„Wiara bez uczynku jest martwa’’ – Jan Paweł II

Historia: Słowo asysta z łacińskiego assistere (stać przy) oznacza grupę osób towarzyszących, eskortę. Asysta parafialna przy Parafii Matki Bożej Dobrej Rady została założona od początku powstania parafii.

Działalność:

  • – Asysta pełni swoją posługę kilka razy w ciągu roku, w czasie większych uroczystości kościelnych, jak Rezurekcja, Boże Ciało, odpust parafialny, w procesjach Eucharystycznych
    w I niedzielę miesiąca
  • – Mężczyźni asystują w procesji kapłanowi z Najświętszym Sakramentem, niosą baldachim nad monstrancją, a także feretrony. Kobiety ubrane w jednakowe stroje (togi) biorą udział
    w procesji niosąc wstążki, figury, feretrony i różaniec. Dzieci i młodzież niosą m.in.: poduszki, symbole męki Jezusa i sypią kwiatki. Inni niosą krzyże, obrazy, robią dekoracje i dbają, aby każda uroczystość kościelna była wyjątkowym przeżyciem
  • – Do obowiązku asysty parafialnej należy również opieka nad chorągwiami i feretronami oraz baldachimem. Obecnie w procesji bierze udział 12 chorągwi, 2 sztandary 2 feretrony, baldachim, ozdobne poduszki i symbole męki
  • – Wraz z opiekunem, organizowane spotkania Asysty z okazji świąt

Spotkania: drugie czwartki miesiąca po mszy św. wieczorowej o godz. 17:30

Opiekun i prezesi: ks. Marek Sasiak,  Wiktor Jarmoliński ; Zofia Sędzicka

Ks. proboszcz  Andrzej Blewiński wraz z  księżmi wikariuszami  usługującymi w naszej parafii, zapraszają  serdecznie wszystkich wiernych do posługi w asyście parafialnej.