Schola Dziecięca

„Chwalić Cię będę Panie, całym sercem moim’’ (Psalm 9)

alt

Spotkania: W każdą sobotę w godz. 11:00 – 13:00 w domu parafialnym

Opiekunowie: ks. kan. dr Andrzej Blewiński

Historia: Schola to skrót od terminu „schola cantorum”, oznaczającego szkołę śpiewaków”. Pochodzące z języka greckiego słowo „schola” znaczy „szkoła”, natomiast łacińskie „cantorum” od „cantus” oznacza „śpiew”. Schola Dszkziecięca „Melodyjki” przy Parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu rozpoczęła swą działalność w 2008 roku. Inicjatorem powstania dziecięcego zespołu był ks. proboszcz Andrzej Blewiński, a realizacji owej myśli podjęła się Kayah Czaplińska i Marcin Mańkowski, opiekunem był ks. Marcin Majda. Schola, to grupa dzieci pełnych radości i zapału, otwartych na muzykę, śpiew, przygodę, uczących się otwierać serca na innych, pragnących śpiewać Panu Bogu i ludziom.

Działalność:

  • – Ubogacanie śpiewem Eucharystii dla dzieci w niedzielę o godz. 11.30, modląc się w ten sposób i służąc wiernym zgromadzonym na wspólnej modlitwie.
  • – Nauka piosenek i pieśni religijnych oraz doskonalenia techniki śpiewania, nauka gry na instrumentach
  • – Godne uczestniczenie w liturgii Eucharystycznej, integracja dzieci ze sobą, pomaganie im odnaleźć miejsce w życiu, dostrzec rzeczy ważne i pogłębić sens życia z Bogiem
  • – Udział w różnorakich imprezach i konkursach

Ksiądz Proboszcz Andrzej Blewiński wraz z księżmi posługującymi w naszej Parafii i opiekunami Scholii zaprasza wszystkie dzieci chętne, zainteresowane, które lubią śpiewać, chcą służyć Bogu swoim śpiewem i chciałyby spróbować swoich sił przy mikrofonie.