Drukuj

Klub Seniora


Historia:

Klub ten istnieje od 29 listopada 2009 r. i jest niewątpliwie jedną z najprężniej działających grup w naszej parafii. Pierwotnym zamysłem było wyciągnięcie ludzi z domowych pieleszy, by wspólnie spotykać się przy kawie czy herbacie, zwiedzać muzea, brać udział w wycieczkach.

Działalność:

Spotkania: Co drugi poniedziałek o godz. 10:00

Opiekunowie i prezesi: ks. kan. dr Andrzej Blewiński, Sylwester Sobiech - założyciel


ROK 2018

Klub Seniora działa, a na stronie internetowej pusto. Zatem krótki przegląd co było na spotkaniach. Nie brakowało tematów dla dusz i ciała. Problemy osobiste natury psychologicznej czy prawnej zawsze z życzliwością pomagały rozwiązać pani Barbara Witczak i pani Zofia Rożniata. Jak gospodarować swoimi funduszami podpowiadała nam pani Elżbieta Zytek. Co do zdrowia, to wiadomo - seniorzy zawsze zdrowi i pogodni. Niemniej pani mgr Iwona Owczarek uświadomiła nas jak wcześnie rozpoznawać i zapobiegać problemom niewydolności nerek. Dużo było spotkań pogłębiających naszą wiarę. Było o Objawieniach w Fatimie, Dzienniczek s. Faustyny, historia medalika NMP, czy Oblicze NMP. Z uznaniem przyjęto temat: "Krzyż Chrystusa jakiego nie znamy". W przyszłości rozwiniemy temat "profanacja Krzyża". Od dawna mamy sympatyczny kontakt z DDP "Senior-Vigor'. Często tam zapraszani, wychodzimy zadowoleni i odprężeni. Nie mogło zabraknąć wspólnego pożegnania karnawału. "Walentynki" przebiegały w rytmie przebojów lat "50" i "60". Tu jak zawsze oprawę muzyczną zapewnił pan Marek Kochanek. Były konkursy, były nagrody, było wesoło. Niespodziewanie dużo wiedzy przysporzyło nam spotkanie z panem Grzegorzem Zatorskim, kościelnym naszej świątyni. W bardzo ciekawej formie przedstawił nam jakie ma obowiązki i jak je wypełnia. To jednak misja a pan Grzegorz jej podołał.alt

Klub Seniora


ROK 2017

Dzień Babci i Dziadka

Gdzie może być najwięcej odbiorców programu artystycznego z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka jak nie w Klubie Seniora? By było uroczyście i radośnie zaprosiliśmy na spotkanie dzieci z Przedszkola nr 7. Wychowawczynie Pani Paulina Doniak i Katarzyna Horążka starannie przygotowały dzieci do występu o czym świadczy brak tremy u artystów w recytowaniu wierszyków i śpiewie piosenek. Solowe recytacje każdego z dzieci mogły ich zapeszyć, ale dzielnie sprostały wyzwaniu za co otrzymywały ogromne brawa. Trudno określić, która strona bardziej przeżywała te występy. Po programie artystycznym seniorzy otrzymali laurki wykonane własnoręcznie przez dzieci. Po tych przeżyciach zasiedliśmy przy stołach na wspólny poczęstunek. To było piękne spotkanie.


1
2


3
4


5
6


7ROK 2016

Zbliża się 6 rocznica powstania Klubu Seniora przy parafii Matki Bożej Dobrej Rady. Osoby, które przychodzą na spotkania są zadowolone, że taki klub istnieje. Z reguły są to osoby samotne i cieszą się, że można z kimś porozmawiać, frekwencja jednak pozostawia do życzenia. No cóż, zdrowie ma duży wpływ, a tematy spotkań są naprawdę interesujące. Czyż nie było emocji, gdy wspominaliśmy walki o wzgórze Monte Cassino i całą historię pieśni „Czerwone Maki”, albo czy Islam zagraża Europie lub dlaczego Matka Boża płacze?

