Ingres Ks. Proboszcza Krzysztofa Nowaka

Ingres, czyli uroczyste wprowadzenie nowego Ks. Proboszcz do pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu.

Nowym proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu jest od 1 lipca Ksiądz kanonik Krzysztof Nowak który do tej pory był proboszczem parafii Narodzenia Najświętszej Maryi Panny

w Będkowie.

Uroczystego ingresu ks. kan. Krzysztofa Nowaka dokonał Ks. kan. Dziekan Andrzej Chmielewski, Proboszcz pw. Sw. Katarzyny Aleksandryjskiej i Męczennicy w Zgierzu. Nowego Ks. Proboszcza parafianie powitali podczas uroczystej mszy 2 lipca , obecny był ks. kan. Andrzej Blewiński senior. Nowy ks. proboszcz dziękował za obecność ks. proboszcza seniora podczas ingresu. Parafianie przywitali ciepło nowego Ks. Proboszcza.

Życzyli , aby czuł się Ksiądz dobrze w naszej wspólnocie, otoczony życzliwością, zrozumieniem i wsparciem, aby nigdy nie zabrakło Księdzu wytrwałości i odwagi w budowaniu żywego Kościoła. Zapewniali , że będą Księdza wspierać modlitwą i pomocą. Szczęść Boże!

Zdjęcia Marianna Strugińska-Felczyńska