Historia parafii Duszpasterze Kancelaria Aktualności Linki Galeria

webmaster paris

Email Drukuj PDF

Koło Przyjaciół Radia Maryja


Spotkanie opłatkowe


Gdy wybiła godzina 15.00 w dniu 16.01.2011r. członkowie i sympatycy Koła Przyjaciół Radia Maryja oraz Koła Żywego Różańca zgromadzili się w Domu Parafialnym na spotkaniu opłatkowym. Tradycja dzielenia się opłatkiem jest charakterystyczna tylko dla Polski i ze względu na swój głęboki wydźwięk religijny jest szczególnie piękna. Opłatek jest symbolem pojednania i przebaczenia, stanowi również znak przyjaźni i miłości.

Uroczystość rozpoczęła się modlitwą prowadzoną przez księdza Jacka Kucharskiego, opiekuna tych grup parafialnych. Nie zabrakło także księdza proboszcza Andrzeja Blewińskiego wraz z księżmi wikariuszami ks. Marcinem i ks. Piotrem. Proboszcz w serdecznych słowach wyraził uznanie i podziękowanie za zorganizowanie spotkania, przybyłym za chęć wzięcia udziału w nim. Polecił Bożej opiece zgromadzonych i ich rodziny, składając życzenia zachęcił do indywidualnego dzielenia się dobrym słowem i wspólnego kolędowania.

Uczestnicy rozpoczęli swą radosna wędrówkę po sali z opłatkiem w ręku i uśmiechem życzliwości na twarzy. Następnie wszyscy zasiedli do wspaniałego poczęstunku przygotowanego przez organizatorów. Zebrani z radością wyśpiewywali słowa znanych kolęd i pastorałek.

Uroczystość po raz kolejny zintegrowała liczną grupę ludzi. Uczestnicy cieszyli się możliwością bycia ze sobą, wspólne spotkania wzmacniają więzi uczuciowo- emocjonalne między członkami i sympatykami grup, a także naszymi duszpasterzami.

Członkowie i sympatycy Koła Radia Maryja


„Ja Panu Bogu dziękuję codziennie, że jest w Polsce takie Radio, że się nazywa Radio Maryja”

Jan Paweł II Rzym 29 marca 1995 r.


„Tu Radio Maryja – katolicki głos w naszych domach. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze Dziewica”. Pierwszy raz głos ten rozległ się 7 grudnia 1991r. z małego domku w Toruniu zwanego „betlejemką”, a teraz – pod opieką Matki Bożej rozchodzi się na cały świat, jednocząc Polaków w kraju i poza jego granicami. Zadaniem tej katolickiej rozgłośni jest przede wszystkim szeroko pojęta ewangelizacja. Centralnym punktem każdego dnia jest Eucharystia, następnie wspólne modlitwy, katechezy a także kontakt ze słuchaczami, którym antena radiowa daje możliwość otwartej wymiany poglądów i opinii na palące problemy współczesności. To wszystko zbliża do Boga i łączy ludzi.

W świecie mediów i w życiu religijnym, często mówi się o fenomenie Radia Maryja. Na czym polega ten fenomen? Radio Maryja mówi własnym, odrębnym głosem. Wychodzi na przeciw duchowym potrzebom polskiego społeczeństwa i swoją misję wypełnia na miarę powszechnych oczekiwań. Staje w obronie najwyższych wartości. Broni wiary i patriotyzmu, jest też obrońcą prawdy. Oddziaływanie kulturowe, językowe, szczególnie dla Polaków żyjących na emigracji, łagodzą tęsknotę za  Ojczyzną. Tutaj każdy radiosłuchacz czuje, że jest we wspólnocie ludzi wiary. Dobrze, że w przestrzeni medialnej jest obecne Radio, które kładzie też nacisk na etyczny wymiar dziennikarstwa.

Ojciec Dyrektor Tadeusz Rydzyk stworzył wielkie dzieło – ta katolicka rozgłośnia poprzez to, że przypomina homilię Ojca Świętego Jana Pawła II i jest wierna jego nauczaniu, z żelazną konsekwencją wypełnia testament Papieża Polaka. Dlaczego więc jest tak atakowana?

Omietańska  Helena