Wydarzenia z kalendarza pomagają też dobierać tematy jak np. w marcu o Międzynarodowym Dniu Kobiet. Problemy ekonomiczne, psychologiczne, prawne to najbardziej oczekiwane tematy spotkań. Zawsze możemy liczyć na Panią Barbarę Witczak, która pomaga rozwiązywać problemy psychologiczne, a Pani Zofia Rożniata rozwikłać zawiłości prawne. Od Pani Elżbiety Zytek - Prezes Banku Spółdzielczego – otrzymamy poradę jak ustrzec się naciągaczy metodą „na wnuczka” czy też jakie korzyści mamy z oszczędzania w Banku Spółdzielczym.

Chcemy, czy nie chcemy prawie co dzień przechodzimy obok księgarni „Pan Tadeusz”, w której moc wydawniczych nowości. Tu każdy znajdzie coś dla siebie, a w atmosferę zrozumienia roli książki w naszym życiu wprowadził nas zaproszony na spotkanie kierownik tej księgarni Pan Tadeusz Dąbrowski.

Słabym punktem naszej działalności jest niska liczba mężczyzn i mało wycieczek, ale by się tym nie zamartwiać postarał się zaproszony Zespół Wokalny „ECHO”. Zaprezentowali urozmaicony repertuar pieśni i piosenek, co bardzo podobało się zebranym. Zespół ten działający przy Dziennym Domu „Senior-Wigor” ma wiele osiągnięć i zaproszeń na spotkania poza Zgierzem. My z kolei jesteśmy zapraszani do Domu „Senior-Wigor” co ubogaca nasze intelektualne przeżycia.

W planach mamy rozmowy o lekach i lekomanii, oraz jak bronić się przed dolegliwościami wieku dojrzałego. Będziemy również gościć w naszych progach dzieci z Przedszkola nr 7. Pierwsza pomoc medyczna nie może nam być obca jak i wiedza o Nefrologii. W najbliższym czasie zgłębiać będziemy „Dzienniczek Siostry Faustyny”.

Z A P R A S Z A M Y.

Sylwester Sobiech


1

2


3
4


5
6


7
alt

Klub Seniora


ROK 2015


Trzeba przyznać, że chociaż tematy spotkań są ciekawe, to frekwencja niestety coraz niższa (ach to zdrowie). Jak to zdrowie wzmocnić służyły nam pogadanki i prezentacje o zdrowej żywności. Dla duszy też tematów nie brakowało, no bo czy nie jest ciekawe dlaczego się modlimy? Ten arcyciekawy temat przybliżył nam ks. Stefan Bujak. Że było to spotkanie bardzo budujące, zaprosiliśmy ks. Stefana na kolejne. Tym razem był temat obrzędów pogrzebowych i związanych z nimi zabobonów. Przy kolejnej okazji uczulił nas, że modlitwa, post i jałmużna to nie tylko odświętna hasłowość, ale wymóg codzienny. Gorąco zachęcał nas, by w każdej sytuacji życiowej poddawać się woli Bożej mówiąc „Bogu niech będą dzięki” mimo, iż czasami jest nam bardzo ciężko.

alt
alt
Ale jak tu dziękować Panu Bogu, kiedy jest się pozbawionym wolności a nadzieja słabnie? Jak to wtedy znieść fizycznie i psychicznie? Jak wygląda życie za kratkami i problemy za nimi? Ten skomplikowany temat obszernie przedstawił nam kapelan Aresztu Śledczego ks. Stanisław Marczak. Obojętnie z jakiego powodu ci ludzie znaleźli się po tamtej stronie pamiętajmy o nich w modlitwie.

W kościele oprócz modlitwy jest jeszcze muzyka i  śpiew. Jak muzyka i śpiew ubogacają modlitwę, po mistrzowsku zademonstrował nam organista Pan Wojciech Bogusławski.

