Historia: Koło istnieje od listopada 1999 roku. Od jednego słowa „tak” Maryi zmienił się świat. Ona prowadzi nas do źródła wiary. Nic zatem dziwnego, że właśnie Maryję, Matkę Bożą, obrał sobie ojciec T. Rydzyk za patronkę radia, które w założeniu miało być skutecznym narzędziem nowej ewangelizacji. To radio broni życia od poczęcia do naturalnej śmierci, upomina się o ludzi społecznie odrzuconych, budzi odpowiedzialność za rodzinę, ojczyznę i Kościół, walczy o godność  osoby ludzkiej, o dobre imię ludzi wierzących i od wielu lat promuje postawy patriotyczne oparte na nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego i papieża Jana Pawła II.

Działalność:

   W czasie spotkań wyświetlane są filmy o tematyce religijnej, omawiane są encykliki Ojca Świętego Jana Pawła II, śpiewane pieśni i odmawiana modlitwa
   Rodzina Radia Maryja organizuje również pielgrzymki: Częstochowa, Toruń, Kalisz
   Jego członkowie uczestniczą we mszach św. z udziałem Radia Maryja i TV Trwam na terenie archidiecezji łódzkiej, aktywnie uczestniczą w życiu własnej parafii
   Organizowane są również spotkania: opłatkowe i wielkanocne
   Aktualne wiadomości z działalności umieszczane są w gablocie przy wejściu do kościoła

  Spotkania: W każdą pierwszą środę miesiąca, po mszy św. o godz. 17:30 i nowennie do Matki Bożej Nieustającej Pomocy

  Przewodnicząca: Jadwiga Owczarczyk

  Opiekun: ks. Jacek Pływacz

  Droga do źródła

  Per aspera ad astra (przez  ciernie do gwiazd)

  „Ja Panu Bogu codziennie dziękuję, że jest takie radio, co się nazywa Radio Maryja”


  Jan Paweł II

  Od jednego słowa” Tak” Maryi zmienił się świat. Ona prowadzi nas do źródła  wiary. Nic zatem dziwnego, że właśnie ,Maryję, Matkę Bożą obrał sobie za patronkę radia, które w założeniu   miało  być skutecznym narzędziem Nowej Ewangelizacji ojciec T. Rydzyk. Od samego początku wokół rozgłośni rozpętało sie piekło, które trwa do dziś. Atak jest permanentny. Na radio, jego formułę, ojca założyciela i wszystkie dzieła ojców Redemptorystów. Na pytanie, dlaczego Radio Maryja jest celem oszczerczych ataków i pomówień, odpowiedź jest prosta. Większość mediów w naszym kraju ma zaprogramowaną ateizację społeczeństwa, rozbicie Kościoła i sprowadzenie człowieka do bezrozumnego konsumenta wytworzonych dóbr. Radio Maryja skutecznie sie temu przeciwstawiło.

  To radio broni życia od poczęcia do naturalnej śmierci, upomina sie o ludzi społecznie odrzuconych, budzi odpowiedzialność za rodzinę, ojczyznę i Kościół,  walczy o godność  osoby ludzkiej, o dobre imię ludzi wierzących i od wielu lat promuje postawy patriotyczne oparte na nauczaniu Stefana kardynała Wyszyńskiego i Jana Pawła II. Po przez swoją katechezę,  modlitwę, interaktywność, a także przez prawdziwą ocenę i interpretację wydarzeń społecznych, religijnych i politycznych w Polsce skutecznie przełamało monopol informacyjny. To u ludzi i instytucji owładniętych programową laicyzacją musi budzić strach i nienawiść dlatego tak bezpardonowo atakują.

  Biskup Adam Lepa ujął to najtrafniej cyt.”Biorąc zaś pod uwagę, niechęć pewnych środowisk do Kościoła, zwłaszcza zaś tendencje antyewangeliczne, trzeba powiedzieć wprost: to radio nie może nie być atakowane. Dlatego taka cenna jest życzliwość Kościoła hierarchicznego dla Radia Maryja, a także duchowe i materialne wsparcie ze strony rodaków w Polsce i poza jej granicami”. Twórca Nowej Ewangelizacji Błogosławiony Jan Paweł II codziennie modlił się  dziękował Bogu za Radio Maryja. Wspierał ojców Redemptorystów ciepłym słowem dawał wskazówki. Radio przekonało do siebie Episkopat Polski i miliony zintegrowanych z nim wiernych.

