Misje Miłosierdzia

W dniach 9 – 16 listopada 2019 roku w odbyły się naszej parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu odbyły się Misje Miłosierdzia Bożego pod hasłem, Jezu ufam Tobie’ ’. Są one wyjątkowe ponieważ wspólnota Kościoła Łódzkiego przygotowuje się do obchodów 100-lecia powstania Diecezji Łódzkiej. Wydarzenie to będzie miało miejsce w 2020 roku. Z Misjami Miłosierdzia związana jest peregrynacja obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. Misje Miłosierdzia były duchową pielgrzymka podczas codziennych nauk głoszonych przez o. Zdzisława Jasko i O. Kazimierza Leń SJ. Mieliśmy okazję do zastanowienia się nad naszym życiem i naszymi słabościami oraz nad tym, jak bardzo potrzebne nam jest Miłosierdzie Boże. W Misjach Miłosierdzia Bożego uczestniczyli , nie tylko wierni zaangażowani w życie parafii, ale także ci, którzy z różnych względów są obojętni lub nabrali dystansu do wspólnoty Kościoła. Udział w Misjach pomaga w zaleczeniu wszelkich ran oraz przywróceniu świadomości obecności Boga bogatego w miłosierdzie. On, jak Miłosierny Ojciec z przypowieści wg. św. Łukasza (Łk 15, 11-32), oczekuje na powrót marnotrawnego syna. Do naszej parafii przybyły w sobotnie popołudnie 9 listopada z parafii pw. Chrystusa Króla w Zgierzu wraz ks. proboszczem Krzysztofem Kołodziejczykiem. Po przywitaniu obrazu Jezusa Miłosiernego i relikwii Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej przez Ks. Proboszcza i O. Misjonarza odbyła się procesja wokół kościoła. Licznie zebrani wierni przybyli z lampionami , Asysta parafialna przygotowała sztandary, feretrony. Procesyjnie przyszliśmy do świątyni, by uczestniczyć w uroczystej Eucharystii na rozpoczęcie Misji Miłosierdzia. Przewodniczył jej ks. Dziekan Dekanatu Zgierskiego Ks.Kan Andrzej Chmielewski. Obraz ustawiono na „tronie” a relikwie na ołtarzu. Ks. Proboszcz z pw. Chrystusa Króla złożył kwiaty przed obrazem i krótkie świadectwo z przebiegu Misji w swojej parafii. Ksiądz Dziekana odczytał błogosławieństwa Ojca Świętego Franciszka. Dzieci, młodzież i dorośli oraz ks. proboszcz złożyli hołd witając obraz i relikwie . Na zakończenie ks. proboszcz zaprosił ks. Dziekana do przewodniczenia Mszy Świętej. Każdego dnia o godzinie 15.00 wierni gromadzili się na Koronce do Bożego Miłosierdzia i śpiewie Godzinek o Miłosierdziu Bożym, a dzień kończyliśmy o 21.00 Apelem Miłosierdzia podczas którego odmawialiśmy Litanię , śpiewaliśmy pieśni, wsłuchiwaliśmy się w rozważania o uczynkach miłosierdzia. Mogliśmy także wysłuchać kilku świadectw o działaniu Miłosierdzia Bożego. Nabożeństwo wieczorne kończyliśmy w duchu jedności wspólnym odśpiewaniem pieśni podczas której trzymaliśmy się wspólnie za dłonie tworząc jedność wspólnoty parafialnej. Później był czas na uczczenie relikwii Świętej Siostry Faustyny Kowalskiej. W poniedziałkowy wieczór 11 listopada 2019 odbyło się nabożeństwo przebłagalne i nauka stanowa dla kobiet a 12.11 listopada dla mężczyzn. Środa 13.11 .2019 była czasem przeznaczonym na sakrament pokuty i sakrament namaszczenia chorych. W czwartek 14 .11.2019 małżonkowie naszej parafii odnowili swoje przyrzeczenia małżeńskie. W piątkowy wieczór 15.11.2019 podczas wieczornej Mszy Świętej miało miejsce zawierzenie Miłosierdziu Bożemu