Imieniny Księdza Jacka Pływacza

10 lutego przeżywaliśmy w pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu dzień imienin Księdza Jacka Podczas Mszy świętej modliliśmy się o błogosławieństwo Boże, zdrowie i opiekę Matki Kapłanów dla Ks. Jacka z okazji imienin. Licznie zebrani wierni na Mszy Świętej swoją obecnością wyrazili wdzięczność kapłanowi za budowanie Bożej wspólnoty
W naszej parafii w dniu imienin kapłanów Msze Święte sprawowana są w koncelebrze przez wszystkich kapłanów. Tak było w dniu imienin Ks. Jacka, Mszę święta sprawowali Ks. Proboszcz Andrzej Blewiński, Ks. Marek Sasiak, emeryt Ks. prałat Stanisław Kaniewski i Ks. jubilat Jacek Pływacz. Msza koncelebrowana dla kapłanów, jest wyrażeniem i umacnianiem braterskie więzy między nimi. Ukazuje zarazem jedność prezbiterium miejscowego Kościoła.
Na zakończenie Mszy świętej Ks. proboszcz w imieniu kapłanów podziękował solenizantowi za dotychczasową współpracę i życzył kreatywnych pomysłów oraz owoców w pracy duszpasterskiej.
Przestrzegając wymogów sanitarnych w imieniu grup parafialnych złożyli przedstawiciele, życząc wytrwałości, spokoju , pogody ducha , radości płynącej ze służby Panu oraz zdrowia i sił potrzebnych do codziennej pracy w naszej parafii.
Życzyli aby Dobry Bóg prowadził Księdza prostymi drogami , darzył błogosławieństwem i sprawiał by jak najowocniej budował Królestwo Boże na ziemi , a Matka Boża Dobrej Rady dążyła Go miłością
i opieką.
Na zakończenie przekazali skromne upominki od grup. Jednym z upominków był tort upieczony przez parafianina pana Marka .
Ks. Jacek poczęstował wszystkich parafian czekoladowymi cukierkami.
Marianna Strugińska