Chętnie przyjął zaproszenie i zaskoczył nas bardzo mile: nie śpiewaliśmy pieśni, ale… wysłuchaliśmy z fachowym komentarzem dzieł Haydna, Mozarta i Beethovena. Ależ to była uczta intelektualna.

alt
alt

Byśmy nadal byli na muzycznej fali postarał się akordeonista Pan Mirek Kozłowski.

Zawsze staramy się, by na naszych spotkania było coś dla ciała i dla ducha. Rad praktycznych i pożytecznych nigdy za wiele. Pani Lilianna Garczyńska z Komendy Policji kolejny raz pomagała nam zrozumieć metody działania oszustów i jak się ustrzec ich pułapek, jak się nie dać podstępnym wyłudzeniom „na wnuczka”. Dbając o nasze bezpieczeństwo na drogach, każdy z uczestników otrzymał opaski odblaskowe, by po zmroku być bardziej widocznym.

alt
alt
Jako Zgierzanie byliśmy bardzo zaskoczeni prezentacją, jaką przedstawił nam Pan Paweł Krawczyk dzięki której poznaliśmy nieznaną historię Cudownego obrazu Matki Bożej Zgierskiej. Obraz ten przeszedł zawiła drogę i ostatecznie jest w Warszawie. Czy wróci do Zgierza? Chyba prędzej kopia niż oryginał.

Teraz jest też dobry moment, by nawiązać do cudownych wydarzeń  które poznaliśmy na Klubowych spotkaniach. Wszyscy słyszeliśmy o Objawieniach w Fatimie, ale tu mieliśmy możliwość bardzo dokładnie zapoznać się z każdym Objawieniem. Okazało się też, że bardzo dobrą decyzją było bardzo obszerne zapoznanie z Cudem w Oziornoje. Była też okazja, by zapoznać się z historią niektórych dzwonów w Zgierskich kościołach. W życiu jak to w życiu, nie wszystko dzieje się wg naszych marzeń, czy życzeń. Nie wszystko bywa cacy, a szczególnie boleśnie odczuwamy to w zawirowaniach rodzinnych. Jak zaradzić narastającej oziębłości? Na pewno podniosło nas na duchu spotkanie z Panią Barbarą Witczak. To specjalistka od rozwiązywania trudnych tematów.

alt
alt

A czy nie jest trudno zrozumieć słowa z Ewangelii o braciach Jezusa? Wątpliwości i pytania można by mnożyć, ale rzeczowe objaśnienia  ks. Jana Czekalskiego wyjaśniły wszystko.

A ks. proboszcz Andrzej Blewiński kolejny raz tłumaczył nam jak się spowiadać. O ileż uboższe byłyby Klubowe spotkania, gdyby nie Pan Maciej Wierzbowski. Chodząca encyklopedia miasta Zgierza zawsze nas wspiera. Pełni ogromnej wiedzy dzielimy się opłatkiem i do następnych spotkań po Nowym Roku.

alt
alt
Pełni ogromnej wiedzy dzielimy się opłatkiem i do następnych spotkań po Nowym Roku.alt


Klub Seniora


Pierwotnym zamysłem było wyciągnięcie ludzi z domowych pieleszy by wspólnie spotykać się przy kawie czy herbacie, zwiedzać muzea, brać udział w wycieczkach. Przy pełnym poparciu duchowym i materialnym przez ks. proboszcza Andrzeja Blewińskiego zaczęliśmy się spotykać.

Poparcie duchowe to pełna aprobata naszych planów, służenie radą  ale i zachęta do wytrwania w zamiarach.

Poparcie materialne to bezinteresowne udostępnienie pomieszczeń w domu parafialnym gdzie możemy wypić herbatkę, zapraszać gości.

Tematy pierwszych spotkań to wzajemne udzielanie sobie praktycznych rad w życiu.

