Drukuj

Schola młodzieżowa


Historia:

Zespół „Przystań” jest jedną z kilku formacji muzycznych, działających przy parafii Matki Bożej Dobrej Rady w Zgierzu. Zespół powstał kilka lat temu w celu oprawy muzycznej mszy świętych pielgrzymkowych. Grupa „Przystań” przyjęła sobie za cel śpiew ku chwale Bożej, z pożytkiem dla bliźnich, by ich przybliżyć do Miłości Bożej. Ze śpiewu czerpią radość i przyjemność, choć wiąże się to często z ciężką, żmudną pracą podczas prób. Ale kto śpiewa, dwa razy się modli.

Działalność:

Spotkania: obecnie działalność grupy jest zawieszona

alt

Z hymnu do św. Cecylii:

„Niby echo z poza świata,
brzmi organów cudny ton,
Świętym hymnem w niebo wzlata,
wzbija się przed Boży tron.

Pieśń przedziwna, nas zachwyca,
skąd melodia cudna ta,
To Cecylia Męczennica,
na organach Panu gra.

Niech nam dusze czystość zbroi,
niech nas zdobi cnoty kwiat,
Co niewinność dusze stroi,
w najpiękniejszą z wszystkich szat.

Kto chce Bogu śpiewać godnie,
kto Jezusa pragnie czcić,
Niech zapali cnót pochodnie,
świętych wzorem zacznie żyć”.

Muzyka jest nieodłączną towarzyszką człowieka. Jest z nim w chwilach radosnych i smutnych, w trudnych momentach pozwala odpocząć i nabrać sił do dalszej pracy. Przykładów można przytoczyć tutaj wiele. Muzyka także na płaszczyźnie religijnej odgrywa ogromną rolę: pomaga we właściwym przeżywaniu poszczególnych etapów roku liturgicznego, wpływa na wrażliwość człowieka, porusza sumienia ludzkie. Patronką śpiewu i muzyki kościelnej, opiekunką organistów, chórzystów, lutników, zespołów wokalno-muzycznych, a także budowniczych organów i instrumentów muzycznych jest święta Cecylia. Jej imię znalazło się w Kanonie Rzymskim. Święta Cecylia żyła prawdopodobnie w III wieku i jako chrześcijanka nawróciła wielu pogan, w tym swojego męża Waleriana, z którym zginęła za wiarę chrześcijańską śmiercią męczeńską. Jak głosi legenda św. Cecylia grała na organach i dlatego pod koniec średniowiecza ogłoszono ją patronką muzyki kościelnej. Ciało Świętej spoczywa w Bazylice na Zatybrzu w Rzymie, a jej święto w kalendarzu liturgicznym przypada na 22 listopada. Z tej okazji w wielu miejscach na świecie organizowane są liczne koncerty ku czci patronki. Na przestrzeni wieków od imienia św. Cecylii powstało wiele bractw i stowarzyszeń muzycznych, m.in. od 1994 roku Ogólnopolski Związek Chórów Kościelnych Caecilianum. Święta Cecylia inspiruje życie muzyczno-duchowe tych, którzy sprawują, tworzą i wykonują muzykę kościelną. Nie ma piękniejszej pieśni nad śpiew czystej duszy, której wzorem jest święta Cecylia, duszy kochającej Boga i w Nim wszystkich ludzi. Piękno muzyki bierze się bowiem z piękna duchowego, a człowiek bez Boga nigdy nie stworzy pięknego dzieła.


Modlitwa do św. Cecylii

„Cecylio Święta, Patronko Nasza,
Dziś chwałę Twoją ziemski chór ogłasza.
Strażniczko harmonii,
Z tonów czynisz piękny splot,
By dźwięcznym, czystym był wspólny głos.
Nauczycielko cierpliwości i wytrwania,
Przyjmij prośby nasze i błagania,
By śpiewało nam się lżej,
W swej opatrzności głos każdy miej.
Doskonała Pieśniarko, Artystko w Niebiosach,
Śpiewasz cudownie, Panu grasz na organach,
Odkryj nam uczniom Twym skrawek Nieba,
Bo dzisiaj dla Ciebie hymn rozbrzmiewa!”