Historia parafii Duszpasterze Kancelaria Aktualności Linki Galeria

webmaster paris


Rok 2019

Styczeń


Orszak Trzech Króli - 6 stycznia 2019r

Wielkie Święto Wiary
Drogowskaz do Chrystusa
6 stycznia 2019 roku ulicami 752 miejscowości w Polsce przeszedł jedenasty Orszak Trzech Króli.
Pod hasłem "Odnowi oblicze ziemi" Trzej Królowie wędrowali do Stajenki, żeby pokłonić się Dzieciątku Jezus. Wraz z nimi w drogę do Betlejem udało się 1,2 mln uczestników!
W Zgierzu po raz VI szedł Orszak. Wraz z licznie zgromadzonymi mieszkańcami Zgierza w Orszaku maszerowały Władze Samorządowe uczniowie szkół ze swoimi nauczycielami, księża proboszczowie z poszczególnych parafii. Orszak pilotowała Powiatowa Komenda Policji w Zgierzu, która wspólnie ze Strażą Miejska czuwała nad zapewnieniem bezpieczeństwa. Na początku Orszaku Gwiazda Betlejemska i wszyscy podążali za Gwiazda.
Orszak rozpoczął się Msza Święta w pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu, której przewodniczył
i Słowo Boże skierował do mieszkańców Ksiądz kan. Andrzej Chmielewski-Dziekan Dekanatu Zgierskiego. W homilii nawiązał do znaczenia Święta Trzech Króli.
,,Święto Trzech Króli jest jednym z pierwszych ustanowionych przez Kościół. Tego dnia świat dowiedział się poprzez trzech mędrców, przybyłych do miejsca narodzin Jezusa, o Jego istnieniu - stąd też mówimy o święcie Objawienia Pańskiego, nazywanego po grecku Epifanią.
Początkowo Święto Bożego Narodzenia i Objawienia się ludzkości Jezusa jako Zbawiciela obchodzono razem. Jednak od IV w. Epifania stała się w kościele wschodnim wspomnieniem i uobecnieniem trzykrotnego objawienia się Chrystusa światu - tria miracula, jakie dokonało się podczas chrztu Jezusa w Jordanie, w chwili pokłonu trzech Mędrców oraz w czasie pierwszego cudu Pana Jezusa na weselu w Kanie Galilejskiej- powiedział kaznodzieja.
Jan Paweł II na początku swego pontyfikatu tak wyraził istotę święta Trzech Króli: „W uroczystości tej Kościół dziękuje Bogu za dar wiary, która stała się i wciąż na nowo staje się udziałem tylu ludzi, ludów, narodów. Świadkami tego daru, jego nosicielami jednymi z pierwszych byli właśnie owi trzej ludzie ze Wschodu, mędrcy, którzy przybyli do stajenki, do Betlejem. Znajduje w nich swój przejrzysty wyraz wiara jako wewnętrzne otwarcie człowieka, jako odpowiedź na światło, na Epifanię Boga. W tym otwarciu na Boga człowiek odwiecznie dąży do spełnienia siebie. Wiara jest początkiem tego spełnienia i jego warunkiem. (...). Kościół staje się sobą, kiedy ludzie - tak jak pasterze i Trzej Królowie ze Wschodu - dochodzą do Jezusa Chrystusa za pośrednictwem wiary. Kiedy w Chrystusie, Człowieku, i przez Chrystusa odnajdują Boga. Epifania jest więc wielkim świętem wiary” (7 I 1979). Wiara jest gwiazdą wskazującą nam drogę do Chrystusa.
Po zakończeniu Mszy Świętej wszyscy z koronami na głowie , śpiewając kolędy w radosnym nastroju pod przewodnictwem Zespołu Melodyjki poprowadzonego przez Panią Beatę Pawłowską udali się do szopki Bożonarodzeniowej przed kościołem Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej. Królowie złożyli dary, pokłonili się Jezusowi i złożyli życzenia mieszkańcom Zgierza. Na zakończenie ks. Dziekan podziękował wszystkim uczestnikom i organizatorom.
Nie mogło zabraknąć poczęstunku uczestników Orszaku słodkościami oraz herbatą przygotowaną przez Stowarzyszenie Staniszewskiego w Zgierzu. Słodyczami częstowali Trzej Królowie. W roli Królów byli Ks. kan. dr Krzysztof Kołodziejczyk, proboszcz parafii pw. Chrystusa Króla Paweł Królewiak –przewodniczący Rady Duszpasterskiej w parafii pw. Świętej Katarzyny Aleksandryjskiej, kierownik Urzędu Stanu Cywilnego i Wiktor Jarmoliński wieloletni prezes Asysty parafialnej w pw.Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu.
Dziękuję wszystkim uczestnikom Orszaku Trzech Króli oraz organizatorom.


