Imieniny Księdza Proboszcza 2020

Parafianie składając życzenia nawiązali do obecnej sytuacji pandemii która zaskoczyła wszystkich . Postawiła świat na głowie i zburzyła spokój. Uczestnicząc w Mszy Świętej imieninowej parafianie dali wyraz jedności z Solenizantem, Ojcem parafii . W koncelebrze Mszy Świętej uczestniczyli Ks. prałat Stanisław Kaniewski, Ks. Marek Sasiak, Ks. Jacek Pływacz

Podczas życzeń wspomniano o Jubileuszu Ks. Proboszcza kan. dr Andrzeja Blewińskiego 18 maja 2020 roku minęło 40 lat Jego Służby Bogu. Uroczysta Msza Święta dziękczynna dla tych którzy ukończyli 40 lat temu Wyższe Seminarium Duchowne w Łodzi , odbyła się pod przewodnictwem Abp. Grzegorza Rysia w obecności pozostałych biskupów Archidiecezji Łódzkiej w Katedrze Św. Stanisława Kostki. Dziękowano wtedy Panu Bogu za dar Jego kapłaństwa i 40 lat wierności Bogu.

Podczas Mszy Świętej imieninowej składając życzenia w imieniu grup parafialnych podziękowano za dbanie Solenizanta o rozwój duchowy parafian, obecność zapraszanych rekolekcjonistów w naszej parafii , wspólne wyjazdy pielgrzymkowe w kraju i za granicę , sprawowane Eucharystie i głoszone Słowo Boże. Budowanie środowiska parafialnego oraz organizacje różnych imprez. Podziękowano tez za zaangażowanie Solenizanta w remonty naszej świątyni.

Doceniła to wcześniej Rada Miasta Zgierza przyznając za działalność na rzecz integracji środowiska tytuł ,, Zasłużony dla Miasta Zgierza’’.

Życzono Solenizantowi niesłabnącego w dalszym ciągu żaru ducha w kapłańskiej posłudze oraz realizacji wszystkich zamierzeń i planów.

Na zakończenie przekazano kwiaty oraz koszyk z owocami .Kosz z owocami przygotowany przez naszego parafianina.

W imieniu grup działających przy parafii MBDR

Marianna Strugińska
Zdjęcia Marek Szlawski i M Struginska