Nabożeństwo Fatimskie

Nabożeństwo Fatimskie W parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu Nigdy przedtem świat nie znalazł się w tak palącej potrzebie modlitwy jak dziś, gdy niebezpieczna forma materializmu próbuje podważyć związek człowieka z Jego Stwórcą i z jego współbraćmi oraz zniszczyć świętość życia rodzinnego…Najskuteczniejszym antidotum przeciwko złu , jakie zagraża ludzkiej społeczności, jest modlitwa, a szczególnie modlitwa wspólna, bo jak powiedział nasz Pan;, Gdzie dwóch się zebrało w imię moje, tam Ja jestem pośród nich”. Do wspólnej modlitwy zachęcają nas Papieże. Wypowiedzi papieży o różańcu. Do rodzinnego różańca zachęcało wielu papieży .Pius IX powiedział:, Jeżeli pragniecie pokoju w waszych sercach , w waszych rodzinach , w waszym kraju, zbierajcie się razem każdego wieczoru i odmawiajcie różaniec” Papież Leon XIII w 1883 roku – zachęcał wszystkich chrześcijan , aby starali się , czy to publicznie, czy we własnych domach i na łonie rodziny , odprawiać nabożeństwa różańcowe, aby je mieli w ustawicznym używaniu. Św. Jana Pawła II na temat różańca-,,Różaniec jest moja ulubioną modlitwą…. Na tle Zdrowasiek przesuwają się przed oczyma duszy zdarzenia z życia Jezusowego…tajemnice radosne, bolesne i chwalebne… w żywym zjednoczeniu z Jezusem przez Serce Jego Matki…A równocześnie serce nasze może zamknąć wszystkie fakty , z których się składa życie osobiste, rodzinne, narodu i Kościoła.. Jak Matka Boża wzywa do różańca: Lourdes, Gietrzwałd, Fatima ? W 1858 roku Matka Bożą zstąpiła z nieba na ziemię , aby wezwać cały świat do odmawiania różańca. Jako miejsce swojego objawienia obrała grotę skalna w małym miasteczku Lourdes we Francji, a na powierniczkę swoich tajemnic wybrała – trzynastoletnią Bernadetkę Soubirous. Najświętsza Panna ukazała się osiemnaście razy , zawsze z różańcem w ręku. Razem z dziewczynkami przesuwała paciorki, mówiła ,,Chwała Ojcu ‘’i milcząc słuchała pozdrowień anielskich. Różaniec sprawiał jej radość .Gdy modlitwa dobiegała końca, Matka Boża znikała. W Gietrzwałdzie , na Warmii, Matka Boża ukazywała się trzynastoletniej Justynce Szafrańskiej i dwunastoletniej Barbarze Samulowskiej. Zdarzyło się to około stu sześćdziesięciu razy w okresie od 27 czerwca do 16 września 1877 roku. Może nigdzie tak usilnie nie żądała odmawiania różańca , jak w tym miejscu. Powiedziała ;,Chce abyście codziennie odmawiali różaniec „ Na wszystkie prośby i pytania odpowiadała ,,Odmawiajcie różaniec”!. W 1917 roku w Portugali w maleńkiej wiosce Fatima objawiła się Matka Boża jako Królowa Różańca Świętego . Za pośrednictwem trójki małych pastuszków-Hiacynty, Franka i Łucji- przekazała światu orędzie wielkiej wagi i skierowała do ludzkości swoje prośby. Żądania Matki Boskiej Fatimskiej, które papież Pius XII nazwał ratunkiem dla Świata:  Ofiarowanie się Niepokalanemu Sercu Maryi  Pokuta( zaprzestanie grzechów, poprawa życia, intencja pokutna w pracy i cierpieniach).  Codzienny różaniec.  Nabożeństwo pięciu pierwszych sobót miesiąca. W duchu wynagrodzenia Niepokalanemu Sercu Maryi należy przez pięć kolejnych pierwszych sobót miesiąca.  Przystąpić do spowiedzi świętej, przyjąć Komunię Świętą  Odmówić cząstkę różańca,  Przez piętnaście minut w zjednoczeniu z Matką Boża rozmyślać o jednej z piętnastu tajemnic różańca lub kilku tajemnic łącznie. W XX wieku Matka Boża ukazała się w kilkuset miejscach na wszystkich kontynentach. Niektóre Jej objawienia wciąż trwają . Maryja ostrzega przed strasznymi nieszczęściami , jakie gotuje sobie ludzkość, odwracając się od Boga. Mówi że wiele jest dusz zagrożonych wiecznym potępieniem. Wzywa do pokuty. Wszędzie podaje różaniec jako najskuteczniejsze lekarstwo na wszelkie zło. Niestety , niewielu jest ludzi , którzy wypełniają z wiarą Jej orędzia. Dlaczego coraz częściej płacze w swych figurach i obrazach. Duszpasterze z naszej parafii włączają się w prośby Matki Boskiej i wspólnie z wiernymi , każdego miesiąca od 13 maja do 13 października odmawiają nabożeństwo różańcowe z procesja wokół kościoła. Nabożeństwo Fatimskie i procesję prowadził ks. proboszcz Andrzej Blewiński a udział wzięli we wspólnej modlitwie ks. Stanisław Kaniewski, ks.Marek Sasiak, ks. Jacek Pływacz oraz licznie zgromadzeni wierni.