Głównym charyzmatem Wspólnoty jest pogłębianie wiary, czci i miłości do rzeczywistej obecności Jezusa Chrystusa w Najświętszym Sakramencie. Cel ten Wspólnota stara się realizować w zjednoczeniu i za pośrednictwem Matki Najświętszej przez częste indywidualne nawiedza-nie Najświętszego Sakramentu oraz regularnie organizowane adoracje.

Adoracje Najświętszego Sakramentu odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca po Mszy Świętej o godz. 17:30, tj. od godz. 18:00 do 21:00, którą prowadzi Janina Wierzbowska.