  Także w naszej parafii od listopada1999 istnieje „Koło Przyjaciół RADIA Maryja”, którego przewodniczącą jest p. Jadwiga Owczarczyk a opiekunem duchowym ks. Jacek Kucharski. Spotkania KPRM odbywają sie w III wtorek miesiąca . Radio Maryja jest dobrem wspólnym ludzi wierzących, dlatego spotkania poprzedzane są Mszą Świętą i modlitwą Różańcową w intencjach: Ojca Świętego. Radia Maryja, Ojczyzny i Kapłanów. Spotkania maja charakter refleksyjno – dyskusyjny by mądrą i skuteczną ewangelizację, którą prowadzi Radio Maryja przenosić do naszych domów i rozpowszechnia w  najbliższym otoczeniu.

  Spotkanie opłatkowe

  Gdy wybiła godzina 15.00 w dniu 16.01.2011r. członkowie i sympatycy Koła Przyjaciół Radia Maryja oraz Koła Żywego Różańca zgromadzili się w Domu Parafialnym na spotkaniu opłatkowym. Tradycja dzielenia się opłatkiem jest charakterystyczna tylko dla Polski i ze względu na swój głęboki wydźwięk religijny jest szczególnie piękna. Opłatek jest symbolem pojednania i przebaczenia, stanowi również znak przyjaźni i miłości.

  Uroczystość rozpoczęła się modlitwą prowadzoną przez księdza Jacka Kucharskiego, opiekuna tych grup parafialnych. Nie zabrakło także księdza proboszcza Andrzeja Blewińskiego wraz z księżmi wikariuszami ks. Marcinem i ks. Piotrem. Proboszcz w serdecznych słowach wyraził uznanie i podziękowanie za zorganizowanie spotkania, przybyłym za chęć wzięcia udziału w nim. Polecił Bożej opiece zgromadzonych i ich rodziny, składając życzenia zachęcił do indywidualnego dzielenia się dobrym słowem i wspólnego kolędowania.

  Uczestnicy rozpoczęli swą radosna wędrówkę po sali z opłatkiem w ręku i uśmiechem życzliwości na twarzy. Następnie wszyscy zasiedli do wspaniałego poczęstunku przygotowanego przez organizatorów. Zebrani z radością wyśpiewywali słowa znanych kolęd i pastorałek.

  Uroczystość po raz kolejny zintegrowała liczną grupę ludzi. Uczestnicy cieszyli się możliwością bycia ze sobą, wspólne spotkania wzmacniają więzi uczuciowo- emocjonalne między członkami i sympatykami grup, a także naszymi duszpasterzami.

  Członkowie i sympatycy Koła Radia Maryja

  „Ja Panu Bogu dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie Radio, że się nazywa Radio Maryja”

  Jan Paweł II Rzym 29 marca 1995 r.

  „Tu Radio Maryja – katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica”. Pierwszy raz głos ten rozległ się 7 grudnia 1991r. z małego domku w Toruniu zwanego „betlejemką”, a teraz – pod opieką Matki Bożej rozchodzi się na cały świat, jednocząc Polaków w kraju i poza jego granicami. Zadaniem tej katolickiej rozgłośni jest przede wszystkim szeroko pojęta ewangelizacja. Centralnym punktem każdego dnia jest Eucharystia, następnie wspólne modlitwy, katechezy a także kontakt ze słuchaczami, którym antena radiowa daje możliwość otwartej wymiany poglądów i opinii na palące problemy współczesności. To wszystko zbliża do Boga i łączy ludzi.

