Najważniejsze to dostrzec potrzebę działania. Żeby dostrzec, trzeba bacznie przyglądać się życiu,
wnikliwie obserwować to, co się dzieje w tej „małej ojczyźnie”, która jest blisko nas, i która czeka na naszą pomoc. Nie trzeba budować domu od dachu, ale stawiać solidny, mocny

http://www3.archidiecezja.lodz.pl/~zgierz-dobrejrady/images/stories/swietlica/z_11.jpg

fundament, aby nie zawaliła się budowla. Stawiamy dom nie tylko na dziś, ale dla przeszłości. Tym budowaniem na przyszłość jest wychowanie

http://www3.archidiecezja.lodz.pl/~zgierz-dobrejrady/images/stories/swietlica/phpnjelfr.jpg


młodego pokolenia, edukacja dzieci i młodzieży.
Dlatego z inicjatywy ks. kan. proboszcza Henryka Góry powstał

w 2001 roku Ośrodek Pomocy Dydaktycznej, nazwany później świetlicą opiekuńczo-wychowawczą a obecnie Świetlicą Środowiskową.

Od 2007 roku świetlicę opiekuńczo-wychowawczą prowadzi ks. kan. dr proboszcz Andrzej Blewiński. Od samego początku powstania Świetlicy Akcja Katolicka zaangażowała się we wspólne prowadzenie z
ks. proboszczami świetlicy. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy możliwe jest funkcjonowanie świetlicy.

fundament, aby nie zawaliła się budowla. Stawiamy dom nie tylko na dziś, ale dla przeszłości. Tym budowaniem na przyszłość jest wychowanie

alt

Placówka czynna jest od poniedziałku do czwartku w godz. 15:00-18:00.
Opiekun: ks. Marek Sasiak

Prowadzone są zajęcia wyrównujące, koła zainteresowań np. kulinarne, rekreacyjne, plastyczne.
Od 2000 roku organizowany jest wypoczynek w okresie letnim i zimowym. W ostatnich latach w okresie wakacyjnym organizowane są półkolonie.
Czas który wspólnie spędzamy wypełniony jest szeregiem zajęć, które służą rozwojowi zdolności i umiejętności naszych wychowanków np. wspólne wyjazdy turystyczne,
 zabawy, zajęcia kulinarne.


Przyjdź czekamy na Ciebie w roli wolontariusza lub uczestnika. Zapisać się do nas może każdy, ale podstawowym warunkiem przyjęcia do świetlicy jest dobrowolność i chęć dziecka.

Zapraszamy!!

Bliższe informacje w kancelarii,  bądź u Pani Marianny Strugińskiej-Felczyńskiej prezesa POAK.
Można także kontaktować się telefonicznie 517 944 230.

fundament, aby nie zawaliła się budowla. Stawiamy dom nie tylko na dziś, ale dla przeszłości. Tym budowaniem na przyszłość jest wychowanie

http://www3.archidiecezja.lodz.pl/~zgierz-dobrejrady/images/stories/swietlica/ikona-galeria.png
Fotorelacja z poświęcenia Domu Duszpasterskiego

„Zaprawdę powiadam wam: cokolwiek uczyniliście najmniejszemu spośród tych braci moich, Mnieście uczynili”

(Ewangelia wg św. Mateusza 25, 40)

Wspieramy dzieci i młodzież

W czasie roku szkolnego w świetlicy środowiskowej:

Udzielamy bezpłatnych korepetycji dla uczniów szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół ponadgimnazjalnych z przedmiotów:

 • – matematyka
 • – chemia
 • – język polski
 • – język angielski
 • – fizyka
 • – historia
 • – język niemiecki
 • – geografia
 • – biologii

Prowadzimy koła zainteresowań:

 • – informatyczne,
 • – plastyczne,
 • – taneczne,
 • – teatralne.

Organizujemy zabawę choinkową z poczęstunkiem i prezentami świątecznymi dla wszystkich podopiecznych świetlicy opiekuńczo- wychowawczej.

W czasie wakacji w świetlicy środowiskowej:

Oferujemy podopiecznym świetlicy półkolonie i wiele innych atrakcji, które pozwalają na dalsze stymulowanie wszechstronnego rozwoju dzieci i młodzieży, także podczas przerwy letniej.

Podopiecznym świetlicy zapewniamy poczęstunek i herbatę.

Jedyna pobierana opłata – tzw. wpisowe w wysokości 2 zł na cały rok.

fundament, aby nie zawaliła się budowla. Stawiamy dom nie tylko na dziś, ale dla przeszłości. Tym budowaniem na przyszłość jest wychowanie