Wielki Czwartek

Wielki Czwartek, to dzień ustanowienia Sakramentu Eucharystii i Kapłaństwa przez Jezusa.

Wieczorem w naszej świątyni odbyła się Msza Wieczerzy Pańskiej, podczas której nastąpił obrzęd obmycia nóg kilku wiernym. Świątynia tego dnia wypełniła się wielu parafian przybyło by wspólnie przeżywać ten wieczór.
Pod koniec zostały złożone życzenia naszym kapłanom, a po nich Najświętszy Sakrament został uroczyście w procesji przeniesiony do Ciemnicy, w której można Go adorować aż do Liturgii Wielkiego Piątku.
Wielkoczwartkową homilię wygłosił ks. Proboszcz Andrzej Blewiński. Celebrans podziękował, za przybycie wiernym na tą wyjątkową ucztę, pamiątkę Ostatniej Wieczerzy. Ta uczta to Eucharystia. Każda Msza św. to ponowienie ofiary Chrystusa. Dziś ta wieczerza, to wielkie dziękczynienie Jezusowi za ustanowienie eucharystii. Ale nie byłoby eucharystii, gdyby nie było kapłaństwa. Jezus ustanowił ten sakrament by ci którzy są konsekrowani, mogli sprawować Mszę św., uobecniać Bożą obecność wśród nas.