Dziękując  Panu Bogu za Jesień naszego życia wyrażaliśmy to omawianiem świąt kościelnych oraz poznawaliśmy żywoty świętych. Bliskość Kolegium Nauczycielskiego zaowocowała spotkaniami ze studentkami, które uczyły nas jak udzielać pierwszej pomocy, czy zapobiegać skutkom chorób przenoszonym przez owady. Nie omieszkaliśmy zwiedzać muzeum w Zgierzu czy muzeum w Radogoszczu. Kolorowy świat malarstwa francuskiego czy wypad do Teatru Muzycznego, jak również spotkania ze służbami miejskimi (Policja, Straż Pożarna, Straż Miejska) poszerzały nasz krąg zainteresowań. Wielką atrakcją  było spotkanie z pilotem Aeroklubu Łódzkiego.

Nie mogło braknąć takich tematów jak: wiara w cuda, czy wiara w zabobony, jak się spowiadać. Spotkania z radcą prawnym były wyjątkowo potrzebne i trzeba było je ponawiać. Śpiew przy akompaniamencie gitary , czy poznawanie kultury  Japonii jak też i życia zakonnego w Indiach to tylko cząstka tematów naszych spotkań. Przy okazji zwiedzania  Katedry  Prawosławnej  zdążyliśmy jeszcze „pożegnać” Łódź Fabryczną.


ROK 2014

Dzień Matki


Bliskie sąsiedztwo Domu Dziennego Pobytu w Zgierzu i parafii Matki Bożej Dobrej Rady zaowocowało wspólnym spotkaniem z okazji Dnia Matki. Parafia użyczyła salę, a DDP przedstawił program artystyczny. Należy się odnieść z wielkim uznaniem dla poziomu artystycznego zaprezentowanego zebranym. Dom Dziennego Pobytu istniejący już ponad 37 lat ma wypracowane formy działalności służące swoim podopiecznym.

alt
alt
Dzięki temu mogą tu rozwijać swoją twórczość artystyczną takie zespoły jak „WRZOS” czy „ECHO”. Program śpiewaczy czy kabaretowy od lat jest oklaskiwany na bardzo wielu występach. Muzyka łatwa i przyjemna owocuje wieloma zaproszeniami, nagrodami czy dyplomami. Nie może być inaczej, mając takiego muzyka jak Pan Marek Kochanek, czy solistkę Panią Reginę Frączak. Natomiast twórczość poetycka i recytatorska Pani Stefanii Hanelt to majstersztyk i trudno się dziwić prośbom  o bis.
Kierownik DDP Pani Katarzyna Kapusta dokłada wielu starań, by wraz z personelem rozwijać i eksponować zdolności podopiecznych. Malarstwo, rękodzieło artystyczne to nie tylko domena Pani Teresy Banasiewicz. Jest tu wiele uzdolnionych ludzi. Czy mając takich utalentowanych sąsiadów Klub Seniora przy parafii MBDR mógł nie zaprosić na uroczystość Dnia Matki?alt
alt

Jak wiele wzruszeń i rozrzewnienia wywołały teksty piosenek o Matce. Wśród zebranych nikt nie wstydził się łez. Wystarczy nadmienić, że gospodarz spotkania ks. proboszcz Andrzej Blewiński, doświadczony kapłan dał się zaskoczyć poziomem występów i nie krył wzruszenia. Osobom z Klubu Seniora należy się uznanie  i podziękowanie za przygotowanie sali oraz usługiwanie gościom.


Sylwester Sobiech

Inne spotkania w Klubie


Takie spotkania jak z Arcybiskupem Prawosławnym Szymonem Romańczukiem, czy proboszczem sąsiedniej parafii Ewangelicko-Augsburskiej ks. Undasem na długo pozostaną nam w pamięci. Pszczelarstwo, farmacja, zdrowe żywienie, leki a lekomania, choroby serca to tematyka spotkań w których specjaliści udzielali nam porad.

Naszym szczęściem jest to, że są ludzie wielkiego serca, którzy bezinteresownie służą nam informacją, radą, pomocą. Wspólne zwiedzanie kościoła w Łagiewnikach, czy Katedry Prawosławnej jak i Bazyliki Łódzkiej dostarczyły nam wiele niespodziewanych przeżyć.

