Historia parafii Duszpasterze Kancelaria Aktualności Linki Galeria

webmaster paris

Email Drukuj PDF

 

Nazwa zadania: Termomodernizacja budynku świetlicy środowiskowej

przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu

Wartość ogólna zadania: 229.709,19 PLN

 

Wysokość oraz forma dofinansowania ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi:

215.169,00 PLN w formie pożyczki

 

Projekt polega na kompleksowej termomodernizacji budynku świetlicy środowiskowej przy Rzymskokatolickiej Parafii pw. MB Dobrej Rady

ul. M. Skłodowskiej - Curie 5 w Zgierzu poprzez:

a) docieplenie ścian elewacji budynku metodą bezspoinową

b) docieplenie ścian fundamentowych budynku metodą bezspoinową

c) docieplenie dachu wełną mineralną

d) docieplenie stropodachu styropapą

e) demontaż starej kotłowni węglowej i wykonanie nowej kotłowni gazowej

f) remont instalacji C.O. (wymiana 32 grzejników z przewodami wraz z montażem zaworów termostatycznych)

g) adaptacja pomieszczenia na potrzeby kotłowni gazowej.

 

Projekt jest dofinansowany ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi

90-562 Łódź, ul. Łąkowa 11

tel. 42 663 41 02/03 fax. 42 639 51 21 e-mail: fundusz@wfosigw.lodz.pl

www.wfosigw.lodz.pl