Koncert kolęd Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia - 13 stycznia 2019r


W naszej parafii odbył się koncert kolęd Towarzystwa Śpiewaczego Lutnia. Polskich kolęd i pastorałek są setki i można nimi opisać kawałek historii naszej Ojczyzny. To fenomen na tle innych krajów. Przywiązanie Polaków do śpiewania kolęd o Bogu, który przychodzi na świat i zbawia, pomogło w trwaniu w polskości i pielęgnowaniu w sercach patriotyzmu.
Towarzystwo Śpiewacze "Lutnia" działa nieprzerwanie od 1907 roku, posiada chór mieszany /54 osoby/, który uczestniczy w amatorskim ruchu śpiewaczym w kraju i zagranicą oraz w uroczystościach miejskich i państwowych organizowanych na terenie miasta. Chór odnosi wiele sukcesów w konkursach ogólnopolskich.
Ponadto nawiązał współpracę z zespołami zagranicznymi: Polonią przy Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech, Francji i Holandii. Chór "Lutnia" koncertował we wszystkich wymienionych miastach. Zespoły chóralne z Francji, Holandii i Niemiec gościły również w Zgierzu.
Podczas dzisiejszego koncertu kolęd chór wykonał ;Do szopy hej pasterze, Gdy śliczna Panna, Jezus Malusieńki,, ukraińską pieśń obrzędową Szczedrik –opracowaną przez -Mykola Leontovych,
Oj ,Maluśki, Maluśki, kolędę skandynawska z XVI w.- Gaudete( Radujcie się ),Blow Thau Winter Wind-John Rutter sł. W. Shakesperee.
Na zakończenie Mszy Świętej jako bis chór zaśpiewał zimową piosenkę świąteczną- Dzyń dzyń.. Na podsumowanie ks. proboszcz podziękował zespołowi . Kaznodzieja powiedział - Zespól śpiewając kolędy nawiązuje do tradycji , pielęgnuje wartości patriotyczne, oddając wszystko na chwałę Boga. Śpiewanie tych pięknych utworów przedłuża okres świąt. Wszystkie one miały niezwykle krzepiącą moc, niosącą zarówno radość, jak i refleksję nad Bożym Narodzeniem. Dyrygentem chóru jest Mariusz Lewy.


Jasełka - 20 stycznia 2019r


Co roku w zgierskich parafiach wystawiają jasełka uczestnicy Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną a w Zgierzu wspólnie z uczestnikami Warsztatów Terapii Zajęciowej , Środowiskowym Domem Pomocy Społecznej.
Jasełka – coś więcej niż tradycja. Jasełka swym początkiem sięgają XIII wieku, wywodząc się z franciszkańskiego zwyczaju ustawiania nieruchomych figur w kościołach, wyobrażających sceny z groty betlejemskiej. Ten rodzaj sztuki ludowej nie jest więc gatunkiem o polskim rodowodzie, jednakże trudno sobie wyobrazić coroczne Boże Narodzenie w naszej ojczyźnie bez tego tak wymownego zwyczaju.
W Stowarzyszeniu od lat pielęgnowana jest tradycja łącząca „rozum i wiarę”, wprowadzając w godne przeżywanie świąt Bożego Narodzenia. Podczas przedstawienia Jasełek nawiązali do historii narodzin Jezusa Chrystusa , wskazali na istotę Świąt Bożego Narodzenia, na wartości duchowe, religijne . Wystawiania Jasełek pozwala na kształtowanie umiejętności współpracy w grupie , kształtowanie zainteresowań wiarą, tradycją, zwyczajami , integracją środowiska lokalnego. Jedni wcielili się w rolę konwers jerów, inni śpiewali kolędy, jeszcze inni byli aniołkami, królami. Dzieci z zaciekawieniem oglądały Jasełka a uczestnikom dostarczyło wiele radości. Na koniec przekazały obraz świątyni Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu na ręce Ks. Proboszcza namalowany przez uczestników stowarzyszenia.


Nasza Szansa - 26 stycznia 2019r


26 stycznia w parafii pw. Matki Boskiej Dobrej Rady w Zgierzu wystąpił zespól ,, Nasza Szansa ‘’z Klubu Wzajemnej Pomocy ,,Viola” z Brzezin. Panowie Jacek, Stanisław, Wojtek, Irek i Piotr oprócz oprawy muzycznej Mszy świętej zaśpiewali i zagrali kolędy po Mszy świętej. Zaśpiewali też bardzo wzruszającą piosenkę ,,Nie pij tato’…’ach wróć tatusiu, do domu wróć……
Piosenka nawiązywała do świadectwa jakie podczas Mszy Świętej przedstawiał uczestnik Klubu Stop ze Zgierza z 23 letnim stażem abstynenckim . Podzielił się jak trudno było podjąć decyzję o leczeniu
i przyznaniu się do swoich słabości. Zachęcał osoby które maja problem z uzależnieniem, by podjęli decyzję o leczeniu i życiu w trzeźwości , podzielił się radością z życia w trzeźwości.