„Miłosierdzie a nie surowość”

Miłosierdzie a nie surowość
https://www.radioplus.pl/…/modlitwy-ekumeniczne-bp…
Sprawiedliwość w relacjach polega na miłosierdziu a nie surowości – mówił bp Ireneusz Pękalski w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. We wtorek, 17 stycznia, bp Pękalski mówił do wiernych i duchownych różnych wyznań na zakończenie nieszporów ekumenicznych, odprawianych w zgierskiej świątyni w ramach Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan
Bp Ireneusz Pękalski definiował Bożą sprawiedliwość jako miłosierdzie, przekładał to pojęcie na relacje między ludźmi i między Kościołami.

  • My również, uczniowie Jezusa, jesteśmy wezwani do wypełnienia w ten sposób sprawiedliwości w naszych relacjach z innymi. W Kościele, w społeczeństwie. Nie z surowością tych, którzy osądzają i potępiają, dzieląc ludzi na dobrych i złych; lecz z miłosierdziem tych, którzy przyjmują słabości naszych braci i sióstr. Nie dzielić, ale podzielać. Patrzmy na siebie ze współczuciem. Pomagajmy sobie nawzajem. Zadajmy sobie pytanie: czy jestem dzielącym, czy podzielającym?
    Podczas nabożeństwa z zgierskim kościele Matki Bożej Dobrej Rady kazanie głosił ks. Stanisław Bankiewicz z Kościoła starokatolickiego mariawitów. Modlitewne spotkanie w Zgierzu rozpoczęło serię nabożeństw bezpośrednio wokół Łodzi. Kolejne spotkania wiernych i duchownych różnych Kościołów chrześcijańskich zaplanowano w Strykowie w kościele mariawickim, w zgierskiej świątyni ewangelickiej i w Pabianicach u metodystów. Dni modlitw o jedność Chrześcijan w regionie łódzkim trwają od 7 stycznia. Wcześniej modlitwy odbywały się w świątyniach w Łodzi, Piotrkowie Trybunalskim i Zelowie. W najbliższą niedzielę, 22 stycznia, w kościele Miłosierdzia Bożego w Bełchatowie w nabożeństwie ekumenicznym udział weźmie bp Marek Izdebski z Kościoła ewangelicko-reformowanego.


Ks. Stanisław Bankiewicz ze Starokatolickiego Kościoła Mariawitów wygłosił kazanie podczas nabożeństwa ekumenicznego 17 stycznia 2023 r. w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. Liturgia była elementem łódzkich obchodów Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan.

Bp Ireneusz Pękalski na zakończenie nabożeństwa ekumenicznego 17 stycznia 2023 r. w kościele Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. Liturgia była elementem łódzkich obchodów Dni Modlitw o Jedność Chrześcijan.