Wizytacja Kanoniczna

Wizytacja kanoniczna to czynność apostolska, swoisty znak łaski oraz działalność Ducha Świętego. Łacińskie słowo visito oznacza: odwiedzać, pokazywać, zjawiać się, dać się widzieć, oglądać, wizytować, wyświadczać łaskę, wspierać. Często termin „wizytacja” w tekstach biblijnych odnosi się do działania Boga względem Narodu Wybranego. Nowy Testament ukazuje Chrystusa w spotkaniach z ludźmi jako dobrego pasterza, lekarza czy nauczyciela zatroskanego o Lud Boży. Apostołowie Chrystusa, jako Jego następcy sami odbywali wiele podróży, by odwiedzić nowe gminy chrześcijańskie i głosić Dobrą Nowinę. Wizytacja kanoniczna odbywa się raz na pięć lat i wynika z przepisów prawa kanonicznego. W naszej parafialnej wspólnocie dniach 23—24 marca 2019 roku gościliśmy Księdza Marka Marczaka-biskupa pomocniczego Archidiecezji Łódzkiej. Był to piękny czas ubogacony obecnością Apostoła naszych czasów, który krzepił wiernych swoim słowem. Wspólnie z wiernymi przeżywał radość chrześcijańskiej wiary. Słuchał o radościach , naszych troskach , modląc się prosząc Boga o dar łaski dla nas oraz udzielał błogosławieństwa . Ksiądz biskup przybył na wizytacje kanoniczna jako gospodarz Archidiecezji Łódzkiej dlatego wcześniej zapoznał się z sytuacją duszpasterską i gospodarczą parafii. Odbyły się tez wizyty duszpasterzy w 10 placówkach oświatowych , które są na terenie parafii aby zapoznać się z przebiegiem katechizacji dzieci i młodzieży. Wizytacja rozpoczęła się od spotkania ks. biskupa z katechetami , księżmi , zapoznania z pracą w kancelarii parafialnej, ministrantami oraz liderami grup parafialnych. Podczas spotkania liderzy przedstawiali swoje działania i przekazywali sprawozdania na piśmie ks. biskupowi. 23 marca o godz. 18.00 podczas Eucharystii biskup udzielił stuosobowej grupie młodzieży sakramentu bierzmowania. Uświadomił młodzieży ,że przyjmując sakrament bierzmowania wkraczają na niełatwą drogę wierności Chrystusowi. Zachęcał aby nie wstydzili się Jezusa i szli z Jego nauką , aby byli świadkami Chrystusa. W swoim działaniu wybierali to co jest Bożą wartością i w stronę Boga ich prowadziło. Prosząc obecnych podczas Eucharystii o modlitwę w intencji bierzmowanych , aby dary Ducha Świętego, które otrzymali nigdy w nich nie zostały wygaszone. W Eucharystii uczestniczyli księża z Dekanatu Zgierskiego wraz z ks. Dziekanem Andrzejem Chmielewskim 24 marca w niedzielę ks. biskup modlił się z nami podczas Mszy świętych o godz.10.00 ,11.30, i 13.00 sprawował Eucharystię, głosił Słowo Boże, udzielał błogosławieństwa, wskazywał drogowskazy do dalszego naszego działania. Podczas Mszy Świętej o godz.10.00 parafianie powitali biskupa w naszej parafii a ks. proboszcz Andrzej Blewiński złożył sprawozdanie z działalności duszpasterskiej, gospodarczej parafii. Obecność biskupa uświadamia nam ze Kościół potrzebuje naszej modlitwy, naszego osobistego nawrócenia i dojrzałej silnej wiary. Pasterz wskazywał ze zmieniając nasze serce, zmieniając siebie zmieniamy oblicze naszej parafii, miasta i świata. Zachęcał do stosowania praktyk wielkopostnych : modlitwy, postu i jałmużny oraz aby Eucharystię odczytywać jako osobiste spotkanie z Bogiem. Na zakończenie Mszy Świętej ks. proboszcz Andrzej Blewiński oraz parafianie podziękowali biskupowi za obecność wśród nas. Za sprawowane Eucharystii, słowo pasterskie skierowane do każdego z nas podczas niedzielnych Mszy Świętych , udzielenie sakramentu bierzmowania naszej młodzieży , modlitwę w naszej intencji , drogowskazy do dalszego działania w naszej lokalnej winnicy oraz za trud kanoniczny naszej parafii. Po zakończeniu Eucharystii ks. biskup udał się do ,, Care ‘’ Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej aby tam wspólnie z chorymi odmówić koronkę do Bożego Miłosierdzia i udzielić Bożego Błogosławieństwa pacjentom oraz personelowi. Pacjenci nie kryli radości z wizyty księdza biskupa wśród nich oraz dziękowali za słowo pasterskie skierowane do nich i modlitwę w ich intencji. Marianna Strugińska-Felczyńska