„Droga Mędrców do Jezusa” – Orszak Trzech Króli 2020

Droga Mędrców do Jezusa jest dążeniem do wiary. To droga w nieznane przez Jerozolimę. Tam przecież dowiedzieli się gdzie jest Mesjasz .Czy spodziewali się u kresu drogi ujrzeć króla w nędzy? A jednak ‘’ upadli na kolana i oddali Mu pokłon”(Mt2,11). Jerozolima to obraz Kościoła .Ten kto pragnie spotkać prawdziwego Boga musi przez nią przejść.
6 stycznia 2020 roku mieszkańcy Zgierza podążali do Jezusa podczas przemarszu Orszaku Trzech Króli prowadzonym przez Ks. Andrzeja Chmielewskiego, Dziekana Dekanatu Zgierskiego wspólnie z Księżmi z dekanatu zgierskiego, ks. Marcinem Undasem
z Kościoła Ewangelicko Augsburskiego w Zgierzu. To Kapłani prowadzą nas do poznania prawd wiary i troszczą się o nasze zbawienie. Wspólnie z kapłanami do Jezusa podążali; Przemysław Staniszewski Prezydent Miasta Zgierza , Dominik Gabrysiak –Wicestarosta Powiatu Zgierskiego. W roli Magów wcielili się – Ks. Paweł Szubert proboszcz pw. Najświętszej Maryi Panny Różańcowej w Zgierzu ,Przemysław Staniszewski –Prezydent Miasta Zgierza, Dominik Gabrysiak- Wicestarosta Powiatu Zgierskiego.
Wszyscy poszli pokłonić się Nowonarodzonemu Jezusowi i złożyć dary.
Orszak pilotowany był przez pracowników Policji Powiatowej w Zgierzu , który czuwali nad bezpieczeństwem ruchu drogowego. Przy żłóbku nad bezpieczeństwem czuwali pracownicy Straży Miejskiej.
W OTK udział wzięli licznie zgromadzeni mieszkańcy Zgierza z całymi rodzinami. Nauczyciele i młodzież z placówek oświatowych ze Zgierza i Powiatu Zgierskiego około 2500- 3000 tys mieszkańców. Licznie zgromadzeni zgierzanie podczas uroczystości OTK manifestowali swoją wiarę , szli szukać prawdy, chcieli być razem. Orszak Trzech Króli jest przykładem zgodnego współdziałania ludzi różnych poglądów i wyznań. To oddolna inicjatywa, która łączy i spaja lokalne społeczności.
Orszak rozpoczął się od Mszy Świętej w Kościele Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu której przewodniczył ks. Paweł Szubert a później wcielił się w rolę króla , homilię wygłosił ks. Andrzej Chmielewski –Dziekan Dekanatu Zgierskiego, śpiew i oprawę muzyczną podczas Mszy Świętej i przemarszu zapewniły: Zespół Muzyczny Melodyjki i Chór Parafialny pod kierunkiem Beaty Pawłowskiej. Ks. Andrzej Blewiński proboszcz parafii MBDR przed rozpoczęciem OTK przypomniał podstawowe zasady bezpieczeństwa i formułowania Orszaku. Do pomocy w formułowaniu OTK zaprosił nauczycieli religii.
Ks. Dziekan podczas homilii przypomniał istotę uroczystości 6 stycznia- powiedział ,, Objawienie Pańskiego przypomina o Bogu, który ukazał się człowiekowi w Jezusie Chrystusie. Tą prawdą wypełnione są Ewangelie. Lituria Słowa z Epifanii, jeszcze bożonarodzeniowej, opowiada o Mędrcach ze Wschodu, magio- perskich kapłanach czy tez mezopotamskich astrologach, którzy odkryli gwiazdę Nowonarodzonego króla Żydów i wybrali się w długa drogę , aby oddać Mu hołd. Przyniesione przez nich dary w swej symbolice odnoszą się do Jezusa: złoto do Jego królewskiej godności, kadzidło do boskości i mira do Jego śmierci. To wydarzenie potwierdza powszechność zbawienia. W Jezusie Bóg przybliża się do każdego człowieka . Nie tylko do tego, który należał do Narodu Wybranego. Od czasu Emmanuela Bóg nie ma już ludu wybranego. Wszyscy są Jego ludem.’’
Zachęcał licznie zgromadzonych wiernych do głoszenia Dobrej Nowiny wśród swoich znajomych , sąsiadów , wyrażania radości z bycia chrześcijaninem, dostrzegania problemów ludzi biednych duchowo i materialnie aby swoim życiem dawać przykład świadectwa przynależności do Chrystusa. Przypomniał zasługi prezydenta Łodzi Jerzego Kropiwnickiego który doprowadził do tego aby święto Trzech Króli było ponownie dniem wolnym od pracy.
Na zakończenie OTK królowie częstowali słodyczami a organizatorzy gorąca herbatą i żurkiem.
W imieniu organizatorów dziękujemy Stowarzyszeniu Przemysława Staniszewskiego za pomoc przy obsłudze posiłku i gorącą herbatą, dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu za możliwość skorzystania w placówce z kuchni do przygotowaniu posiłku. Na ręce Pana Prezydenta składamy podziękowanie za wsparcie organizacyjne, merytoryczne i finansowe. Słowa podziękowania kierujemy dla Wydziału Edukacji i Młodzieży, Wydziału Promocji i Kultury ,Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, Miejskich Usług Komunikacyjnych, Straży Miejskiej dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 8 w Zgierzu. Dziękujemy za udział nauczycieli z placówek z dziećmi i młodzieżą w przemarszu OTK.
Staroście Powiatu Zgierskiego za pomoc w organizacji i wsparciu finansowemu. Szczególnie słowa podziękowania kierujemy dla pracowników Biura Promocji i Redakcji Gazety Powiatowej, Wydziału Oświaty , Kultury, Sportu i Turystyki.
Dziękujemy Ks. proboszczowi MBDR za wsparcie finansowe i organizacyjne. Słowa podziękowania kierujemy do Ks. Dziekana Dekanatu Zgierskiego za systematyczną mobilizuję do działań i wsparcie merytoryczne podczas przygotowywania do OTK.
Dziękuje Ks. proboszczowi za wyrażenie zgody i mobilizacje liderów grup działającym przy parafii MBDR którzy ze swoimi członkami wspierali działania związane z organizacją OTK . Członkom i sympatykom z grup : Chóru Parafialnego, Zespołu Dziecięcego Melodyjek, Bractwa Pielgrzymkowego, Koła Różańcowego Żywa Róża, Różańca Rodziców za dzieci, Różańca za Ojczyznę, Koło Przyjaciół Radia Maryja , Liturgicznej Służbie Ołtarza , Panu Kościelnemu, wolontariuszom ze świetlicy Środowiskowej,, Asyście Parafialnej, Zespołowi Liturgicznemu, katechetom którzy zdecydowali się przyjść na OTK z młodzieżą, zespołowi pilotującemu Pan faga .Szczególne słowa podziękowania kieruje dla członków i sympatyków Akcji Katolickiej za wsparcie i pomoc.
Marianna Strugińska-Felczyńska
zdjęcia Marek Szlawski oraz Lech Baczyński