Bierzmowanie

Bierzmowanie w parafii Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierz Podczas wizytacji kanonicznej w pw. MBDR biskup pomocniczy Archidiecezji Łódzkiej Marek Marczak udzielił sakramentu bierzmowania 98 młodym osobom. W czasie homilii podkreślił ,ze młodzież która się przygotowała do Sakramentu Bierzmowania została wybrana przez Boga ,żeby być Jego Świadomym Kościołem. Zachęcał uczestników bierzmowania aby się nie wstydzili Jezusa i szli z Jego nauką, aby byli świadkami Chrystusa. W swoim działaniu wybierali to co jest Bożą wartością i w stronę Boga ich prowadziło. Występując z prośba do uczestników Mszy Świętej o modlitwę w intencji bierzmowanych, aby dary ducha które otrzymały nigdy nie zostały zgaszone. W czasie homilii wskazał wartości sakramentu bierzmowania w życiu człowieka, Jego dary ,owoce , charyzmaty. Co to jest bierzmowanie? BIERZMOWANIE jest SAKRAMENTEM, który jest dopełnieniem chrztu i w którym zostajemy obdarzeni Duchem Świętym. Kto w wolności decyduje się na życie jako dziecko Boże i poprzez znaki nałożenia rąk ks. biskupa i namaszczenia KRZYŻMEM prosi o Ducha Bożego, otrzymuje siłę, aby świadczyć o Bożej miłości i potędze słowem i czynem. Staje się wówczas pełnoprawnym, odpowiedzialnym członkiem Kościoła Katolickiego. O ile w sakramencie chrztu Duch Święty przychodzi do człowieka jako Boże życie, to w sakramencie bierzmowania zstępuje jako Energia Boża. Energia ta udziela mu darów niezbędnych do tego, by mieć w sobie dość sił do zmagania się ze złem oraz prowadzenia życia godnego człowieka wierzącego w kochającego go Boga. Sakramenty bierzmowania, chrztu i Eucharystii nazywane są sakramentami inicjacji, albo wtajemniczenia chrześcijańskiego. W nazwie tej chodzi o podkreślenie, że za ich pośrednictwem dokonuje się niepowtarzalne i jedyne w swoim rodzaju przejście człowieka do nowego i definitywnego życia z Bogiem. Sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego to: Chrzest, Bierzmowanie , Eucharystia. Sakrament bierzmowania, podobnie jak chrzest, i sakrament kapłaństwa przyjmuje się tylko raz w życiu, bo wyciska na duszy człowieka niezatarte piętno, zwane „pieczęcią” Ducha Świętego. Ks. biskup zwrócił się do młodych aby w ich życiu ujawniło się działanie Ducha Świętego i jego dary muszą troszczyć się o rozwój życia duchowego , o przyjaźń z Jezusem. Jeżeli bez podejmowania takiego wysiłku będę zabiegał o dary Ducha Świętego, to będzie to przypominało magiczne traktowanie spraw duchowych, a nie otwieranie się na działanie Boga. Nie ma darów Ducha Świętego bez modlitwy i życia duchowego! Duch działa w sercu człowieka. Sakrament bierzmowania chrześcijanin otrzymuje nie tylko dla siebie, lecz także dla dobra innych. Otrzymany Dar Ducha Świętego za pośrednictwem bierzmowanych winien przemieniać ludzi: powinien ich nawiedzać, aby mogli doświadczyć bliskości obdarowującego miłością i nadzieją Boga. Przekonanie to domaga się od chrześcijanina włączania swoich uzdolnień i umiejętności w służbę dobra wspólnoty, np. włączając się przygotowanie Mszy Świętej, w rozwiązywaniu problemów społecznych swojego otoczenia, przez troskę o osoby starsze, samotne czy potrzebujące pomocy. Takich możliwości dostarcza też pracy z młodzieżą, czy też włączanie się w życie i działalność społeczności parafialnej. Jak Kościół rozumie dary Ducha Świętego? Darami Ducha Świętego Katechizm Kościoła Katolickiego nazywa trwałe dyspozycje, które czynią człowieka uległym, by mógł iść za poruszeniami i natchnieniami Ducha Świętego Co to są Charyzmaty Ducha Świętego ? Charyzmaty to darmo dane przez Ducha Świętego łaski przeznaczone dla pożytku innych, np. dla wspólnoty wierzących. Wszystkim zaś objawia się Duch dla wspólnego dobra. Jednemu dany jest przez Ducha dar mądrość słowa, drugiemu umiejętność poznawania według tego samego Ducha, innemu jeszcze dar wiary w tymże Duchu, innemu łaska uzdrawiania w jednym Duchu, innemu dar czynienia cudów, innemu proroctwo, innemu rozpoznawanie duchów, innemu dar języków i wreszcie innemu łaska tłumaczenia języków. Wszystko zaś sprawia jeden i ten sam Duch, udzielając każdemu tak, jak chce. (1 Kor 12, 7-11) Jakie są Owoce działania Ducha Świętego ? Owocem Ducha jest: miłość, radość, pokój, cierpliwość, uprzejmość, dobroć, wierność, łagodność, opanowanie. Nie chodzi tu o zasady dobrego wychowania, czy też jedynie o umiejętność opanowania swoich emocji, ale o niezwykłe działanie Ducha Świętego, który nawet w dramatycznych okolicznościach życiowych daje człowiekowi moc i siłę „nie z tego świata” i jakby na przekór temu, co człowiek „sam z siebie”, bez pomocy Ducha Świętego mógłby odczuwać. Jak rozumieć Sakrament dojrzałości chrześcijańskiej? Dojrzałość osobowa (lub ogólnoludzka): emocjonalna, moralna, społeczna. Dojrzałość religijna; dążenie do świętości, naśladowanie Chrystusa ,wypełnianie rozpoznanego powołania. Na zakończenie osoby bierzmowane podziękowały Ks. biskupowi za udzielenie im Sakramentu bierzmowani, rodzicom za przekazanie wiary oraz katechetom i ks. proboszczowi za przygotowanie ich do sakramentu bierzmowania. Marianna zdjęcia Marianna Strugińska