Parafii i Rodzin przez ks. proboszcza wspólnie modląc się z o. Misjonarzami i ks. z naszej parafii oraz wiernymi. Podczas sobotniej Eucharystii na krzyżu Misyjnym została umieszczona pamiątkowa tabliczka, która będzie przypominała nam o tym niezwykłym czasie misyjnym. O godzinie 16.00 zgromadziliśmy się w świątyni, by uczestniczyć we Mszy Świętej podczas której pożegnaliśmy obraz Jezusa Miłosiernego i powierzyliśmy Mu wszystkie nasze intencje zapisane w pamiątkowej księdze. Po zakończeniu Eucharystii pożegnaliśmy obraz, który został przewieziony do parafii Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Ten wyjątkowy czas misji na pewno pozostanie na długo w pamięci i sercach naszych parafian. Był to dla nas czas na refleksję, zadumę oraz przemianę naszych serc. Nie zabrakło także głębokiej modlitwy przed obrazem Jezusa Miłosiernego. Każdy bez względu na wiek choć na chwilę w tym czasie zatrzymał się na modlitwie przy obrazie i relikwiach. PROMIENIE MIŁOŚCI MIŁOSIERNEJ. Ojcowie Misjonarze przybliżyli historie powstania obrazu , symbolikę oraz słowa skierowane przez Jezusa do Świętej Siostry Faustyny, czytając fragmenty z Dzienniczka Świętej Faustyny. Symbolikę promieni wyjaśnia Pan Jezus mówiąc do Siostry Faustyny: Dz. 130 „…Te dwa promienie oznaczają krew i wodę – blady promień oznacza wodę, która usprawiedliwia dusze; czerwony promień oznacza krew, która jest życiem dusz…”- ,, Kontemplując wizerunek Jezusa, namalowany posłuszeństwem Jego świętej woli, nie trudno zauważyć, że na pierwszym planie pojawia się kilka wymownych elementów. Pełne miłości spojrzenie Jezusa, dłonie: jedna wzniesiona do błogosławieństwa, a druga wskazująca na przebity bok, z którego tryskają promienie oraz spokojny krok skierowany ku temu, kto przy tym obrazie trwa. Ten kto prawdziwie z miłością wpatruje się w Ranę Boskiego Serca od Niego właśnie może otrzymać wyjaśnienie poszczególnych znaków. Tak też było w przypadku Siostry Faustyny, do której Jezus skierował słowa wyjaśniające znaczenie łaski, którą wylewa na ludzkość poprzez promienie uwypuklone na obrazie.” Powiedział O. Misjonarz. ,,Zauważmy, iż koniecznym warunkiem, aby dostąpić błogosławionego działania Boskich promieni, jest ufność. Napis „JEZU, UFAM TOBIE!” stanowi integralną część obrazu Pana Jezusa Miłosiernego. Promienie, jakie spływają z Serca Jezusowego, w pierwszym rzędzie ogarniają oczywiście tego, kto z miłością wpatruje się w Jezusową Ranę. Możemy w nich znaleźć wielką obronę, w ich blasku Jezus broni złoczyńcę nie tyle przed sprawiedliwym gniewem Ojca, co przed mocami ciemności, a przede wszystkim przemienia grzesznika w świętego- mówił Ojciec Misjonarz Powiedział O. misjonarz, że, Obraz przedstawia Chrystusa ukrzyżowanego i zmartwychwstałego, który za cenę swej męki przynosi człowiekowi pokój i zbawienie przez odpuszczenie grzechów oraz wszelkie łaski i dary. Uwidocznione więc na nim promienie oznaczają również sakramenty święte. Miłosierdzie Boga wobec człowieka jest znakiem przypominającym ewangeliczne wezwanie do czynnej miłości bliźniego, a sam kult obrazu Jezusa Miłosiernego polega na ufnej modlitwie połączonej z uczynkami miłosierdzia wobec bliźnich. Najszlachetniejszą prawdą o mocy Promieni Bożego Miłosierdzia jest to – czego one w naszych