Rada Ekonomiczna powstała w naszej parafii w roku 2015. Skupia 6 osób, którzy są kompetentni w sprawach materialnych. Służą radą w podjęciu ważnych zamierzeń gospodarczych. Spotkania odbywają się doraźnie, gdy istnieje potrzeba przeprowadzenia prac remontowych, inwestycyjnych i modernizacyjnych.

Opiekunem jest ks. kan. dr Andrzej Blewiński.