Spotkania: W pierwszy poniedziałek miesiąca o godz. 18:30

Opiekun: Ks. kan. Dr Andrzej Blewiński

Historia: Rada duszpasterska stanowi, zgodnie z kanonem 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem proboszcza parafii wspomaga kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych. W realizacji swoich zadań Rada duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kanon 1254 § 2 KPK, uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka. W naszej parafii istnieje od 2012 r. i składa się z przedstawicieli ruchów i stowarzyszeń przy niej działających.

Działalność:

  – Za swój podstawowy cel Rada duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty.
  – Udział w organizowaniu kultu Bożego w parafii (KPK 1254 § 2).
  – Uczestniczenie w trosce duszpasterskiej o parafię (KPK 534).
  – Pomaganie kapłanom w ożywianiu działalności duszpasterskiej (KPK 534).
  – Prowadzenie dzieł apostolskich (KPK 1254).
  – Troska o godziwe utrzymanie duchowieństwa i pracowników kościelnych.