Duszpasterze

Proboszcz:

Ks. kan. Krzysztof Nowak


Wikariusze:

Ks. Krzysztof Burzyński,  tel. 513 982 296

Ks. Marek Sasiak


Rezydent:

Ks. prałat Stanisław Kaniewski

Ksiądz Stanisław Kaniewski urodził się 2 maja 1946 r. w Russocicach. Święcenia kapłańskie przyjął 3 czerwca 1973 roku w Łodzi. Pracował w następujących parafiach: Najśw. Serca Jezusa w Dłutowie, Niepokalanego Poczęcia NMP w Koluszkach, Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu (w latach 1978-1986), św. Józefa w Łodzi przy ul. Ogrodowej 22, Matki Boskiej Zwycięskiej w Łodzi, Dobrego Pasterza w Łodzi. Prałat honorowy Jego Świątobliwości (22 XII 2007) oraz kanonik gremialny Archikatedralnej Kapituły Łódzkiej (26 IX 2005). W latach 1991-2016 diecezjalny duszpasterz rodzin (w tym wikariusz biskupi ds. duszpasterstwa rodzin w latach 1999-2012); w okresie 1998-2016 dyrektor Centrum Służby Rodzinie w Łodzi przy ul. Broniewskiego 1A. Od 22 stycznia 2013 r. członek Rady do Spraw Ekonomicznych Archidiecezji Łódzkiej. W latach 1965-1967 jako kleryk został przymusowo wcielony do dwuletniej służby wojskowej w Bartoszycach i Szczecinie-Podjuchach, w związku z tym decyzją Prezydenta RP dnia 13 X 2016 roku mianowany podporucznikiem Wojska Polskiego.
Od 5 września 2016 emeryt, a od 1 grudnia 2016 rezydent w parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu.

Tel. 607 131 135, e-mail: kaniewski@archidiecezja.lodz.pl


Prefekci i wikariusze dawniej pracujący w parafii:

