Już Sobór Watykański II zwrócił uwagę na potrzebę uczestnictwa ludzi świeckich w aktywności Kościoła. Przybiera ona różne formy, np. włączenie do liturgii słowa. Między innymi z tej potrzeby w październiku 2014 roku powstał Parafialny Zespół Liturgiczny. Jest to grupa parafialna, która nie tylko służy przy Ołtarzu Pana, czytając Słowo Boże i modlitwę wiernych oraz śpiewając psalm, ale także niesie żywe znaki obecności Chrystusa we wspólnocie.Spotkania formacyjne odbywają się raz w miesiącu. Rozpoczyna je modlitwa i krótka konferencja. Spotkania pomagają głębiej przeżyć i lepiej zrozumieć Słowo Boże, przygotowują do poprawnego czytania i śpiewania psalmów, a także uczą właściwego formułowania modlitwy powszechnej. Eucharystia zapala do tego, aby z gotowością i odda-niem służyć Bogu i bliźnim – to zadanie ucznia Chrystusa. Służba ta, poprzez posługę w Zespole Liturgicznym, po-zwala lepiej poznać sens życia chrześcijańskiego, pomaga wzrastać duchowo i dzielić się darem wiary z innymi. Dlatego zapraszamy do służenia Bogu poprzez ubogaca-nie, uświetnianie liturgii, bo wtedy „bliższy każdemu i bardziej kochany będzie Chrystus”.

Spotkania odbywają się w trzeci czwartek miesiąca o godz. 18:30.

Opiekun i Prezes: Ks. Marek Sasiak ;  Daniela Michalak