Kancelaria

Kancelaria parafialna czynna jest od poniedziałku do piątku w godzinach: 9:00-11:00 oraz 15:00-16:30.

Adres: Ul. Skłodowskiej-Curie 3
95-100 Zgierz
Tel. (42) 716-27-65
Facebook : https://www.facebook.com/mbdr.zgierz/INTENCJE MSZALNE:
Zapisy intencji mszalnych przyjmujemy z półrocznym wyprzedzeniem.

CHRZEST:
Wymagane dokumenty:

• akt urodzenia dziecka

• akt ślubu rodziców

• zaświadczenia rodziców chrzestnych ze swojej parafii

Formalności związane z chrztem dziecka załatwiamy około dziesięciu dni przed chrztem. Zapraszamy również wszystkich, którzy mają nieuregulowaną, pod względem prawnym, sytuację rodzinną. Chrzty w II i IV niedzielę miesiąca – o godz. 13:00.


ŚLUB:
Wymagane dokumenty:

• akt chrztu (z adnotacją do ślubu kościelnego)

• zaświadczenia o ukończeniu kursu przedmałżeńskiego

• zaświadczenia z USC

Formalności przedślubne załatwiamy trzy miesiące przed planowanym ślubem. Istnieje możliwość rezerwacji terminów z ponad rocznym wyprzedzeniem. Serdecznie zapraszamy osoby żyjące w związkach niesakramentalnych, które nie mają przeszkód kanonicznych do zawarcia związku małżeńskiego, do uregulowania swojej sytuacji.


POGRZEB:
Wymagane dokumenty:

• akt zgonu

• zaświadczenie z cmentarza o miejscu i terminie pochówku


SPOWIED
Ź:
W niedziele i dni powszednie podczas każdej mszy świętej.


SAKRAMENT CHORYCH:
W każdy pierwszy piątek miesiąca kapłani udają się z posługą sakramentalną do chorych, po uprzednim zgłoszeniu w kancelarii oraz na każde wezwanie.


ZAŚWIADCZENIA
W kancelarii parafialnej można uzyskać zaświadczenia o przyjętych sakramentach. Ponadto osoby wierzące i praktykujące czyli wszyscy, którzy aktywnie uczestniczą w życiu parafialnym mogą otrzymać zaświadczenie, iż mogą pełnić funkcję ojca lub matki chrzestnej.