Opiekun: Ks. Konrad Wojna

Spotkania: Pierwsza środa miesiąca 18:30

  Jerycho Różańcowe to modlitwa w intencji Ojczyzny oraz rządzących.  Wynagrodzenia Panu Bogu za grzechy oraz prośba o łaskę wiary dla Europy. Nieustanne wezwanie do modlitwy różańcowej za ojczyznę, łączą się z okolicznością wielkiego pragnienia, by ważne sprawy społeczne były traktowane po Bożemu. Modlitwa ta ma wielką moc i wielkie znaczenie dla narodu. Intencją członów jest, aby spełniały się słowa Ks. Kardynała Augusta Hlonda: ,,Polska nie zwycięży bronią lecz modlitwą, pokut oraz wielką miłością do bliźniego!”

alt