Jasełka

Co roku w zgierskich parafiach wystawiają jasełka uczestnicy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną a w Zgierzu wspólnie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej , Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej. Jasełka – coś więcej niż tradycja. Jasełka swym początkiem sięgają XIII wieku, wywodząc się z franciszkańskiego zwyczaju ustawiania nieruchomych figur w kościołach, wyobrażających sceny z groty betlejemskiej. Ten rodzaj sztuki ludowej nie jest więc gatunkiem o polskim rodowodzie, jednakże trudno sobie wyobrazić coroczne Boże Narodzenie w naszej ojczyźnie bez tego tak wymownego zwyczaju. W Stowarzyszeniu od lat pielęgnowana jest tradycja łącząca „rozum i wiarę”, wprowadzając w godne przeżywanie świąt Bożego Narodzenia. Podczas przedstawienia Jasełek nawiązali do historii narodzin Jezusa Chrystusa , wskazali na istotę Świąt Bożego Narodzenia, na wartości duchowe, religijne . Wystawiania Jasełek pozwala na kształtowanie umiejętności współpracy w grupie , kształtowanie zainteresowań wiarą, tradycją, zwyczajami , integracją środowiska lokalnego. Jedni wcielili się w rolę konwers jerów, inni śpiewali kolędy, jeszcze inni byli aniołkami, królami. Dzieci z zaciekawieniem oglądały Jasełka a uczestnikom dostarczyło wiele radości. Na koniec przekazały obraz świątyni Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu na ręce Ks. Proboszcza namalowany przez uczestników stowarzyszenia.