Młodzi przyjaciele Chrystusa – Ministranci i Lektorzy

„Króluj nam Chryste! – Zawsze i wszędzie!” to nasze rycerskie hasło

Spotkania: Spotkania formacyjne dla ministrantów i lektorów odbywają się w każdą sobotę o godz. 10:00, spotkania dla kandydatów w każdą sobotę o godz. 11:00 w Domu Duszpasterskim.

Opiekun: Ks. Marek Sasiak

Prezes: Jakub Cylke

Historia: Ministrantura istnieje od samych początków chrześcijaństwa. Na początku byli to diakoni, zaraz potem pojawia się urząd lektora, który czyta Słowo Boże. Średniowiecze, to czas kleryków usługujących do Mszy Św., ale już od Soboru Trydenckiego (1545) czynią to ministranci. Sobór Watykański II (1962-1965) otworzył się na wiernych świeckich poprzez reformę liturgii. Powraca liczny udział ministrantów i lektorów w sprawowaniu nabożeństw. W 1964 r. Konferencja Episkopatu Polski powołała do istnienia Krajowe Duszpasterstwo Ministrantów. Patronem ministrantów jest św. Tarsycjusz.

Działalność:  Ministrant – od łac. minister co oznacza służyć, pomagać. Ministrant jest pomocnikiem kapłana, to dzięki naszej posłudze, każda uroczysta liturgia jest bogato oprawiona, co sprawia, że przeżycie tak uroczto oprawionej Eucharystii jest czymś wyjątkowym. Nasza posługa nie kończy się na uczestnictwie w uroczystościach czy niedzielnych mszach, uczestniczymy także w nabożeństwach: majowych, czerwcowych oraz różańcowych. Uczestniczymy także w diecezjalnych wydarzeniach, takich jak coroczne skupienia dla Liturgicznej Służby Ołtarza czy różne turnieje sportowe. Ministrant, swoją postawą i zachowaniem daje przykład wiernym. Starsi ministranci ( lektorzy ) mają przywilej głoszenia Słowa Bożego, co czynimy z wielką starannością, aby każdy z uczestniczących w celebrze, mógł bez problemu nas zrozumieć.

Dziesięć przykazań ministranta mówi:

1. Ministrant kocha Boga i dla jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.

2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.

3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swoim charakterem.

4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.

5. Ministrant poznaje liturgie i żyje nią.

6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwa radość.

7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.

8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.

9. Ministrant jest pilny w nauce i pracy zawodowej.

10. Ministrant modli się za ojczyznę i służy jej rzetelną pracą.

Ministrantura istnieje od samych początków chrześcijaństwa. Biskupi sprawowali Najświętszą Ofiarę w obecności asysty liturgicznej. Na początku byli to diakoni, zaraz potem pojawia się urząd lektora, który czyta Słowo Boże. Średniowiecze, to czas kleryków usługujących do Mszy Św., ale już od Soboru Trydenckiego (1545 r.) czynią to ministranci. Sobór Watykański 2(1962-1965), otworzył się na wiernych świeckich gdy zajął się reformą liturgii. Powraca liczny udział  ministrantów i lektorów w sprawowaniu Mszy Św. i innych nabożeństw. Czytamy w Konstytucji o liturgii (13.12.1963r) „Ministranci ,lektorzy, komentatorzy i członkowie chóru również  spełniają prawdziwą funkcję liturgiczną. Niech wiec wykonują swój urząd z tak szczerą pobożnością i dokładnością, jak to przystoi wzniosłej posłudze i odpowiada słusznym wymaganiom Ludu Bożego.” W 1964r Konferencja Episkopatu Polski powołała do istnienia Krajowe Duszpasterstwo Ministrantów, które zajmuje się posługą świeckich w Kościele, gdyż jak powiedział  Błogosławiony Jan Paweł II w Rzymie w 2001r. Służba przy ołtarzu jest nie tylko obowiązkiem ale i wielkim zaszczytem, ta” święta posługa” promieniuje na wiernych, także swoistym pięknem, którego możemy doświadczać  podczas uroczystych Mszy Św., a zwłaszcza nabożeństw majowych i czerwcowych w asyście ministrantów. W naszej parafii pod wezwaniem „Matki Bożej Dobrej Rady” ,także istnieje Służba Liturgiczna Ołtarza składająca się z lektorów i ministrantów.

Ks. Proboszcz Andrzej Blewiński oraz  pozostali kapłani posługujący w naszej parafii, serdecznie zachęcają chłopców do wstępowania w jej szeregi, by swoją posługą dawali przykład wiernym jak przeżywać Eucharystię.

Zapraszamy wszystkich chłopców do włączenia się w służbę ministrancką!