 1. + Ks. Władysław Suliga, kapelan wojskowy, prefekt od września 1948 r. do czerwca 1950 r. później posługiwał w Warszawie i tam zmarł.
 2. + Ks. Alfons Kowalski, mgr teologii UJ posługiwał w parafii od sierpnia 1949 r. do kwietnia 1950 r. Więziony przez reżim PRL.
 3. + Ks. Maksymilian Skarbek, mgr filozofii UW wyświęcony w 1938 r. Przeżył obóz w Oświęcimiu; posługiwał w parafii od lipca 1950 r. do sierpnia 1957 r. Zmarł 12 maja 1993 r., pochowany w Zgierzu.
 4. + Ks. Kazimierz Zembrowski, wyświęcony w 1937 r. prefekt od października 1950 r. do czerwca 1951 r. zmarł 19 lipca 1963 r., więziony przez reżim PRL.
 5. + Ks. Józef Naruszewicz, wyświęcony w 1951 r. prefekt od lipca 1951 r., wikariusz od listopada 1952 r. do sierpnia 1955 r. W 1964 r. uzyskał tytuł dr filozofii na ATK. Zmarł 6 stycznia 1994 r., pochowany w Łasku.
 6. + Ks. Alfred Mikołajewicz, wyświęcony w 1949 r. wikariusz od września 1955 r. do sierpnia 1959 r. Obecnie wikariusz w par. św. Józefa Oblubieńca NMP w Łodzi.
 7. + Ks. Zbigniew Żaboklicki, wyświęcony w 1941 r. mgr teologii UJ wikariusz od listopada 1957 r. do sierpnia 1958 r. obecnie emeryt w parafii św. Mateusza w Pabianicach.
 8. Ks. Sylwester Rylski, wyświęcony w 1951 r. wikariusz od sierpnia 1958 r. do marca 1960 r.
 9. Ks. prałat Bogdan Nowacki, wyświęcony w 1959 r. wikariusz od września 1959r. do marca 1963 r. Współbudowniczy kościoła .
 10. + Ks. Stanisław Spychała, wyświęcony w 1957 r. wikariusz od marca 1960 r. do śmierci w dn. 25 czerwca 1961 r. Współbudowniczy kościoła. Pochowany w Brzezinach.
 11. + Ks. Mieczysław Borczuch, wyświęcony w 1957 r. wikariusz od września 1961 r. do czerwca 1963 r. Zmarł 9 kwietnia 1978 r. Pochowany w Kurowicach.
 12. + Ks. Józef Przybycień, wyświęcony w 1955 r. wikariusz od marca 1963 r. do sierpnia 1966 r. Zmarł 19 grudnia 1987 r. pochowany w Pośmiechach (woj.kieleckie).
 13. + Ks. Zygmunt Frykowski, wyświęcony w 1957 r. wikariusz od lipca 1963 r. do stycznia 1964 r
 14. + Ks. Edward Nastałek, wyświęcony w 1958 r. wikariusz od września 1963 r. do sierpnia 1965 r.
 15. + Ks. Feliks Mrowca, wyświęcony w 1956 r. wikariusz od września 1965 r. do sierpnia 1969 r.
 16. Ks. Józef Caruk, wyświęcony w 1957 r. wikariusz od października 1965 r. do sierpnia 1966 r.
 17. Ks. kanonik Józef Komperda, wyświęcony w 1957 r. wikariusz od września 1966 r. do sierpnia 1972 r.
 18. Ks. prof. Bogdan Bakies, wyświęcony w 1965 r. wikariusz od września 1969 r. do października 1971 r. W 1976 r. uzyskał tytuł dr hab. nauk filozoficznych na ATK,
 19. + Ks. Lucjan Domagała, wyświęcony w 1958 r. wikariusz od listopada 1971 r. do kwietnia 1972 r. Zmarł 28 stycznia 1989 r. pochowany w Ozorkowie, gdzie był proboszczem.
 20. + Ks. Bronisław Żytecki, wyświęcony w 1956 r. wikariusz od kwietnia 1972 r. do października 1973 r.
 21. Ks. Józef Stachniak, wyświęcony w 1959 r. wikariusz od października 1973 r. do sierpnia 1976 r. Obecnie przebywa w rodzinnej miejscowości poza Archidiecezją Łódzką.
 22. + Ks. Jan Kapała, wyświęcony w 1956 r. posługiwał w parafii we wrześniu i październiku 1957 r., wikariusz od września 1972 r. do sierpnia 1974 r. W 1976 r. uzyskał tytuł mgr teologii ATK; zmarł w RFN.
 23. Ks. Wiesław Koper, wyświęcony w 1969 r. wikariusz od września 1974 r. do sierpnia 1978 r.
 24. + Ks. Józef Grobosz, wikariusz od września 1976 r. do sierpnia 1978 r. Potem przeniósł się do Diecezji Opolskiej, gdzie zmarł.
 25. + Ks. Władysław Urbański, wyświęcony w 1970 r. wikariusz od września 1978 r. do sierpnia 1979 r. Wybudował kościół pw. Św. Jadwigi Królowej w Tomaszowie Maź. Zmarł 4 lutego 1995 r. Pochowany w Tomaszowie Mazowieckim.
 26. Ks. Stanisław Kaniewski, wyświęcony w 1973 r. wikariusz od września 1978 r. do lutego 1986 r.
 27. Ks. Henryk Eliasz, wyświęcony w 1974 r. wikariusz od lipca 1979 r. do sierpnia 1984 r. W 1989 r. uzyskał tytuł dr nauk teologicznych w zakresie teologii ekumenicznej na KUL.
 28. Ks. Tadeusz Zatorski, wyświęcony w 1978 r. wikariusz od września 1984 r. do sierpnia 1985 r.
 29. + Ks. Tadeusz Grzelak, posługiwał jako rezydent w latach 1985- 1986. Później proboszcz w Topoli Królewskiej.
 30. Ks. Marian Fałek, wyświęcony w 1972 r. wikariusz od września 1985 r. do sierpnia 1990 r.
 31. Ks. Krzysztof Kowalski, wyświęcony w 1984 r. wikariusz od marca 1986 r. do sierpnia 1987 r.
 32. Ks. Zdzisław Sudra, wyświęcony w 1982 r. wikariusz od września 1987 r. Od 30 września 1991 r. proboszcz par. Św. Jana Chrzciciela w Zgierzu.
 33. Ks. Władysław Cieśla, wyświęcony w 1975 r. wikariusz od września 1990 r. do sierpnia 1991 r.
 34. Ks. Andrzej Chmielewski, wyświęcony w 1984 r. wikariusz od sierpnia 1991 r. do 30.08.1998 r.
 35. Ks. Antoni Pietras, wyświęcony w 1987 r. mgr katolickiej nauki społecznej (ATK), wikariusz od sierpnia 1996 r. do sierpnia 2000 r.
 36. Ks. Marek Balcerak, ur. 03.10.1966 r. w parafii Rogów, wyświęcony 13.06.1992 r. w Łodzi, mgr teologii, wikariusz od września 1997 r. do sierpnia 2002 r.
 37. Ks. Piotr Bratek, ur. 20.02.1965 r. w Mielcu, wyświęcony 11.06.1994 r., mgr teologii, wikariusz od 30 września 1999 r. do sierpnia 2002 r.
 38. Ks. Krzysztof Florczak, wikariusz od 09.2000 do 08.2006
 39. Ks. Jarosław Fijałkowski, wikariusz od 28.08.2002 do 11.2007
 40. Ks. Robert Kuźma, wikariusz od 09.2002 do 08.2006
 41. Ks. Jan Furgała, wikariusz od 09.2006 do 08.2007
 42. Ks. Marcin Targaszewski, wikariusz od 09.2006 do 08.2007
 43. Ks. Paweł Jeleń, wikariusz od 28.08.2007do 28.08.2010
 44. Ks. Andrzej Jastrzembski, wikariusz od 28.08.2007 do 28.08.2010
 45. Ks. Marcin Majda, wikariusz od 09.02.2008 do 13.03.2012
 46. Ks. Piotr Skura, wikariusz od 28.08.2010 do 31.08.2013
 47. Ks. Jacek Kucharski, wikariusz od 28.08.2010 do 31.08.2014
 48. Ks. Jan Czekalski, wikariusz od 18.03.2012 do 31.08.2016
 49. Ks. Krzysztof Basztabin, wikariusz od 1.09.2013 do 17. 12. 2017
 50. Ks. Stefan Bujak, wikariusz od 1.09.2014 do 31.08.2015
 51. Ks. dr Tomasz Cyliński, wikariusz od 1.09.2015 do 26.08.2018
 52. Ks. Piotr Kochanowicz, wikariusz od 27.08.2018 do 28.02.2019
 53. Ks. Sławomir Górski, wikariusz od 10.03.2019 do 25.08.2019
 54. Ks. Konrad Wojna, wikariusz od 27. 08. 2018 do 7.09. 2019
 55. Ks. Jacek Pływacz, wikariusz od 26.08.2019 do 27.08.2021
 56. Ks. Marek Sasiak, wikariusz od 8. 09. 2019
 57. Ks. Krzysztof Burzyński, wikariusz od 27.08. 2021 
 58. Ks. Kan. dr. Andrzej Blewiński, proboszcz od 29.10.2007 do 30.06.2023 (odszedł na emeryturę)

