Na terenie naszej parafii, przy ul. Dubois 17, znajduje się Niepubliczny Zakład Opiekuńczo – Leczniczy Care. Znajdują się w nim osoby w większości w podeszłym wieku, często wymagające nieustannej opieki.

Jakie jest zadanie kapłana w szpitalu?
Otóż w każdą sobotę obchodzi on wszystkie oddziały, gdzie udziela sakramentu Komunii św., spowiedzi, namaszczenia chorych, a następnie o godz. 15:00 sprawuje Eucharystię w kaplicy, która znajduje się na terenie szpitala. Z po-wyższych sakramentów korzysta ok. 70 osób każdego tygodnia. Oprócz tego udaje się tam zawsze na prośbę rodzin osób tam przebywających, by udzielić sakramentów ciężko choremu lub osobie w stanie krytycznym. Taka posługa kapłańska jest bardzo ważna i nie może tu być żadnej opieszałości.


Opiekun: Ks. Marek Sasiak