Jerycho Różańcowe to modlitwa w intencji ojczyzny, rządzących, wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy oraz prośba o łaskę wiary dla narodów Europy. Nieustanne wezwania do modlitwy różańcowej za Ojczyznę, łączą się z okolicznością wielkiego pragnienia, by ważne sprawy społeczne były traktowane po Bożemu. Modlitwa Różańcem za Ojczyznę ma wielką moc i wielkie znaczenie dla narodu. Intencją członków Koła Różańcowego Jerycho jest, aby spełniły się słowa księdza kardynała Augusta Hlonda: Polska nie zwycięży bronią, ale modlitwą, pokutą, wielką i miłością bliźniego.Spotkania odbywają się w pierwszą środę miesiąca o godz. 18:30.

Opiekunem jest: Ks. Jacek Pływacz

W naszej parafii istnieją trzy koła Jerycha Różańcowego, nad którymi czuwają: Zenona Kalbarczyk, Helena Omietańska oraz Helena Czapnik.