Piesza Pielgrzymka Na Jasną Górę 2021

Msza święta dziękczynna za XVIII Zgierską Pielgrzymkę.
Mszą świętą celebrowaną w parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu zakończyła XXVIII Pieszą Pielgrzymka na Jasną Górę, która w tym roku odbywała się pod hasłem –„Jezus nadzieją Kościoła Łódzkiego”. W Eucharystii uczestniczyli księża – oraz uczestnicy pielgrzymki zarówno ci, którzy pielgrzymowali, jak i ci, którzy duchowo wspierali zgierskich pątników. Mszy świętej przewodniczył Ks. kan. Zdzisław Sudra, homilie wygłosił Ks. kan. Andrzej Chmielewski – Dziekan Dekanatu Zgierskiego.
Dziękowali sobie nawzajem za wspólną drogę, za to, że wspólnie, razem mogli dojść na Jasną Górę za doświadczenie rekolekcji w drodze. Kończąc liturgię kierownik Ks. Paweł Miziołek podziękował wszystkim za zaangażowanym w przygotowanie zgierskiej pielgrzymki w rożne posługi w czasie jej trwania oraz zaprosił do uczestnictwa w pątniczym trudzie już za rok.
W tegorocznej Zgierskiej Pieszej Pielgrzymce na Jasną Górę w dniach 20-27 sierpnia pielgrzymowało 150 pątników. Pielgrzymka odbyła się przy zachowaniu wszelkich zaleceń sanitarnych.