  W świecie mediów i w życiu religijnym, często mówi się o fenomenie Radia Maryja. Na czym polega ten fenomen? Radio Maryja mówi własnym, odrębnym głosem. Wychodzi na przeciw duchowym potrzebom polskiego społeczeństwa i swoją misję wypełnia na miarę powszechnych oczekiwań. Staje w obronie najwyższych wartości. Broni wiary i patriotyzmu, jest też obrońcą prawdy. Oddziaływanie kulturowe, językowe, szczególnie dla Polaków żyjących na emigracji, łagodzą tęsknotę za  Ojczyzną. Tutaj każdy radiosłuchacz czuje, że jest we wspólnocie ludzi wiary. Dobrze, że w przestrzeni medialnej jest obecne Radio, które kładzie też nacisk na etyczny wymiar dziennikarstwa.

  Ojciec Dyrektor Tadeusz Rydzyk stworzył wielkie dzieło – ta katolicka rozgłośnia poprzez to, że przypomina homilię Ojca Świętego Jana Pawła II i jest wierna jego nauczaniu, z żelazną konsekwencją wypełnia testament Papieża Polaka. Dlaczego więc jest tak atakowana?

  Omietańska  Helena

  Wywiad z przewodniczącą Koła Przyjaciół Radia Maryja  Jadwigą Owczarczyk

  Czy może nam Pani przybliżyć swoją osobę?

  Pani Jadwiga Owczarczyk – przewodnicząca Koła Przyjaciół  Radia Maryja działającego przy parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu.

  Urodziłam się w Zgierzu. Z zawodu jest chemikiem.  Moje całe życie jest związane z Parafią Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu. Tu przyjęłam wszystkie sakramenty. Tutaj m.in. zostałam ochrzczona, przystąpiłam do pierwszej komunii świętej. Mogę powiedzieć, iż jestem jakby związana z życiem parafii od samego początku jej istnienia, poprzez swoich rodziców, którzy brali udział w budowie kościoła. Zbierali fundusze na rozbudowę świątyni oraz na jej wyposażenie. Tata również jako mały chłopieć wraz ze swoimi rodzicami uczestniczył w budowie Kościoła Św. Katarzyny.

  Co spowodowało, że zaczęła Pani swoją posługę w Kole Przyjaciół Radia Maryja?

  Od początku powołania do istnienia Koła Przyjaciół Radia Maryja, byłam ich sympatykiem. Kiedy otrzymałam informację, iż w Zgierzu na Chełmach, zostało utworzone przez Krystynę Baczyńską Międzyparafialne Koło Przyjaciół Radia Maryja, zostałam jego członkiem. Zauważyłam, iż w spotkaniach aktywnie uczestniczy duża grupa osób z naszej parafii. Wtedy też zrodziło się we mnie pragnienie, aby ową grupę zaprosić do naszej wspólnoty.  Św. p.  ks. Henryk Góra zaakceptował pomysł i zgodził się aby nasza grupa rozpoczęła swoją działalność przy parafii Koło Przyjaciół Radia Maryja w Zgierzu rozpoczęło swoją działalność przy naszej parafii 22 listopada 1999 roku. Pierwszym naszym opiekunem duchownym był św. p. Ks. Proboszcz Henryk Góra, następnie Ks. Antoni Pietras, Ks. Krzysztof Florczak , Ks. Jan Furgała, Ks. Paweł Jeleń. Obecnie jest  naszym Asystentem i opiekunem ksiądz Jacek Kucharski.

  Nasze wspólnotowe spotkania odbywają się w trzeci wtorek każdego miesiąca, po koronce do Miłosierdzia Bożego. Mają one charakter modlitewno – formacyjny. Z innych działań podejmowanych przez naszą grupę:

  ♦ organizowane są również pielgrzymki autokarowe – w drugą niedzielę miesiąca lipca do Częstochowy, a także do Torunia i do Kalisza.

  ♦ W okresie Świąt Bożego Narodzenia spotykamy się na wspólnym łamaniu opłatka, a w okresie wielkanocnym mamy spotkanie wielkanocne.

    Członkowie Koła Przyjaciół Radia Maryja aktywnie uczestniczą się w życiu parafii.

