Sakrament bierzmowania wraz ze chrztem i Eucharystią należy do sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego, dlatego przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu.
Istotnie, „przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej”. W naszej parafii do sakramentu bierzmowania młodzież przygotowuje się poprzez uczestnictwo w katechezach, udział w Liturgii Eucharystycznej oraz nabożeństwach.

Spotkania odbywają się w niedziele po Mszy Świętej o godz. 10:00, która jest przeznaczona dla młodzieży.

Opiekunem jest: Ks. Jacek Pływacz