Klub Inteligencji Katolickiej im. ks. Andrzeja Świątczaka w Zgierzu

Historia:

Klub powstał w 1995 roku. Od 1998 r. z siedzibą przy Parafii Matki Bożej Dobrej Rady. Zgodnie ze Statutem celem jest: „pozostając w łączności z księdzem Arcybiskupem Metropolitą Łódzkim prowadzenie pracy intelektualnej i społecznej w oparciu o naukę Kościoła katolickiego dla kształtowania osobowości ludzkiej i wychowania człowieka świadomego swych obowiązków indywidualnych i społecznych”. Długoletnim kapelanem Klubu był zgierzanin św. p. ks. prałat Andrzej Świątczak. Po jego nieodżałowanej śmierci za zgodą Ks. Arcybiskupa przyjęto ks. Andrzeja za patrona Klubu.

Działalność:

  • – Przygotowanie rekolekcji adwentowych i wielkopostnych
  • – Wykłady i prelekcje połączone z dyskusją na różne tematy z życia i działalności Kościoła, miejsca katolików w życiu publicznym oraz pielgrzymki
  • – Członkowie uczestniczą w lokalnych nabożeństwach, spotkaniach ekumenicznych oraz sami je organizują
  • – Od kilku lat przygotowują Dni Kultury Chrześcijańskiej
  • – Od 2000r. organizowane są wielkopiątkowe nabożeństwa Drogi Krzyżowej ulicami miasta.

Spotkania: niedziela po ogłoszeniu komunikatu godz. 19:00

Opiekunowie i prezesi: ks. kan. dr Andrzej Blewiński, Maciej Wierzbowski – prezes

Jak brzmi naprawdę wezwanie naszej parafii?

Jak Szanowni PT Czytelnicy zauważają wezwanie naszej parafii ma dwie wersje. Na przykład: na stronie internetowej widnieje jako parafia Matki Bożej Dobrej Rady, w stopce naszego wydawnictwa Matki Boskiej Dobrej Rady. Niby nic, ale jednak jest różnica.

W języku polskim przymiotnik „boski, boska” to pewnego rodzaju atrybut boskości, czegoś związanego, w naszym katolickim wypadku, z Bogiem. Wiemy, bo odmawiamy przynajmniej raz w tygodniu, „Wierzę w Boga”. Tam jest wyrażnie powiedziane. Jest Jeden Bóg w Trzech Osobach – Bóg Ojciec, Syn Boży i Duch Święty. Maryja nie jest Bogiem. Jak uczy nas Kościół jest Matką Jezusa czyli Boga. Zgodnie z regułami gramatycznymi języka polskiego jest Matką Bożą. I tak powinno brzmieć prawidłowe określenie wezwania naszej parafii.

Jesteśmy jednak przyzwyczajeni do używania tej drugiej, nieprawidłowej, ale „ładniej brzmiącej” formy. Mnie samemu czasami wyrwie się „Matka Boska Częstochowska”.

Nie ukrywam, że rozmawiałem na ten temat z polonistami oraz osobami duchownymi. Najprościej problem wyjaśnił mi ksiądz Arcybiskup. „Ma Pan rację, ale ludzie tak mówią i nikt tego nie zmieni”.

W czasie ostatniej „kolędy” ks. Marcin zsugerował mi dotarcie do „źródła”, to znaczy do aktu erygującego parafię. Dotarłem i teraz dopiero zaczęły się problemy. W dokumencie „Datum Lodzie, die 17 mensis Aprilis a. D. 1948” czyli 17 IV 1948 r. widnieje zapis: „… paroeciam novam in oppido Zgierz, sub titulo et invocatione Beatae Mariae Virginis de Bono Consilio erigimus et constituimus”.

Wezwanie brzmi więc: „Błogosławionej Maryi (Dziewicy) Panny Dobrej Rady”.

Skąd więc ta „Matka Boża” czy „Matka Boska”?

W następnym kolejnym dokumencie z 10 VII 1948 r. „Kuria biskupia Łódzka” pisze – do „…parafii Matki Boskiej Dobrej Rady”. W roku 1950 pojawia się pieczęć z napisem: „Parafia Matki Boskiej Dobrej Rady.

Szanowni Państwo. Nie wertowałem akt dalej. Być może znajduje się gdzieś wzmianka o zmianie wezwania. Wydaje mi się, że należaloby przeprowadzić obszerną kwerendę i wyjaśnić raz na zawsze wezwanie naszej parafii.