duszach dokonują. Ich blask nie tylko nas dotyka, ale nade wszystko: przemienia, pobudza do ufności, prowadzi ku nawróceniu, wzbudza pragnienie pojednania i pokuty, nakłania do przebaczenia, rozpala pragnienie życia Eucharystią, kieruje ku szukaniu, odczytywaniu i pełnieniu Woli Bożej, zachęca do trwania na modlitwie, uczy pokory, cichości i cierpliwości, ukazuje jak znosić niepowodzenia i cierpienie, umacnia w walce ze złem, a nade wszystko rozpala nieugaszone pragnienie Boga, który jest miłością, jednym słowem rozświetla niezwykły czas miłosierdzia jaki właśnie nadszedł.’’-mówił rekolekcjonista. Podczas Misji Misjonarzem przybliżyli formy kultu Miłosierdzia Bożego , które Pan Jezus przekazał Siostrze Faustynie 1.Obraz Jezusa Miłosiernego ,JEZU UFAM TOBIE! Siostra Faustyna 22 lutego 1931 roku miała wizję, w której Pan Jezus żądał od niej wymalowania obrazu. Zapowiedział też łaski dla czcicieli tego wizerunku. Wymaluj obraz według rysunku, który widzisz, z podpisem: Jezu, ufam Tobie. Pragnę, aby ten obraz czczono najpierw w waszej kaplicy i na całym świecie. Obiecuję, że dusza, która czcić będzie ten obraz, nie zginie. Obiecuję także, już tu na ziemi, zwycięstwo nad nieprzyjaciółmi, szczególnie w godzinę śmierci. Ja sam będę ją bronił jako swej chwały. (Dz. 47-48). 2.Pierwsza niedziela po Wielkanocy- Święto Miłosierdzia Pragnę, aby święto Miłosierdzia było ucieczką i schronieniem dla wszystkich dusz, a szczególnie dla biednych grzeszników. W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mojego; wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego. Która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii świętej, dostąpi zupełnego odpuszczenia win i kar. W dniu tym otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. (Dz. 3. Koronki do Miłosierdzia Bożego wraz z modlitwą za dusze. Dla Jego bolesnej Męki … Koronka do Miłosierdzia Bożego Pan Jezus podyktował siostrze Faustynie tekst Koronki w Wilnie 13 i 14 września 1935 r. Odmawiaj nieustannie tę koronkę, której cię nauczyłem. Ktokolwiek będzie ją odmawiał, dostąpi wielkiego miłosierdzia w godzinę śmierci. Kapłani będą podawać grzesznikom jako ostatnią deskę ratunku; chociażby grzesznik był najzatwardzialszy, jeżeli tylko raz zmówi tę koronkę, dostąpi łaski z nieskończonego miłosierdzia mojego. (Dz. 687). 4.15:00- Godzina Miłosierdzia W październiku 1937 r. Pan Jezus polecił s. Faustynie czcić godzinę swej śmierci. O trzeciej godzinie błagaj mojego miłosierdzia, szczególnie dla grzeszników, i choć przez krótki moment zagłębiaj się w mojej męce, szczególnie w moim opuszczeniu w chwili konania. Jest to godzina wielkiego miłosierdzia dla świata całego (…) w tej godzinie nie odmówię duszy niczego, która mnie prosi przez mękę moją… (Dz. 1320). 5.Głoszenie i uczynki miłosierdzia Szerzenie czci Miłosierdzia Kiedy dusza zbliża się do mnie z ufnością, napełniam ją takim ogromem łaski, że sama w sobie tej łaski pomieścić nie może, ale promieniuje nią na inne dusze. Dusze, które szerzą cześć miłosierdzia mojego, osłaniam przez całe życie, jak czuła matka swe niemowlę, a w godzinie śmierci nie będę im Sędzią, ale miłosiernym Zbawicielem. (Dz. 1074-1075). Marianna Strugińska-Felczyńska PREZES Akcji Katolickiej- POAK Zdjęcia- Marianna Strugińska