Msza Święta w Intencji Ojczyzny – 11 listopada 2020 r.

11-LISTOPADA „ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI”
Narodowe Święto Niepodległości obchodzone jest 11 listopada, w celu upamiętnienia rocznicy odzyskania przez Polskę w 1918 roku niepodległości. Po 123 latach rozbiorów państwa, dokonanych przez Imperium Rosyjskie, Królestwo Prus i Imperium Habsburgów, tereny polskie odzyskały suwerenność państwową. Święto zostało wprowadzone ustawowo w okresie II Rzeczypospolitej w 1937 roku, ale II wojna światowa i ustrój polityczny sprawiły, że Święto zostało przywrócone dopiero w 1989 roku.
W godnym i uroczystym przeżyciu tego święta pomaga nam udział w liturgii eucharystycznej. W tym dniu dziękowaliśmy Panu Bogu za dar wolności i modliliśmy się za naszą Ojczyznę, a szczególnie o pokój, zgodę i powstrzymanie pandemii w naszej Ojczyźnie.
Na terenie Zgierza nie zaplanowano wspólnej Mszy Świętej dla uczczenia Święta Niepodległości z powodu pandemii. Jednak modlitwy za poległych w obronie Ojczyzny zanoszone były we wszystkich zgierskich świątyniach.
W parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu podczas homilii ks. Andrzej Blewiński zachęcał do refleksji nad słowami, czym jest niepodległość, wolność, ojczyzna, patriotyzm. Wolność w odwołaniu się do Pisma Świętego – „Ku wolności wyswobodził nas Chrystus. A zatem trwajcie w niej i nie poddawajcie się na nowo pod jarzmo niewoli!”. List do Galatów cechuje nieprzemijająca aktualność. Jest bardzo ważny i zawsze użyteczny w spornych kwestiach. Poucza nas, abyśmy zastanawiali się nad tym, co najważniejsze. Zachęca aby przejrzeć się w sercu swojego chrześcijańskiego doświadczenia’’.
W słowach skierowanych do wiernych wskazał, że dużym problemem współczesnego człowieka jest brak umiejętnego korzystania z daru wolności, co w praktyce wyraża się w braku swojego zdania oraz umiejętności decydowania o sobie. Egoizm i walka w pogoni za bogactwem materialnym zapominając o ważność bogactwa duchowego.
W swojej homilii podkreślił że „Wolność to dar, ale jednocześnie zadanie”. Wolność oderwana od prawdy o człowieku, wolność wyradza się w życiu indywidualnym w samowolę, a w życiu politycznym w przemoc silniejszego i w arogancję władzy.
Co jeszcze działo się w Zgierzu 11 listopada ?.
W Zgierzu pod pomnikami bohaterów narodowych złożono kwiaty i zapalono znicze na grobach żołnierzy. Gmachy państwowe, domy oraz ulice dekorowane były polskimi flagami.
Ze względów bezpieczeństwa Miasto Zgierz nie zaplanowało w tym roku zbiorowych obchodów Święta Niepodległości. O godzinie 12.00 wyemitowano hymn Polski, w godzinach wieczornych na budynku Urzędu Miasta Zgierza iluminację świetlną. Przedstawiciele władz miasta oraz zgierskiego hufca ZHP złożyli kwiaty i znicze przy Pomniku Wolności
i Niepodległości, przy Urzędzie Miasta Zgierza oraz na cmentarzu przy ul. Piotra Skargi, gdzie pochowani są m.in. bohaterowie walk o niepodległość. Na budynku Urzędu Miasta znajduje się tablica zgierzan poległych w walkach o niepodległość Polski w latach 1914-1920 oraz nazwiska zgierzan, którzy złożyli w walce o niepodległość swe życie. Przypomina mieszkańcom „Pamiętaj, taka była cena wolności .”
Na grobach bojowników pojawił się też – zgodnie z harcerską tradycją – ogień przywieziony z cmentarza legionowego w Kostiuchnówce na Ukrainie. Nie wyznaczono jednej godziny złożenia kwiatów i zniczy, jednak ich ilość świadczy, że zgierzanie przybywali w miejsca pamięci cały dzień.
BĄDŹMY DUMNI Z NIEPODLEGŁEJ POLSKI.

Marianna Strugińska-Felczyńska