Opiekun: Ks. Prałat Stanisław Kaniewski

Spotkania: Trzecia środa miesiąca godzina 18:30

Duchowa adopcja umacnia ludzi w zdrowych zasadach moralnych, buduje w rodzinie poczucie więzi, wzajemnej miłości, bezpieczeństwa oraz solidarności a niezakłócony rozwój prokreacji jest gwarancją bezpiecznej egzystencji narodu.

Pełna poprawna nazwa brzmi:  ,,Duchowa Adopcja Dziecka Poczętego Zagrożonego Zagładą.” – nie jest to więc adopcja prawna dziecka zaraz po narodzeniu, pozbawionego opieki rodzicielskiej, do rodziny zastępczej, ale adopcja duchowa dziecka poczętego zagrożonego zabiciem w łonie matki. Wyrażana jest osobistą modlitwą jednej osoby o ocalenie życia dziecka wybranego przez Boga Dawcę Życia. Trwa przez okres 9 miesięcy czyli przez cały okres wzrostu dziecka w łonie matki.

Zobowiązanie adopcyjne poprzedza przyrzeczenie, które je utwierdza. Wiedza i podejmowanie duchowej adopcji ma odwodzić od zamiaru popełnienia aborcji lub niszczących ludzkie życie praktyk ,,in vitro” i służyć kształtowaniu postaw prorodzinnych.