Z wielkimi emocjami oczekiwano na spotkanie z Panią Iwoną Wieczorek-prezydentem miasta Zgierza. Gospodarcze plany i ich realizacja były obszernie omówione przez naszego gościa.

Wielowątkowe pytania jak i miła atmosfera spotkania zaowocowała ponownym przyjęciem zaproszenia przez Panią prezydent. Tym razem chce przybyć do nas ze specjalistami odpowiedzialnymi za  różne dziedziny gospodarki w mieście. Przyjmujemy to jako wielkie wyróżnienie dla naszej działalności.

Pani prezydent słów na wiatr nie rzuca. Przybywa ponownie do nas. Tym razem z Panem Adamem Kwiatkowskim odpowiedzialnym za Infrastrukturę, z Panem Rafałem Kaftanem

z Wydziału Pozyskiwania Środków, Panem Mariuszem Miśkiewiczem odpowiedzialnym za Komunikację, no i z Panem Piotrem Kowalczykiem promującym Kulturę w naszym mieście. Goście wysłuchali żalów i propozycji, oraz podziękowań, a seniorzy zapoznali się z zakresem wykonawstwa i planów prac na rzecz miasta. Obie strony bardzo na tym skorzystały.

Jakże ciekawym gościem Klubu Seniora był  biskup Bernard Kubicki  z parafii Kościoła Starokatolickiego Mariawitów pod wezwaniem Matki Boskiej Szkaplerznej i Św. Wojciecha w Lipce. Była okazja zadawania wielu pytań, zrozumienia różnic ale i możliwość bliższego poznania życia parafian.


Zbliża się okres letni zatem czas wyjść w plener. Mamy wiele propozycji na trasy wycieczkowe, ale raczej autokarem niż pieszo. Interesują nas Niebieskie Źródła, skansen rzeki Pilicy, Spała. Nie pominiemy Łęczycy czy Kłodawy. Propozycje zawsze mile widziane.

Zabiegani za codziennymi sprawami nie możemy zapominać o swoim wyglądzie zewnętrznym. Jak zadbać  o swoją cerę, włosy doradzała nam Pani Magdalena Kamecka. Jej kontakt z nami był bardzo pouczający. Z radością też gościliśmy Natalię i Piotra Kameckich. Ich koncert skrzypcowo-akordeonowy wprawił nas w doskonały nastrój.

Muzycznie tez ubogacała nas Pani Kasia Matczak. Jej gitara wyciskała łezki u słuchaczek. By te emocje nie osłabiały naszego serca zadbał Pan dr Roman Pająk-kardiolog. Jak wiele zabawnych rzeczy z papieru można wykonać pokazała nam Pani Zofia Kabacińska. Dla odmiany na poważnie jak pokochać komputer postarała się Pani Daria Łabsz. Komputerowcy z nas nie będą, ale wiemy o co chodzi w tej dziedzinie.

Seniorzy skorzystali też ze spotkania z Panią Agatą Jędrzejczak i Panem Jarosławem Rowińskim przedstawicielami banku WBK. Dowiedzieliśmy się jak oszczędzać pieniądze, jak inwestować, ale też jak odróżniać niekorzystne oferty i jak poznawać fałszywe banknoty. To zaledwie skrót  poruszanych zagadnień i w dyskusji padła propozycja  by ponowić takie spotkanie.

Interesująco wypadła prezentacja kościoła w Stanach Zjednoczonych. Jest to efekt nawiązania kontaktu z księdzem w Chicago. Mamy nawet list gratulacyjny dla naszego Klubu. Trochę inna prezentacja zapoznała nas ze światem ptaków na gruncie amerykańskim. Będzie też i o świecie zwierząt. Cieszymy się, że dzięki Pani Alinie Filipczak mamy sympatyczne logo Klubu. To bezinteresowny dar dla nas.

Właśnie - bezinteresowność. Nie byłoby tyle możliwości rozwijania naszych zainteresowań, gdyby nie cenna pomoc Pani Marianny Strugińskiej-Felczyńskiej. Przewodnicząca Akcji Katolickiej zawsze gotowa udzielić nam pomocy dydaktycznej.

