Msza za Sybiraków

Wzorem lat ubiegłych w naszej parafii została odprawiona Msza za Sybiraków. Po Eucharystii pod tablicą upamiętniającą Sybiraków zostały złożone kwiaty. W uroczystościach udział wzięły władze naszego miasta.