Koncert Artystów Teatru Wielkiego

Koncert artystów Teatru Wielkiego z Łodzi w pw.Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu.12 .09.2021 w dniu beatyfikacji Kardynała Stefana Wyszyńskiego jako wyraz dziękczynienia za beatyfikacje. Podczas koncertu były tez pieśni patriotyczne poświęcone rotmistrzowi Pileckiemu oraz św. Janowi Pawłowi II. Koncert dostarczył niezapomnianych wrażeń.