Czy w tematach spotkań mogłoby zabraknąć historii Hymnu Polskiego, albo wspomnień o Janie Pawle II?

Różnorodność tematów możemy prezentować dzięki bezinteresowności naszych zapraszanych gości. Kościół Prawosławny, Ewangelicki czy Mariawicki nie stanowi dziś dla nas niewiadomej. Postarali się o to Arcybiskup Prawosławny Szymon Romańczuk, ks. Marcin Undas, czy biskup Bernard Kubicki. Nasz ks. proboszcz Andrzej Blewiński też w przystępny sposób objaśniał nam jak zgłębiać Pismo Święte.

Nie zapomnimy nauki ks. Marcina Majdy jak nie wierzyć w zabobony. Posługa kapłańska w parafiach w czasie pokoju jest nam znana, ale jakie wyzwania stoją przed kapłanami w wojsku? Trochę już wiemy, bo przecież założycielem naszej parafii jest nie kto inny jak kapłan wojskowy ks. Rembowski. Dziś nasi żołnierze biorą udział w misjach pokojowych po za granicami kraju. „Wiedza” telewizyjna w tym temacie to nie to co żywe słowo. Temat nie jest już nam obcy. Dogłębnie zapoznał nas z posługą kapłańską w wojsku ks. major Robert Krzysztofiak-kapelan wojskowy.

Spotkania z lekarzami dawały nam rady jak ratować nasze zdrowie. Latek nam przybywa, zdrowia ubywa a tu ciągle słyszymy; brak pieniędzy, długie terminy itd. Jak to wygląda w praktyce?

O wiedzę w tym temacie zwróciliśmy do NFZ. Zaproszenie do naszego Klubu przyjęła Pani Beata  Kosiorek-Aszkiełowicz - rzecznik prasowy

Temat ciekawy, trudny a pytaniom nie było końca.

Nie mogło zabraknąć gościa z Archiwum Diecezjalnego. Był nim ks. Kazimierz Dąbrowski. Nie chodziło tym razem o dokumenty, ale o wiedzę o Słudze Bożej Wandzie Malczewskiej.

Ks. Dąbrowski obszernie udokumentował nam życie wielkiej czcicielki Najświętszego Sakramentu  i NMP Królowej Polski.

Mało miejsca, by  wymienić wszystkie nazwiska zapraszanych gości. Jedna osobistość tylko zmieniła zdanie i nie zaszczyciła nas swą obecnością. Mała strata, krótki żal.

Nie odmówił natomiast naszemu zaproszeniu Pan Tadeusz Smerda - leśnik. W  barwny sposób opowiedział jakie tajemnice kryje kompleks leśny w Łagiewnikach. Znany nam „dobrze” las, a tu tyle ciekawostek.

Dowiedzieliśmy się ile rzek przepływa przez ten kompleks leśny, jaka roślinność, czy zwierzyna. Zostaliśmy pouczeni, by nie zabierać spotkanych zwierzątek do schroniska jako porzuconych przez matkę. Matka wróci po nie.

Nasza wiedza o Łagiewnikach byłaby niepełna, gdybyśmy nie poznali sąsiadującej z nami tamtejszej parafii.

Zawdzięczamy ją o. dr Ireneuszowi Klimczykowi-gwardianowi i proboszczowi, który przyjął nasze zaproszenie. Przybliżył nam jak wygląda posługa w parafii, czy życie zakonne. Po zakończeniu naszego spotkania zostaliśmy zaproszeni do zwiedzenia obiektów klasztornych. Skorzystamy.