    Do działań podejmowanych przez nas należy m.in. rozprowadzanie świec Caritas, których celem jest uwrażliwienie na potrzeby dzieci ubogich i zaniedbanych. Dochód ze sprzedaży świec jest przeznaczony m.in. na wakacyjny odpoczynek dzieci. Nasi członkowie również włączają się w Wielkanocne Dzieła Caritas – rozprowadzając Chlebki Miłości, której celem jest uwrażliwienie każdego z nas na los ludzi bezdomnych i najuboższych oraz pozyskanie środków na pomoc dla nich. Działania, których podejmują się również członkowie Koła Radia Maryja to: przygotowywanie i sprzedaż palm wielkanocnych, przygotowywanie i rozprowadzanie kadzidełek w Święto Trzech Króli , sprzedaż książek i prasy katolickiej, a także opłatka. Jesteśmy również otwarci na współpracę z innymi grupami działającymi w naszej parafii.

    Aktywnie włączamy się w słuchanie audycji Radia Maryja i oglądanie TV Trwam, czytanie prasy katolickiej Nasz Dziennik a później nurtujące zagadnienia omawiamy  na spotkaniu. Radio Maryja uczy modlitwy, informuje nas o ważnych wydarzeniach w Polsce i na świecie,  pociesza chorych i samotnych. Uczy szacunku dla kapłanów i sióstr zakonnych. Radio Maryja zapala entuzjazm do bycia katolikiem stąd zachowanie postawy chrześcijanina przychodzi samo oraz Polaka świadomego swej godności  i obowiązków w środowiskach także obojętnych religijne, a nawet przeciwnych chrześcijaństwu.

    Wśród różnych zagadnień jakie promuje jest podtrzymywanie więzów rodzinnych, pamiętając w modlitwie. Promuję rodzinę na wzór Świętej Rodziny we wszystkich programach.  Radio Maryja wiele czasu poświęca sprawom rodziny, obronie życia od momentu poczęcia do naturalnej śmierci, we wtorki prowadzi regularne audycje dla rodziców i małżonków a w pierwszy czwartek miesiąca organizuje pielgrzymki do Sanktuarium Św. Józefa gdzie sprawy rodziny są przedstawiane w wykładach jak i przedstawiane wstawiennictwu św. Józefa.

    Daje przykład dumy z kultury ojczystej. Podtrzymuje więzi z polską kulturą i tradycją , które z godnością są prezentowane przy okazji rocznic, jubileuszy i świąt. Rozmowy Niedokończone często przedstawiają sylwetki bohaterów, świętych i błogosławionych polskich jak i chlubne postacie księży, o których heroizmie i świętości nie słyszałoby się w ogóle gdyby nie Radio Maryja.

    Cała ramówka Radia Maryja potwierdza taki stan rzeczy poczynając od modlitwy i tematów rozmów, poprzez polską piosenkę współczesną i muzykę, polską literaturę, czytane są polskie powieści współczesne, historyczne i polską historię. To Radio Maryja nadaje programy z przekonania ,,że nie wolno nam zaprzepaścić tego bogatego dziedzictwa kultury i wiary, użyźnionej ofiarną pracą i zaangażowaniem przodków  a niekiedy nawet męczeńską krwią.

    W imieniu Ks. Proboszcza Andrzeja Blewińskiego,  Asystenta i opiekuna  grupy Ks. Jacka Kucharskiego oraz Księży posługujących w naszej parafii Ks. Piotra Skury,  Ks. Marcina Majdy zapraszamy do udziału w spotkaniach Koła  Przyjaciół Radia Maryja . Spotkania odbywają się w III wtorek każdego miesiąca. Zaczynają się Eucharystią o godz. 17.30 a po spotkanie w Domu Parafialnym.

    Na podstawie wywiadu z panią Jadwigą Owczarczyk i przekazanych materiałów opracowała

    Marianna Strugińska i Agnieszka Gajek

    XIX Pielgrzymka Rodziny Radia Maryja

    Jasna Góra 10 lipca 2011

    Jak co roku, w drugą niedzielę lipca , odbyło się wielkie spotkanie modlitewne Rodziny Radia Maryja na Jasnej Górze. W dniu 10 lipca b.r., duchowa stolica Polski, została wprost oblężona przez przybyłych z Polski i ze świata pielgrzymów. Częstochowskie błonia wypełnione były po brzegi. Z Koła Przyjaciół Radia Maryja działającego przy naszej Parafii Matki Bożej Dobrej Rady, 29 pielgrzymów uczestniczyło również w tym wielkim zgromadzeniu. Dziękowaliśmy Jasnogórskiej Pani za beatyfikację Ojca Świętego Jana Pawła II,  z którego pontyfikatu wyrosło Radio Maryja i z którego nauczania nieustannie ono czerpie. Powierzaliśmy opiece Matki Przenajświętszej losy Ojczyzny, Kościoła Katolickiego w Polsce, polskich rodzin oraz Radia Maryja.

