MI – to skrót od łacińskich słów
  M = Militia
             I =
Immaculatae

czyli

RYCERSTWO NIEPOKALANEJ

Jest to stowarzyszenie, do którego może należeć każdy, kto chce walczyć ze złem, czyniąc dobrze, żyjąc w łasce uświęcającej. Najlepiej można tego dokonać – oddając się Matce Bożej.

CEL MI:
ZDOBYĆ CAŁY ŚWIAT
DLA CHRYSTUSA
PRZEZ NIEPOKALANĄ

Środkami MI:

1. Modlitwa
– Codzienna modlitwa rycerza:

WARUNKAMI MI:

1. Oddać się Niepokalanej
przez odmówienie na przykład „Aktu poświęcenia się Niepokalanej” według św. Maksymiliana

O Maryjo
bez grzechu poczęta,
módl się za nami,
którzy się do Ciebie uciekamy,
i za wszystkimi, którzy się do Ciebie
nie uciekają, a zwłaszcza
za nieprzyjaciółmi
Kościoła świętego i poleconymi Tobie.
2. Nosić Cudowny Medalik
zwłaszcza na szyi
– Zachęcamy rycerzy do „wpłacania” modlitwy Zdrowaś Maryjo do
Rycerskiego Banku Niepokalanej,
szczegóły na stronie:
http://rycerstwoniepokalanej.pl/
3. Wpisać się do księgi MI
przez wypełnienie deklaracji i przesłanie jej na adres:
2. Starać się
jak najczęściej przystępować do spowiedzi i Komunii Świętej

Narodowy Ośrodek Rycerstwa Niepokalanej
96 – 515 Teresin
lub
naromi@op.pl

3. Spełniać dobre uczynki


Opiekun: Ks.  Jacek Pływacz