Tematy naszych spotkań służą nie tylko do omawiania codziennych wydarzeń, dyskusji, ale też do pogłębiania znajomości Pisma Świętego albo, aby po prostu pogawędzić w miłym gronie. Dzięki zapraszanym gościom wiemy jak prowadzić zdrowy tryb życia, czy jak przyrządzać sałatki. Pani Jadwiga Bińczak z wielkim znawstwem tematu wprowadziła nas w historię miasta Zgierza i jego mieszkańców. Temat wzbudził ogromne zainteresowanie. Na spacerze też nie było nudno. Zawsze ktoś miał do zaprezentowania jakąś ciekawostkę. Pani Alina Filipczak w wielce ciekawy sposób przybliżyła nam historię cudownego obrazu Matki Bożej z Guadelupe w Meksyku. Barwna opowieść zrobiła na nas ogromne wrażenie.

Spacer
s.Hilaria
Dużym zainteresowaniem cieszyło się spotkanie z przedstawicielami Urzędu Skarbowego w Zgierzu. Nasza skąpa do tej pory wiedza o celach i zadaniach Urzędu Skarbowego została w pełni zaspokojona przez Panią Annę Grendę i Panią Jolantę Skalską. Podobnie jak w ubiegłym roku na apel Caritasu ufundowaliśmy pełne wyposażenie plecaka szkolnego jako pomoc potrzebującym dzieciom. Arcyciekawy temat, kto to byli bracia Jezusa i ilu ich było, wyjaśnił ks. Jan Czekalski, a dlaczego „Czarna Madonna” opowiedział Sylwester Sobiech. Religię w Indiach, wierzenia to któż lepiej mógłby przedstawić niż s. Hilaria rodowita hinduska.
Naszą ciekawość jak powstają programy telewizyjne, jak to wygląda z drugiej strony kamery, fachowo i z sercem zobrazowała Pani prezenterka Agata Stachura-Ścieżko. Wniosła w nasze spotkanie tyle osobistego wdzięku, ciepła - zrobiło się rodzinnie i aż żal, że spotkanie nie mogło trwać dużo dłużej. Dziękujemy Pani Agato!Agata Stachura-Ścieżko
Maciej Czerw
Podobnie było podczas spotkania z „Proboszczem z sąsiedztwa” ks. Andrzejem Chmielewskim. Tu wszyscy go znają, pamiętają jego posługę jako wikarego w tutejszej parafii. Wspomnienia, wspomnienia i ogromne wzruszenie. Że nie zawsze w życiu jest bez problemów przypomniał nam Pan Maciej Czerw - radca prawny. Podpowiadał jak unikać sytuacji prawnie kłopotliwych i jak się z nich wybronić.

Jak poznać świat nie wyjeżdżając ze Zgierza? Pan Krzysztof Nieszwiec kunsztownie poprowadził wycieczkę „Przez Indie do Chin”. Barwne zdjęcia i przeźrocza, ciekawa narracja sprawiły, że poczuliśmy się jak na prawdziwej wycieczce.

alt
alt

Po „wyczerpującej” wyprawie do Azji Pan Maciej Wierzbowski potraktował nas ulgowo i odbyliśmy z nim wirtualny spacer po Zgierzu. Większość uczestników spotkania z sentymentem komentowała przedstawiane obrazy. Oj dużo się zmieniło.

Należy wspomnieć też o spotkaniu dotyczącym emerytur. Tematy dotyczące pieniędzy są zawsze emocjonalne, trudne. Emocji nie brakowało. Prowadzące to spotkanie Panie Katarzyna Pawłowska i Grażyna Szadkowska sprostały oczekiwaniom.

Konsumpcyjne tematy będą zawsze, ale nie można pominąć i duchowych potrzeb. Temat „Sakramenty Święte” niby znamy, ale często nie zastanawiamy się, że to wiedza powierzchowna. Jak głębokie treści kryje każdy Sakrament uzmysłowił nam ks. proboszcz Andrzej Blewiński.

Drążąc dalej tematykę duchową, zobaczyliśmy „Jerozolimę oczyma pielgrzyma”. Świetne zdjęcia z objaśnieniami naszego gościa ks. Andrzeja Chmielewskiego, proboszcza z sąsiedniej parafii uzmysłowiły nam kolejny raz, że widzieliśmy, znamy, a tego nie wiedzieliśmy.

alt