Księża wywodzący się z parafii:

 1. + Ks. Prałat Stefan Gwiazdowski – ur. 03.08.1924 r. święcenia kapłańskie 08.12.1956 r. w Warszawie, proboszcz parafii M.B, Loretańskiej w Warszawie; członek Kościelnej Redakcji Mszy Św. Radiowych (nadawanych z kościoła Św. Krzyża). Zmarł 2009 r.
 2. + Ks. Bronisław Zdrojewski – święcenia kapłańskie 10.06.1956 r. w Łodzi; zmarł 20.12.1992 r., pochowany w Górze św. Małgorzaty.
 3. + Ks. Andrzej Świątczak – święcenia kapłańskie 14.06.1970 r. w Zgierzu, dr teologii (ATK) wykładowca ATK i WSD w Łodzi i w Łagiewnikach; duszpasterz KIK w Łodzi. Zmarł 8. 01 2004 r.
 4. Ks. Zbigniew Zieliński – święcenia kapłańskie 31.01.1982 r. w Łodzi mgr teologii (ATK) ordynariat polowy (kapelan wojskowy).
 5. Ks. Henryk Betlej – święcenia kapłańskie 30.01.1983 r. w Łodzi, od 01.10.1989 r. proboszcz parafii św. Łukasza Ewangelisty w Łodzi.
 6. Ks. Paweł Zieliński – święcenia kapłańskie 27.01.1985 r. w Zgierzu, mgr filozofii (ATK) ordynariat polowy (kapelan wojskowy)
 7. Ks. Arkadiusz Wójtowicz – święcenia kapłańskie 08.06.1986 r. Proboszcz w Warszawie.
 8. Ks. Krzysztof Majacz – święcenia kapłańskie 10.06.1989 r. w Łodzi.
 9. Ks. Bogdan Heliński – święcenia kapłańskie 09.06.1990 r. w Łodzi.
 10. Ks. Włodzimierz Dudka – święcenia kapłańskie 25.05.1991 r. w Łodzi
 11. Ks. Łukasz Szmit – święcenia kapłańskie 24.05.1997 r. w Łodzi, kapelan łódzkich hospicjów.
 12. Ks. Łukasz Janczak – święcenia kapłańskie 2008, pracuje we Francji
 13. Ks. Piotr Przybysz – święcenia kapłańskie 2008 w Łodzi

Z naszej parafii pochodzi  również misjonarz + O. Zygmunt Kosielski CSSp wyświęcony w 1970 r