W roku 2018 w naszej wspólnocie parafialnej została utworzona ,,Poradnia Rodzinna”

Miejscem spotkań jest: Dom Duszpasterski Parafii Matki Bożej Dobrej Rady, ul. Marii Skłodowskiej – Curie 5, 95 – 100 Zgierz.

Terminy spotkań prosimy uzgadniać telefonicznie.

Opiekunem grupy jest: ks. kan. dr. Andrzej Blewiński

W naszej poradni posługują:

mgr Anna Klimowicz ( kurator rodzinny ) ; tel.: 509 520 653

Pomaga w zakresie:

– komunikacja w małżeństwie

– problemy wychowawcze

– mediacja rodzinna

– konsultacje z młodzieżą ( wymagana jest zgoda rodzica / opiekuna )

mgr Sylwia Olejnicka ( Nauczyciel Naturalnych Metod Planowania Rodziny ) ; tel.: 519 300 327

Pomaga w zakresie:
– Naturalne Metody Rozplanowania Płodności