czasie uroczystej Mszy Świętej zostaje uświęcony i zamienia się w ciało Chrystusa ,tak jak podczas Ostatniej Wieczerzy. Pierwsza Komunia Święta jest przede wszystkim świadomym przyjęciem hostii przez odwołanie się do chleba, którym dzielili się apostołowie w noc poprzedzającą schwytanie Chrystusa. Przyjęcie sakramentu stawia osobę w gronie tych, którzy mogą doświadczać łaski, a tym samym obcować z Bogiem.

Zaraz po niedzieli w której dziecko przyjęło sakrament zaczyna się Biały Tydzień dla dzieci .Dziecko w ciągu

siedmiu kolejnych dni po uroczystości Pierwszej Komunii Świętej przychodzi codziennie na Mszę Świętą.

Celem Białego Tygodnia jest wyciszenie i pomoc w pełnym przeżywaniu sakramentu. Jest to najlepszy czas na to, żeby uzmysłowić sobie wagę przyjętego sakramentu

Tradycja wywodzi się od pierwszych chrześcijan, kiedy nowi członkowie Kościoła przez tydzień nosili białe szaty na znak swojego zjednoczenia z Chrystusem

Podczas jednej z Mszy Świętej w Białym Tygodniu dzieci wraz z rodzicami brały udział w obrzędzie odnowienia przyrzeczenia chrzcielnego.

Po homilii Księdza Proboszcza, który wyjaśnił sens i znaczenie słów przyrzeczeń chrzcielnych, rodzice podeszli do zapalonego paschału- symbolu Zmartwychwstałego Chrystusa i odpalając świece, przekazali je swoim dzieciom. Ks. Proboszcz zachęcał dzieci aby spojrzały na chrzcielnicę- miejsce, w którym każdy człowiek rodzi się dla Boga i życia wiecznego.

Przed laty, tutaj – mówił – przy tej chrzcielnicy woda chrztu spłynęła na wasze czoła. Chrystus uwolnił was od grzechu pierworodnego, uczynił swoim dziećmi i włączył do Kościoła. Wasi rodzice zobowiązali się wychować was w wierze i nauczyć tak żyć, abyście jak Pan Jezus czynili to, co się Ojcu Niebieskiemu podoba. Przyszedł czas, abyście dzisiaj, po przygotowaniu do tego niezwykłego wydarzenia, uczyniły to, czego nie mogliście uczynić w dniu waszego chrztu. Po tych słowach Ks. Proboszcza nastąpił wzruszający moment dla dzieci i rodziców- moment odnowienia przyrzeczeń Chrztu Świętego.

Opracowała i zdjęcia Marianna Struginska-Felczyńska