Szkolne Koło Caritas

Historia Caritas w Polsce: CARITAS POLSKA jest duszpasterską instytucją charytatywną Kościoła Katolickiego w Polsce. Jej powołanie w roku 1929 podyktowane było koniecznością ujednolicenia i scentralizowania dotychczasowej działalności dobroczynnej Kościoła. Szczególnego znaczenia nabrała ona w okresie okupacji hitlerowskiej, a prawdziwy rozkwit osiągnęła w pierwszych latach powojennych. W roku 1950 na mocy dekretu władz komunistycznych nastąpiła przerwa w działalności CARITAS. Majątek przekazano zrzeszeniu Katolików Świeckich Caritas, a samą Instytucję zlikwidowano. Nowe parafialne zespoły charytatywne powstawały dopiero od roku 1986, gdy coraz większą rolę zaczęła odgrywać Komisja Charytatywna Episkopatu Polski. Konsekwencją tych działań było tworzenie się – od roku 1989 – DIECEZJALNYCH ODDZIAŁÓW CARITAS. Krajowym organem koordynującym ich działalność – na mocy dekretu kardynała Józefa Glempa z dnia 10.X.1990r. – została Caritas Polska. Caritas posiada kościelną i cywilną osobowość prawną i działa w oparciu o przepisy prawa kościelnego, odpowiednie przepisy prawa państwowego oraz postanowienia Statutu. Jest również członkiem Caritas Internationalis i Caritas Europa oraz współpracuje z Papieską Radą „Cor Unum”.

Historia Caritas Diecezji Łódzkiej: Rok 1932 – to utworzenie Oddziału Łódzkiego. W latach 1950-1989 władze polityczne zawieszają działalność Kościelnej Caritas.  Instytucja zostaje upaństwowiona a jej mienie zagarnięte. W roku 1990 na mocy dekretu biskupa Diecezjalnego Władysława Ziółka następuje reaktywowanie Caritas Diecezji Łódzkiej. Dyrektorem zostaje mianowany ksiądz Ireneusz Kulesza (obecnie proboszcz Archikatedry Łódzkiej). W 2002r. ks. Ireneusz Kulesza otrzymuje tytuł Honorowego Dyrektora Caritas Archidiecezji Łódzkiej, a nowym dyrektorem Caritas zostaje ks. Jacek Ambroszczyk. Jego zastępcą do spraw charytatywnych został ks. Marcin Grzelak.

Cel działania Caritas: Podstawowym celem Caritas jest szerzenie oraz praktyczne realizowanie nauki Chrystusa o miłosierdziu. Caritas wypełnia ten cel w zakresie potrzeb duchowych i materialnych człowieka, a w szczególności przez organizowanie, koordynowanie i kierowanie całą Kościelną akcją charytatywną. Podejmowane zadania realizowane są w duchu poszanowania osoby ludzkiej, bez względu na wyznanie, światopogląd, narodowość, rasę i przekonania. (Oprac. na podstawie http://www.caritas.pl/ i http://www.caritas.lodz.pl/)

Nasza Historia: Szkolne Koło Caritas działające przy Szkole Podstawowej nr 11 w Zgierzu powstało 8.X.2008r. Impulsem jego utworzenia było połączenie działalności charytatywnej na rzecz potrzebujących z wychowaniem chrześcijańskim dzieci. Koło działa pod nadzorem Dyrekcji szkoły włączając się na zasadach wolontariatu w działalność charytatywno – opiekuńczo – wychowawczą prowadzoną przez Caritas Archidiecezji Łódzkiej.

Motto naszej grupy to „Miłuj bliźniego swego jak siebie samego”. Zadanie niełatwe, ale staramy się mierzyć wysoko.

Działania wolontariatu, które udało nam się zrealizować to między innymi:

