Ruch Światło-Życie

Spotkania: Zapraszamy w każdy piątek – 17:30 Msza Święta + spotkanie formacyjne w domu duszpasterskim

Opiekun: ks. Jacek Pływacz

Historia: Jest to jeden z ruchów odnowy Kościoła rzymskokatolickiego. Początki historii ruchu sięgają pierwszej „oazy”, czyli wyjazdu rekolekcyjnego o charakterze przeżyciowym, która odbyła się w 1954 r. z udziałem ministrantów. Przed rokiem 1976 ruch był znany pod nazwą „Ruch oazowy”, „Ruch Żywego Kościoła”, „Ruch Niepokalanej”. Twórcą oazy, założycielem ruchu i pierwszym moderatorem krajowym był ks. Franciszek Blachnicki (1921-1987). Ruch Światło-Życie istnieje w parafii od 2009 roku. Skupia w sobie młodzież z całego Zgierza.

Działalność:

 Każdy uczestnik ruchu po ewangelizacji, prowadzącej do przyjęcia Jezusa Chrystusa, jako swego osobistego Pana i Zbawiciela, uczestniczy w formacji w grupie „uczniów Jezusa” (deuterokatechumenat), a następnie we wspólnocie diakonijnej, podejmując konkretną służbę (diakonię) w „Kościele i świecie”

 Nieodłącznie z tym ruchem wiąże się Krucjata Wyzwolenia Człowieka, polegająca na: powstrzymaniu się od spożywania napojów alkoholowych, kupowaniu ich, nieczęstowania alkoholem, powstrzymywaniu się i przeciwdziałaniu wszystkiemu, co prowadzi do zniewolenia człowieka, a także na modlitwie za osoby uzależnione

– Specyfiką metody Ruchu Światło-Życie jest realizacja zasad „życie z życia” (tylko osoba, która sama żyje dojrzałą wiarą, może ją przekazywać innym) i organicznego wzrostu

Nasze spotkania to przede wszystkim:

 a także… 

 a przede wszystkim…