    Mszy Świętej koncelebrowanej przez wielu Biskupów i Kapłanów z Polski i z zagranicy, przewodniczył i wygłosił homilię Ks. Arcybiskup Mieczysław Mokrzycki Metropolita Lwowski, wieloletni sekretarz błogosławionego Jana Pawła II i Benedykta XVI. „Błogosławieni czyniący pokój, albowiem będą nazwani Synami Bożymi”(Mt 5,9).Tymi słowami Ks. Arcybiskup rozpoczął homilię. Te słowa Pana Jezusa mogą stanowić motto naszego dzisiejszego pielgrzymowania. Chcemy dziękować panu Bogu za beatyfikację Jana Pawła II. Był on człowiekiem czyniącym pokój, dlatego przyciągał ludzi, bo czuli się akceptowani, uszanowani i obdarowani. Prawda , sprawiedliwość i miłość – te słowa wyrażają zadanie, jakie winna stawiać sobie również Rodzina Radia Maryja. Ks. Arcybiskup przytoczył słowa Ojca Świętego Jana Pawła II „ Niech Wasze Radio służy prawdziwej informacji, przepojonej miłością i opartej na sprawiedliwości. Niech przyczynia się do kształtowania ludzkich sumień w duchu nauki Chrystusa”. Jakim wielkim dziełem jest poznanie prawdy o Bogu i o nas samych przez katechezy, wykłady, modlitwę, stawianie pytań o człowieku, o jego miejsce w świecie i o to jak powinien żyć.

    Niezwykłej wagi zasługę Radia Maryja jest poruszanie Ważnych problemów społecznych i wskazywanie na zagrożenia dla życia wspólnoty narodowej. Niech zatem to radio mówi o tym, że w życiu trzeba dotrzymywać słowa i politycznym i społecznym i prywatnym. Dziś w dniu pielgrzymki stawia się pytanie dlaczego Radio Maryja jest niewygodne? Czy dlatego, że demaskuje nasze słabości w życiu rodzinnym i społecznym?

    Na koniec Ks. Arcybiskup przypomniał słowa: „Nie bójcie się mała trzódko pan Jezus nie jest bankrutem. Do niego należy czas i wieczność, władza i panowanie”. To w ogromnym skrócie przytoczone słowa ze wspomnianej homilii Ks. Arcybiskupa Mokrzyckiego. Od zgromadzonych pielgrzymów został wystosowany telegram do Ojca Świętego Benedykta XVI, w którym Rodzina Radia Maryja dziękowała za dar beatyfikacji Papieża Polaka. „Przyjmujemy ten dar również jako zobowiązanie do jeszcze piękniejszego, twórczego odczytywania dziedzictwa zawartego w słowach, stylu życia i służby. To są nasze drogowskazy, które pomagają w stawianiu czoła nowym wyzwaniom w czasach, jakie obecnie przeżywamy”.

    Osobnym wzruszającym wydarzeniem było przekazanie na ręce Przeora Jasnej Góry, przez przedstawicieli stowarzyszenia Katyń 2010 tablicy upamiętniającej ofiary katastrofy smoleńskiej. Jak podkreślali przedstawiciele rodzin, Jasna Góra to najlepsze miejsce dla tej jakże ważnej dla nich pamiątki. Ta piękna uroczystość uświetniana była również śpiewem zespołu muzyki sakralnej „Lumen” i orkiestry koncertowej Viktoria z warszawy.

    Nasza pielgrzymka zbliżała się do końca. Odmówiliśmy wspólnie Koronkę do Miłosierdzia Bożego, podziękowaliśmy Bogu za dar uczestnictwa w tej uroczystości i wracaliśmy do swoich domów pełni ogromnych duchowych przeżyć, które zachowamy w pamięci.

    Helena Omietańska