 1. Zbiórka żywnościw sklepach sieci Biedronka i POLOmarket (dwa razy w roku) – były to produkty z długim terminem ważności (mąka, cukier, makaron, kasza, ryż, płatki kukurydziane, dania gotowe, olej, konserwy mięsne i warzywne, herbata, dżemy, słodycze). Przygotowaliśmy z nich świąteczne paczki dla potrzebujących rodzin z naszej Parafii, wytypowanych przy współpracy z pedagogami szkolnymi i kapłanami.
 2. Dwukrotnie przeprowadziliśmy Akcję„Tornister pełen uśmiechów”.Dzięki patronatowi ks. prob. A.Blewińskiego oraz hojnym Ofiarodawcom, którzy zechcieli wyposażyć uczniowskie plecaki, obdarowaliśmy łącznie 60 potrzebujących – zarówno ze szkół podstawowych jak i gimnazjum. Trzeba przyznać, że serce Darczyńców okazywało się bardzo szczodre!
 3. Przedstawienia jasełkowe.Liczba uczniów biorących udział w tym przedsięwzięciu dochodzi nawet do 80! A składają się na nią: licznie reprezentowany chór szkolny „Tęczowe nutki”, dzieci grające na fletach, skrzypcach, dzwonkach itd. oraz oczywiście aktorzy. Inscenizacje prezentowane są w szkole, zaprzyjaźnionych przedszkolach, w Domu Dziennego Pobytu, w ośrodku Szkolno – Wychowawczym oraz w kościele pw. MB Dobrej Rady w Zgierzu. Biorą w nich udział uczniowie klas IV – VI.
 4. Zbiórka odzieży, książek, filmów itp.dla dzieci ze Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zgierzu. W ramach współpracy i podziękowania za podarowane rzeczy wolontariusze uczestniczą w przedstawieniu jasełkowym wystawianym przez uczniów i nauczycieli Ośrodka.
 5. Udział w programie„Pola nadziei”. Jego twórcą jest Marie Curie Cancer Care z Wielkiej Brytanii, zaś zadaniem kampanii jest pozyskiwanie funduszy na działalność hospicjów, a także edukacja i uwrażliwienie społeczeństwa na los osób terminalnie chorych. W ramach szkolnego wolontariatu organizujemy szkolenia dla dzieci – zapoznanie z ideą hospicjum oraz formami pomocy osobom starszym i chorym. Przeprowadzamy kwesty pieniężne, organizujemy kiermasze oraz sprzedaż „cegiełek” na rzecz budowy zgierskiego hospicjum im. Jana Pawła II oraz na doraźną pomoc pensjonariuszom. Widocznym znakiem włączenia się do programu było zasadzenie przed szkołą żonkili, jako symbolu ruchu hospicyjnego.
 6. Włączyliśmy się w akcję„Serce na gwiazdkę”. Świąteczne paczki na Boże Narodzenie otrzymało w pierwszym roku 56, a w drugim 41 dzieci wraz z rodzicami. Były to produkty żywnościowe, chemiczne, zabawki itd. Ekipa złożona z Mikołaja (ksiądz) i aniołów gościła w domach niosąc radość i wzruszenie.
 7. Przygotowaliśmy paczki dla dzieci z Ukrainy w ramach„Prezentu pod choinkę”. Jest to akcja pod patronatem Centrum Misji Ewangelizacyjnej Kościoła Ewangelicko – Augsburskiego. Polegała na przygotowywaniu przez naszych uczniów i osoby dorosłe prezentów w pudełkach po butach, które przed świętami zawożone były do najuboższych dzieci na Ukrainie.
 8. Braliśmy udział w akcjach„Wigilijne dzieło pomocy dzieciom”,„Jałmużna wielkopostna”.
 9. Prowadzimyzbiórkę plastikowych korków– to ogólnopolska akcja charytatywno – ekologiczna. Obecnie zbieramy je dla dziecka z Łagiewnik. Zbiórka cieszy się dużą popularnością, szczególnie wśród najmłodszych, którzy traktują ją jako zabawę.
 10. Integrujemy sięuczestnicząc w balach przebierańców organizowanych dla wolontariuszy w Pałacu Poznańskiego oraz podczas rajdów turystycznych. Przygotowujemy czytania na niedzielne Msze św., rozważania Drogi Krzyżowej i nabożeństwa różańcowego.
 11. Przygotowaliśmy dla dzieci z oddziałów przedszkolnychprzedstawienia słowno-muzyczne: „Kopciuszek”, wiersze Jana Brzechwy.
 12. Przeprowadziliśmy zbiórkę starych banknotów i monet sprzed denominacji – był to udział w kampanii„Wymieńmy się”prowadzonej przez NBP i Caritas. Środki pieniężne przeznaczone były na pomoc dzieciom w ramach programu „Skrzydła”.

Akcje ogólnopolskie Caritas: Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom,Tornister pełen uśmiechów, Wakacyjna akcja Polonia, „Bądźmy razem”, Twój 1% pomoże chorym!, Jałmużna Wielkopostna, Kromka chleba, Światowy Dzień Chorego, Wakacyjna akcja Caritas, Podaruj Kroplę Miłości.

Opiekunowie: Ks. Jacek Pływacz
Szkoła Podstawowa nr 11 Violetta Lach, Małgorzata Lewandowska, katecheci ze Szkoły Podstawowej nr 5 Alina Pruszak, Andrzej Kalinowski